Skip to content

Vzdor-strana práce odmieta predaj našej pôdy do zahraničných rúk: Zabráňme špekuláciám s pôdou

12002092_1078305852194770_1947608152381425941_nV súvislosti s možnou zmenou legislatívy, ktorá by umožnila predaj pôdy na našom území zahraničným záujemcom, Vzdor -strana práce jednoznačne odmieta umožnenie predaja pôdy zahraničným fyzickým, alebo právnickým osobám. Jedná sa podľa nášho názoru o ďalší medzník v strate suverenity Slovenskej republiky a jej postupné rozpúšťanie v akomsi európskom superštáte. Za takýchto podmienok sa Slovensko stane už iba názvom protektorátu, ktorý bude možné skúpiť nadnárodnými spoločnosťami doslova za pár korún (vzhľadom na ich obraty). Nevylučujeme ani monopol najbohatších potravinových spoločností a ich teror voči menším poľnohospodárom, ktorí to aj tak nemajú jednoduché. Predpokladáme však aj skupovanie pôdy za špekulatívnym účelom. Rozpredanie krajiny už nemusí byť len v prenesenom význame.

Continue reading

Chcú sprísniť podmienky na úradoch práce: Kedy sprísnia podmienky pre firmy pošliapavajúce práva pracujúcich?

Z úst predsedu vlády sme sa dozvedeli zásadnú informáciu, ktorá bude mať dopad na podstatnú časť spoločnosti, resp. kroky ktoré v tejto súvislosti plánuje zrealizovať vláda. Podľa Roberta Fica časť evidovaných nezamestnaných opakovane odmieta pracovné ponuky a preto bude vraj vláda pristupovať k nezamestnaným tvrdšie a sprísni podmienky. V praxi sa začína potvrdzovať, že fašizácia spoločnosti nie je iba o hajlovaní, nosení zakázaných symbolov Tretej ríše, či uctievaní predstaviteľov fašistických a nacistických režimov. Fašizácia prichádza mnohými cestami a z mnohých smerov. Jedným z prejavov fašizácie spoločnosti je aj šliapanie na krk tým najchudobnejším. Ukazuje sa, že nie je dôležité to, či sa politická strana označí za ľavicovú, za ľavý stred, či za socialistickú, alebo sociálne demokratickú. Dôležité je na strane ktorej spoločenskej triedy daná strana stojí.

Continue reading

Rozširujeme svoju pôsobnosť po Slovensku: Vzdor strana práce už aj v Žiline!

10590672_1531181117118606_7729612841844271467_nVZDOR-strana práce nezaháľala a pracuje tam, kde je to najpotrebnejšie. Jednou z týchto prvoradých úloh je budovanie kvalitných štruktúr. Napriek tomu, že Vzdor – strana práce pracuje v zložitých podmienkach, jej politika prináša svoje ovocie. K strane sa hlásia stále noví ľudia a preto postupne vznikajú nové miestne organizácie strany po celom Slovensku. Dnes strana urobila ďalší krok vpred a vznikla nová Miestna organizácia Vzdoru-strany práce, tentokrát v Žiline. Organizácia si zvolila svoje vedenie a schválila plán činnosti na najbližšie obdobie. V najbližšom čase očakávame vznik ďalších miestnych organizácii našej strany, na ktorých založení sa práve pracuje a ich vznik je už len otázka veľmi blízkej doby.

Continue reading

Medzinárodný deň boja proti fašizmu a vojnám! Globálny a aktívny boj za svetový mier aj na Slovensku !

711px-ICOR_Emblem.svgDňa 6.augusta si svet pripomenul výročie útoku na Hirošimu a Nagasaki atómovými bombami vedeného USA. Dňa 1.septembra je výročím rozpútania 2.svetovej vojny nacistickým Nemeckom. V čase, keď sa hrozba ďalšieho vojnového konfliktu zvyšuje, ICOR považuje tieto dva dni za medzinárodné dni boja proti fašizmu a vojne. Americký imperializmus sa pokúša udržať klamstvo o tom, že nukleárny útok bol nevyhnutný pre ukončenie 2. svetovej vojny. Pravdou ostáva fakt, že 265 000 ľudí muselo zomrieť strašnou nukleárnou smrťou a ďalších 120 000 zranených dožilo v hroznom utrpení, tak Japonsko prešlo pod nadvládu USA a nevzdalo sa blížiacej Červenej armáde. Vláda USA sa do dnes odmieta ospravedlniť.

Continue reading

Produkcia v KIA Motors stúpa závratným tempom: Pozrite sa ako však “rastú” mzdy jej pracujúcim

13880179_10210488656432444_2966947114949747109_nVýrobne linky závodu Kia Motors Slovakia opustilo minulý rok viac ako 338 000 aut, čo predstavuje 4-percentný medziročný nárast. V porovnaní s rokom 2014 narástla o 18% aj výroba motorov, keď ich počet presiahol hranicu 582 000 kusov. Neuveriteľne čísla však? Investície vo výške viac ako 110 miliónov € smerovali predovšetkým do spustenia sériovej výroby nových modelov. Kia Motors Corporation zverejnila štatistiky automobilov v roku 2015, ktorý dosiahol 2 916 118 vozidiel, čo predstavuje kumulatívny medziročný nárast o 0,3% v porovnaní s rokom 2014. Teraz sa však pýtam, ja pracujem v Kii už 5 rokov, produkcia stúpa silným tempom a neústavne. Každý rok sa odborári pokúšajú o zdvihnutie platov ťažko pracujúcim ľudom na linkách a aj tak vyjednávanie odborárov s Kia Motors Slovakia sa niekedy ťahá aj niekoľko mesiacov…

Continue reading

Zavedenie seniorpasov v Bratislavskom kraji považujeme za parazitizmus: Kto sa chce nabaliť na úkor našich dôchodcov?

10700705_836079843089052_6194384277949005084_oZavedenie seniorpasov v Bratislavskom kraji je obyčajným parazitizmom na dôchodcoch. Dôchodcovia od augusta sa musia opäť preukazovať tzv. „Seniorpasmi“, pokiaľ chcú cestovať zadarmo – na čo majú zo zákona právo. Na tom by nebolo nič zlé, pokiaľ by sa aj na takomto práve opäť nepriživovali súkromné spoločnosti. Pokiaľ tento štát, alebo samospráva garantuje bezplatné cestovanie nad 70 rokov, prečo by si mali dôchodcovia za toto právo platiť od 3 do 5 EUR každých 5 rokov za vystavenie čipovej karty? Pokiaľ majú právo na bezplatné cestovanie, tak má byť skutočne bezplatné a nie aby ešte kŕmili nejakú spoločnosť. Zdá sa to „pár eur“ ale dôchodcovia nad 70 rokov tvoria nezanedbateľnú časť našej spoločnosti, tak prečo si na nej nenamastiť vrecká?

Continue reading

Zasadalo vedenie Vzdoru-strany práce: Nové opatrenia na skvalitnenie vnútrostraníckej práce

13933499_581557082004776_1827186333_nDňa 31.7. 2016 sa konalo ďalšie zasadanie Ústrednej rady Vzdoru-strany práce, tentokrát na Liptove vo Valaskej Dubovej. Vzdor-strana práce konštatuje zložitú situáciu v ktorej sa nachádza oproti parlamentným politickým subjektom, pretože každý náš člen je prakticky dobrovoľník, keďže strana nemá žiadneho plateného straníckeho pracovníka. Každý náš člen chodí do svojho zamestnania, stará sa o svoju rodinu, rieši existenčné problémy a práci pre stranu môže obetovať len svoj voľný čas, veľakrát na úkor vlastnej rodiny. Aj toto nás znevýhodňuje oproti kapitalistickým stranám, ktoré majú veľké platené aparáty a platených poslancov. My nemáme za sebou žiadnych sponzorov, sme obyčajní pracujúci, ako väčšina obyvateľov Slovenska a bojujeme za práva pracujúcich práve preto, že sme súčasťou tejto triedy. Kapitalistickí politici sa pasujú do role obhajcov obyčajných ľudí a pritom pochádzajú z bohatej vrstvy, ktorej budú vždy verní., takže pracujúcich používajú iba na dosiahnutie svojich osobných egoistických cieľov. My naopak sme jední z vás a preto vieme najlepšie, čo všetko nás trápi a zužuje a aký ťažký život žijeme v kapitalizme. Vzdor-strana práce sa preto zaväzuje, že aj naďalej bude tvrdo hájiť pracujúcu triedu, bude hlavnou opozíciou voči kapitalizmu a bude presadzovať prechod k spravodlivejšiemu a ľudskému systému SOCIALIZMU, ktorý bude poučený z chýb minulosti, obohatený o poznatky prítomnosti a s víziou do budúcnosti.

Continue reading

Vzdor-strana práce inspiruje lidi i v Čechách a na Moravě: Vzniká vzdor-hnutí práce v České republice

13652975_10210200890518476_1664572821723596800_oNepromarnit příležitost. S tímto vědomím se v Brně na Bratislavské ulici uskutečnilo koordinační jednání-setkání sympatizantů Vzdoru-strany práce v České republice, za účasti dvou zástupců této slovenské komunistické strany, včetně předsedy Stanislava Pirošíka. Nepromarněnou příležitostí je myšlena šance na to, aby se komunisté a jinak prodemokraticky smýšlející aktivisté, na jedné antikapitalistické a opravdu československé platformě, prostřednictvím občanského sdružení Vzdor-hnutie/hnutí práce, setkali se svými myšlenkami na reformu totálně zdevastovaného komunistického hnutí v celém bývalém Československu a spojili se. Vzdor-strana práce tímto aktem napomáhá k obrodě zdravého komunistického hnutí v Čechách, na Moravě a Slezsku a ke vzniku úzké spolupráce a solidaritě mezi komunistickým hnutím v obou republikách. Politika hraní se na vlastním písečku a jen v rámci hranic svých národních států je v komunistickém hnutí kontraproduktivní a devastující, jelikož stojíme proti dobře kooperujícímu globalizovanému kapitalismu, který nezná hranice a který při umlčování komunistického hnutí vždy spolupracoval mezinárodně. Nadnárodní oligarchie a koncerny při svém nahánění stále větších zisků a ovládání stále nových trhů nikdy žádné hranice nerespektovali. Proti této síle se můžeme bránit pouze společně, spojováním a úzkou kooperací mezinárodního komunistického hnutí v každé jedné zemi.

Continue reading

Vzdor-strana práce: EÚ smeruje k rozpadu a po nej musíme vybudovať nové solidárne spoločenstvo celej Európy

2011-04-19171613_^_u-flagHelena Růžičková v záverečnej scéne úspešnej trilógie Slunce, seno úplne správne stúpila jednou nohou do hovna, keď hovorila o našom návrate do Európy, ako by sme dovtedy boli v Ázii. Ten film natočený v roku 1991 celkom hodnoverne odráža mentalitu národa, ktorý napľuje sám na seba a vzhliada k “modernému vyspelému Západu”. Sú to presne tie názory, čo všetko by tu bolo, len keby nás 40 rokov nebrzdili boľševici. Nepochybne boľševici boli na planétu Zem vysadení lietajúcim tanierom a ich úloha bola jasná – zatiahnuť ručnú brzdu vývoja k šťastnej budúcnosti. Navzdory tomu, že kapitalizmus je schopný v priebehu 20 rokov vyvolať dve svetové vojny.

Continue reading