Skip to content

Stanovisko Vzdoru – strany práce k zastropovaniu dôchodkového veku

Vzdor – strana práce veľmi pozorne sleduje aktivity politických strán v súvislosti zo zastropovaním veku odchodu do dôchodku. Napriek tomu, že zastropovanie veku odchodu do dôchodku vnímame pozitívne a budeme ho podporovať, musíme skonštatovať, že vek 64 rokov považujeme za privysoký a našim cieľom naďalej zostáva vrátiť vek odchodu do dôchodku na úroveň 60 rokov pre mužov a 55 pre ženy. 

Uvedomme si, že väčšina Slovákov pracuje veľmi tvrdo. Slovensko patrí z pohľadu pracovnej efektivity k popredným štátom na svete, v EÚ patríme aj na najvyššie priečky z pohľadu práce formou nadčasov a nočnej práce. Čo sa týka sociálnej opatere o pracujúcich patríme zase na chvost v EÚ. Z toho je zrejmé, že pracujeme efektívne, tvrdo, často v noci a cez 8 hodín denne, dostávame málo sociálnych stimulov, malé mzdy. Na veľkom množstve pracujúcich u nás sa tieto ťažké podmienky v práci odzrkadlia aj v ich podlomenom zdraví a aj napriek tomu, ich dnešní kapitalistickí politici nútia robiť do vysokého veku.

Keď dosiahneme 60 rokov, tak 23% našich rovesníkov je po smrti, vo veku 65 je po smrti 35% našich rovesníkov a vo veku 70 rokov to je už 50%. Takže môžeme vidieť, aké veľké množstvo našich ľudí sa dôchodku vôbec nedožije. Niekto by mohol namietať, že priemerná dĺžka života sa zvyšuje a prognostici odhadujú, že v roku 2050 bude priemerný vek dožitia na Slovensku u mužov 77 a pre ženy 84 rokov, nič to nemení na tom, že väčšina ľudí pracujúcich po 60tke už jednoducho nebude po zdravotnej, fyzickej a psychickej stránke schopná pracovať. Veď si uvedomme, že dnes sa dožije 70 rokov len 50% obyvateľov Slovenska a aj keď budú tieto čísla o niečo pozitívnejšie v roku 2050, stále to bude hrozivé číslo ľudí, ktorí sa dôchodku vôbec nedožijú. Berme do úvahy aj fakt, že na Slovensku máme vysoké čísla úmrtnosti mužov už medzi 55 a 59 rokom. To chce tento systém, aby nás rovno odnášali z práce do márnice?

Musíme pripomenúť parlamentným politickým stranám, ktoré vládli, alebo vládnu od roku 89, že takmer všetky sa oháňali tým, že socializmus bol nevýkonný, s nízkou produktivitou práce, so zaostalými technológiami. Vlastne socializmus bol zlý a preto musel prísť kapitalizmus, v ktorom je produktivita práce výrazne vyššia, sú tu nové a moderné technológie a často počúvame najmä od vládnej strany reči o tom, ako sa ekonomike mimoriadne darí.

Preto zdôrazňujeme, že ak socialistické zriadenie, o ktorom sa súčastní politici vyjadrujú s opovrhovaním, dokázalo zabezpečiť vek odchodu do dôchodku v 60tke u mužov a v 55tke u žien, resp u žien ešte skôr od počtu detí, tak režim, ktorý o sebe tvrdí, že je lepší, výkonnejší, s vyššou produktivitou práce, by to mal dokázať bez problémov tiež. Netváriť sa, pri zastropovaní veku na 64 rokov a u žien skôr, že niečo podobné tu už bolo. To niečo podobné bolo u mužov o 4 roky menej a u žien o 9 rokov menej.

Zdá sa nám ako prejav falošnosti, keď niekto po výraznom zvýšení veku odchodu do dôchodku sa ešte tvári akú úžasnú vec vymyslel. Mimochodom, treba zdôrazniť, že bol to práve Smer-SD, ktorý zaviedol tzv. automat zvyšovania veku do dôchodku a po 6 rokoch zistil, že ak sa ten automat nezastaví a nenastaví sa nejaký strop, tak vek odchodu do dôchodku sa može zvyšovať aj do 100 rokov. Je zvláštne ako Smer-SD odrazu bojuje proti tomu, čo sám vymyslel. Článok pokračuje po kliknutí na ikonku Continue reading:

Pri zvyšovaní veku odchodu do dôchodku sa opakujú 2 argumenty:

1, že v čase zavedenia tzv. automatického zvyšovania veku odchodu do dôchodku bola kríza a preto to bolo potrebné riešiť takto.
2, údajne sa zvyšuje priemerný vek dožitia a preto je nutné zvyšovať tento vek.

K prvému argumentu jednoznačne zdôrazňujeme, že tá tzv. hospodárska kríza, je krízou kapitalizmu. Ak by to páni politici nevedeli. Tá kríza tu nespadla z vesmíru, ale je ukážkou toho, ako kapitalizmus funguje. Po 20tich rokoch existencie bol v kríze a to najmä preto, že tých 20 rokov kapitalizmus rozkrádal hodnoty, ktoré zostali po socializme. Ak by tu po tom „zlom“ socializme nebolo nič, tak by tá kríza bola ešte oveľa skôr. Nehovoriac, že na ďalšiu krízu sa môžeme pripraviť, pretože bremeno dlhov domácností neustále rastie. Zdôrazňujeme, že tí, čo tu zaviedli takýto systém, by sa nemali trápne vyhovárať na krízy, ktoré ich systém produkuje.

K druhému argumentu musíme zdôrazniť, že ak sa aj o niečo zvyšuje priemerný vek dožitia, tak je to najmä u generácii, ktoré podstatnú časť pracovného veku prežili v socializme, kde nebola tendencia robiť z ľudí otrokov a preto, keď človek odchádzal do dôchodku, tak neodchádzal ako zodratá troska. Oháňať sa vekom dožitia je tiež trápne a nezmyselné. Okrem toho, pri „úžasne šlapajúcej ekonomike“ by nemal byť problém zabezpečiť vek odchodu na dôchodok v 60tich rokoch u mužov a v 55tich u žien, alebo tento systém zvyšovaním veku odchodu do dôchodku dokazuje, že táto ekonomika buď nefunguje tak úžasne, alebo úžasne funguje, ale nie pre celú spoločnosť.

Sme presvedčení, že peňazí na dôchodky je v tejto spoločnosti dosť, len sú zle prerozdelené. Na jednej strane máme vrstvu ľudí, ktorá má také majetky, že ešte ich potomkovia, ktorí sa narodia o 100 rokov, budú mať zabezpečený luxusný život. Tam sa nachádzajú zdroje na dôstojné dôchodky. Na druhej strane, zvyšok spoločnosti otáča v ruke každé jedno euro a musí počúvať reči o tom, že buď pôjdu do dôchodku o niečo skôr, ale budú na tom dôchodku hladovať, alebo budú musieť robiť dovtedy, kým ich zo zamestnania na poslednú cestu neodvezie vozidlo pohrebnej služby.

Zápas o podobu veku odchodu do dôchodku nabral obrovské rozmery. Na jednej strane vidíme falošnú snahu ľavicovej pravice o nápravu, ale naprávať to idú tí, čo to zaviedli. Teda spôsobom troška vám povolíme krk, ktorý sme vám stiahli, ale musíte prejavovať nadšenie z toho, že do dôchodku pôjdete „už“ v 64 rokoch. Na druhej strane vidíme aroganciu, hyenizmus a sebectvo predstaviteľov pravice, ktorá prežíva hysterické záchvaty z toho, ak by sa podarilo zastropovanie veku odchodu do dôchodku zakotviť ústavným zákonom.

Záverom chceme zdôrazniť, že našim cieľom je 60 rokov u mužov a 55 rokov u žien a preto je pre nás vek 64 rokov privysoký. Napriek tomu nám je však jasné, že ak nepríde ku zastropovaniu veku, že ten bude narastať, ešte do vyšších a ešte neakceptovateľnejších výšok.

Vzdor – strana práce podporuje zastropovanie dôchodkového veku ústavným zákonom, aby sa zabránilo jeho svojvoľnému zvyšovaniu. Ak ústavný zákon neprejde, sme pripravení podporiť petičnú akciu, ktorú k tejto téme rozbehli odbory a aktívne sa zúčastniť aj následného referenda

Vzdor – strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *