Skip to content

Vzdor-strana práce odmieta nové návrhy na sprísnenie vykonávania interupcií: Zákaz interupcií ohrozuje zdravie žien a pomáha cez ilegálne interupcie zarábať rôznym kriminálnikom

Vzdor-strana práce jasne hovorí, že jedným z práv žien je aj to, či podstúpi interupciu, alebo nie. Je to vždy veľmi ťažké rozhodovanie pre ženu, určite budeme radi, keď každá žena, ktorá môže dať nový život a lásku dieťaťu, aby sa rozhodla pre to dieťa a nie interupciu, ale sme proti tomu, aby bolo ženám toto právo obmedzené, nakoľko to boli práve ženy, ktoré si toto právo krvopotne vybojovali počas najostrejších historických emancipačných bojov.

Hlavné je vytvárať podmienky, aby interupciu nikdy nijaká žena nemusela podstupovať. Obmedzovanie a zákaz nič nerieši, je nutná prevencia, ale hlavne sociálna podpora rodín a matiek. Vytvárať podmienky pre to, aby ženy nemuseli voliť také rozhodnutie, akým je interupcia, ale aby prinášali deti do krajiny, ktorá ich deti a ich rodiny výrazne podporí a dlhodobo im pomôže rozvíjať sa. Treba bojovať proti predsudkom, aké tu vďaka cirkvi vládli stáročia, teda podporovať nie len rodiny, ale aj jednotlivcov vychovávajúcich deti.

Pokiaľ odstránime najsilnejšie dôvody, ktoré vedú ženy k tomuto rozhodnutiu, nebudeme musieť riešiť otázku zákazu, či povolenia interupcií…. Teda nie zákaz, ale osveta v čo najnižšom veku, dostupná antikoncepcia, sociálne zabezpečenie pre rodiny, štátne byty pre mladé rodiny, dostatočné sociálne zabezpečenie pre jednotlivcov vychovávajúcich deti, potláčanie konzervatívnych stredovekých prežitkov a podporovať aj ženy, ktoré sa v zložitých situáciách rozhodnú, že nepôjdu na interupciu, ale chcú dieťa vynosiť a dať na adopciu. Zodpovedne navštevujú poradňu a dodržujú tehotenský režim v prospech zdravia dieťaťa.

Zákaz interupcií ohrozuje zdravie žien a pomáha cez ilegálne interupcie zarábať rôznym kriminálnikom

Povedzme si fakty, že v krajinách, kde sú interupcie takto obmedzené, alebo zakázané, alebo kde boli v minulosti takto obmedzené a zakázané, tak dochádza a dochádzalo k mnohým úmrtiam žien, ktoré museli absolvovať tajné interupcie v zlých zdravotníckych podmienkach. Veľa žien je prostredníctvom tejto ilegálne činnosti trvale zmrzačených, zostali neplodné a mali doživotné komplikácie.

Na ilegálnych umelých prerušeniach tehotenstva tak zarábali a zarábajú rôzni “felčiari“ a organizovaný zločin. Ženy museli cestovať do iných krajín, kde museli zaplatiť veľké sumy. Musíme si tiež povedať, že zákaz a obmedzenie umelého prerušenia tehotenstva nikdy neviedlo k rapídnemu zníženiu interupcií, len sa ich vykonávanie presunulo mimo zdravotnícke zariadenia a oči štátu a odbornú zdravotnícku starostlivosť, na čo doplatili vždy len ženy.

Štatistiky na Slovensku jasne hovoria, že u nás sa v roku 2016 vykonalo niečo nad 6-tisíc umelých prerušení tehotenstva, čo je oproti napr. roku 2007 zníženie až o skoro 5-tisíc. Z toho jasne vyplýva, počet interupcií na Slovensku dlhodobo výrazné klesá.

Spoločnosť má najviac zaujímať osud a podmienky už žijúcich detí

Narodeným deťom musíme vytvoriť to najlepšie prostredie pri ich vývoji. Veď si len položme otázku, koľko detí je dnes na Slovensku týraných, koľko detí žije v chudobe a zlých sociálnych podmienkach, koľko detí tak nemá šancu na poriadne vzdelávanie a dôstojné podmienky pri ich raste.

Slovensko musí spustiť rázne reformy, ktoré zvýšia životnú úroveň obyvateľstva a budú motivovať mladých ľudí, aby mali viac detí. Štát musí pripraviť podmienky, aby sa začalo rodiť dostatok detí a to viacerými opatreniami. Musí sa začať masová výstavba verejných bytov v réžii štátu, kde bude stabilné regulované nájomné po celom území Slovenska. Štát musí spustiť program dotácií na bývanie.

Dnešná mladá generácia býva u rodičov aj do 30tky, lebo samostatné bývanie je pre nich nedostupné a aj to znemožňuje vytvárať podmienky na plodenie detí so svojim partnerom. Obrovským problémom je zadlžovanie mladých ľudí a rodín, ktorí musia splácať drahé hypotéky skoro celý svoj život, aby mali vlastné bývanie. Sťahujú sa do drahých podnájmov. Štát a samosprávy v tomto totálne zlyhávajú. Bytová politika pre mladých ľudí a rodiny je veľká katastrofa.

Za socializmu sa ženy mohli spoľahnúť aj na dokonalú sieť jaslí, ktoré nesmierne pomáhali odľahčiť pracujúce ženy. Dnes po 30tich rokoch začínajú prvé chabé pokusy o obnovu jaslí, no táto reforma musí byť komplexná na celom území štátu. Štát musí začať prelievať výrazný obnos financií do modernizácie jasiel a škôliek a do ich masovej výstavby. Tak isto štát, samosprávy, obce a mestá musia vo väčšej miere dotovať tieto zariadenia, aby tak odbremenili rodičov.

Vzdor-strana práce razí politiku nezvyšovania výdavkov na armádu, ale tieto financie presunúť do vybudovania pevnej štruktúry jaslí a materských škôl a ich modernizácie, do sociálnej a rodinnej oblasti, pomoci mladým rodinám a matkám samoživiteľkám, výstavby bytov pre mladé rodiny a pre ženy samoživiteľky s deťmi, do bezúročných mladomanželských pôžičiek, ale aj do bezúročných pôžičiek pre slobodné ženy s deťmi, do zvyšovania materských a prídavkov na deti.

Tieto opatrenia budú napomáhať k zvyšovaniu počtu narodených detí u nás a ich zdravému vývoju a nie zakazovanie interupcií, ktoré nás posunie niekde na úroveň stredoveku.

ÚR Vzdor-strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *