Skip to content

Dary

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za II. štvrťrok 2018

V II. štvrťroku 2018 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 31.07.2018

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za III. štvrťrok 2018

V III. štvrťroku 2018 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 30.10.2018

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za IV. štvrťrok 2018

V IV. štvrťroku 2018 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 24.1.2019

Zoznam osôb,  ktoré v roku 2018 prispeli  na činnosť strany VZDOR – strana práce podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vzdor-strana práce neeviduje za rok 2018 žiaden takýto členský príspevok, peňažný, alebo nepeňažný dar, či inú náležitosť podľa daného zákona. 

V Bytči, 25.03.2019

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za I. štvrťrok 2019

V I. štvrťroku 2019 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 26.04.2019

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za II. štvrťrok 2019

V II. štvrťroku 2019 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 31.07.2019

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za III. štvrťrok 2019

V III. štvrťroku 2019 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 31.10.2019

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za IV. štvrťrok 2019

V IV. štvrťroku 2019 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 29.1.2020

Zoznam osôb,  ktoré v roku 2019 prispeli  na činnosť strany VZDOR – strana práce podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vzdor-strana práce neeviduje za rok 2019 žiaden takýto členský príspevok, peňažný, alebo nepeňažný dar, či inú náležitosť podľa daného zákona. 

Vo Valaskej Dubovej, 28.03.2020

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za I. štvrťrok 2020

V I. štvrťroku 2020 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 30.04.2020

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za II. štvrťrok 2020

V II. štvrťroku 2020 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 28.07.2020

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za III. štvrťrok 2020

V III. štvrťroku 2020 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 31.10.2020

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za IV. štvrťrok 2020

V IV. štvrťroku 2020 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 29.1.2021

Zoznam osôb,  ktoré v roku 2020 prispeli  na činnosť strany VZDOR – strana práce podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vzdor-strana práce neeviduje za rok 2020 žiaden takýto členský príspevok, peňažný, alebo nepeňažný dar, či inú náležitosť podľa daného zákona. 

Vo Valaskej Dubovej, 29.03.2021

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za I. štvrťrok 2021

V I. štvrťroku 2021 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 30.04.2021

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za II. štvrťrok 2021

V II. štvrťroku 2021 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 29.07.2021

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za III. štvrťrok 2021

V III. štvrťroku 2021 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 31.10.2021

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za IV. štvrťrok 2021

V IV. štvrťroku 2021 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 31.1.2022

Zoznam osôb,  ktoré v roku 2021 prispeli  na činnosť strany VZDOR – strana práce podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vzdor-strana práce neeviduje za rok 2021 žiaden takýto členský príspevok, peňažný, alebo nepeňažný dar, či inú náležitosť podľa daného zákona. 

Vo Valaskej Dubovej, 29.03.2022

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za I. štvrťrok 2022

V I. štvrťroku 2022 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 29.04.2022

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za II. štvrťrok 2022

V II. štvrťroku 2022 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 30.07.2022

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za III. štvrťrok 2022

V III. štvrťroku 2022 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 30.10.2022

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za IV. štvrťrok 2022

V IV. štvrťroku 2022 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

Vo Valaskej Dubovej, 30.1.2023

Zoznam osôb,  ktoré v roku 2022 prispeli  na činnosť strany VZDOR – strana práce podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vzdor-strana práce neeviduje za rok 2022 žiaden takýto členský príspevok, peňažný, alebo nepeňažný dar, či inú náležitosť podľa daného zákona. 

Vo Valaskej Dubovej, 29.03.2023