Skip to content

ZEM máme len jednu ! Preto Vzdor-strana práce dlhodobo presadzuje vo svojom programe tieto opatrenia:

V národných parkoch a pôvodných slovenských pralesoch zvyšovať podiel bezzásahových území. Výmera bezzásahových územií by mala tvoriť minimálne 5% územia Slovenska.

Spustiť projekt tzv. zelených striech

Zakázať holorubný spôsob ťažby

V rámci EÚ a Slovenska spustiť tlak na uvalenie vysokých ciel na dovoz palmového oleja

Investície a dotácie do recyklácie, nie do nových papierenských strojov, povinné používanie recyklovaného papiera v štátnej správe aj v letákoch obchodných reťazcov.

Budovanie tzv. biokoridorov a vetrolamov v poľnohospodárskych monokultúrach, na brehoch riek, ako ochrana pred povodňami, otepľovaním a silnými nárazovými vetrami a na zvýšenie biodiverzity týchto území.

Pri stavbách vodných elektrární na Slovensku nesmie chýbať vyriešenie migrácie rýb, potom aj po dokončení stavby funkčnosť migračného koridoru pre ryby a to isté musí platiť aj pri už existujúcich vodných elektrárňach.

Obmedziť výstavbu vodných elektrárni.

Spustiť štátny projekt obnovy mokradí.

Zákaz používanie insekticídov v našich lesoch

Šetrenie prírodnými zdrojmi, využívanie napr. dažďovej vody ako úžitkovej a podobne.

Tvrdšie tresty a kompenzácie za znečisťovanie a tvorbu čiernych skládok.

Odstraňovanie čiernych skládok.

Vrátiť systém zálohovania fliaš –mlieko, minerálky, prechádzať z plastov na sklo

Reklamné letáky musia byť z recyklovaného papiera

Ekologizácia elektrární a teplární

Podporovať alternatívne pohony automobilov a strojov

Znížiť celkovú ťažbu dreva na Slovensku

Výrazne obmedziť vývoz surovej drevnej hmoty za hranice SR, zriadiť tzv. ročnú kvótu, ktorá bude určovať maximálny počet kubíkov vyvezeného dreva za hranice

Povinná obnova drevín a krovín, ktoré spadajú pod tzv. dendromasu po ťažbe aj na lokalitách mimo lesných území.

Podpora vzniku plantáži na pestovanie tzv. energetických porastov, mimo lesnej pôdy

Veľkoodberatelia dreva budú musieť založiť enviromentálny fond na obnovu lesa, z ktorého finančné prostriedky budú putovať na obnovu lesa hlavne v oblastiach, z ktorých najviac pochádzalo drevo, ktoré využívali.

Presadzujeme uzákonenie zákazu genetickej modifikácie potravín tzv. GMO a tiež dokrmovanie zvierat určených na konzumáciu chemickými prípravkami urýchľujúcichich rast.

Obmedzenie používania antibiotík pri chove hospodárskych zvierat

Presadzujeme štátne subvencie, stimuly, zjednodušený prístup k výhodným pôžičkám pre družstevníkov a malopodnikateľov, majetkový vstup štátu do agrosektoru, podpora zakladania svojpomocných lokálnych poľnohospodárskych družstiev

Chceme zamedziť klietkové chovy tzv. koncentráky hydiny na našom území a podporovať rozvoj BIO chovov,

Presadzujeme zákaz kožušinových fariem.

Obnovenie prísnych potravinárskych noriem kvality potravín.

Obmedzenie zbytočného dovozu dotovaných zahraničných produktov a potravin napr. uvalením kompenzačného poplatku pre dovozcu vo výške dotácie, ktorú vláda západných krajín týmto produktom poskytujú. Získané prostriedky využiť k rozvoju potravinárskeho komplexu.

Podporovať komunitné pestovanie plodín, zeleniny, ovocia ( opäť obnovovať a zveľaďovať ovocné sady na celom území SR ) a drobnochov zvierat

Výrazne zvyšovať dotácie pre našich poľnohospodárov

Obnoviť a zmodernizovať zdevastovaný závlahový systém na poliach

Potravinová sebestačnosť.

Podpora zakladania národných potravinárskych podnikov, ako aj miestnych družstiev.

Dohliadať na kvalitu života zvierat chovaných v potravinárskych a mäso spracujúcich podnikoch. Je neprípustné, aby tieto zvieratá akýmkoľvek spôsobom trpeli počas života či porážania.

Viac sa dočítate aj TU : Politický program Vzdoru-strany práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *