Skip to content

Témou dňa v EÚ je imigrácia:Chápeme však jej pravé príčiny a sme ochotní ich odstrániť?

Poďme priamo k veci. Kapitalisti riadiaci Európsku úniu pobúrili svojich vlastných občanov snahami usídliť v Európe migrantov. Obyvateľov skutočných kapitalistických demokracií s obmedzenými zásahmi štátu, preto aj s ideálnym trhovým prostredím. Politici ,rozumej sluhovia kapitalistov, vo všetkých „nezávislých“ médiách  vytrvalo a dookola kladú „základnú“ otázku:„Súhlasíte s príchodom migrantov do svojej  krajiny?“  ako keby odpoveď mala podľa nich nejaký vplyv na ďalšiu migráciu. Ako by ju mala vyriešiť alebo aspoň obmedziť. Pritom celé tajomstvo migrácie je ukryté v tom, že  nesprávne kladú „základnú“ otázku.Otázka má znieť. „Chápete príčiny migrácie a ste ochotní ich odstrániť?“ ,lebo len tak sa dá migrácia zastaviť.

Na okraj: Logicky ak chcem odstrániť nejaký jav, tak musím najprv pochopiť príčiny, ktoré ho spôsobujú a potom tie príčiny odstrániť. Ináč jav bude pokračovať bez ohľadu na to, či s ním ľudia súhlasia alebo nie.

Okrem „základnej“ otázky, si kapitalisti kladú ešte množstvo „podotázok“, na ktoré nechcú, alebo nevedia odpovedať. Napr. prečo je Európa zaplavovaná cudzincami? Prečo tí cudzinci nechcú ostať doma, tam žiť a pracovať? Odpoveď je veľmi jednoduchá a znie: „Nie sú schopní vo svojej rodnej krajine prežiť.“

Príčiny migrácie

1.Ekonomické príčiny

Ich rodnú krajinu rozkrádajú  a rabujú  vyspelé kapitalistické  demokracie. Rabujú ju spolu s domácimi kapitalistami, ktorí si žijú v neuveriteľnom blahobyte, zatiaľ čo zvyšok populácie je úplne zúfalý,  nevie čo má robiť aby prežil.

2.Bezpečnostné príčiny

Keď sa v krajine  vytvorí  sila, ktorá chce  zabrániť vývozu majetku z vlastného štátu do cudziny, je nemilosrdne európskymi a americkými kapitalistami odstránená. Európski a americkí kapitalisti tam skryte  alebo otvorene rozpútajú občiansku vojnu na základe národnosti alebo náboženstva. Po prípade vojnu medzi rôznymi štátmi a nahradia pokrokovú silu čímkoľvek, čo im umožní pokračovanie drancovania štátu. Na výber majú fašistických diktátorov rôzneho typu, náboženských a národnostných  fanatikov.

Príčiny  migrácie nútia obyvateľov drancovaných štátov k týmto dvom krokom:

1. Opustiť svoje vlastné domovy a pakovať sa do blahobytnej Európy

2 .Pokúsiť sa zmeniť spoločenské a ekonomické vzťahy, to znamená rozpútať národnú oslobodzovaciu a socialistickú revolúciu.

Krok číslo 2 je pre kapitalistov Európy neprijateľný v žiadnom  prípade ho nesmú pripustiť. Ostáva jediné riešenie a to krok číslo 1. Preto migrácia sa deje zo súhlasom európskych kapitalistov. Migrácia pomáha európskym kapitalistom vyriešiť niektoré problémy dokonca aj vo vlastnej krajine.

Vyriešené problémy:

1. Odstránili nebezpečenstvo revolúcie v nimi vykrádanom štáte, lebo zúfalí hladní ľudia odchádzajú preč. V štáte sa nehromadia a sú dokonca presvedčení, že si ohromne pomohli.

2. Prílev emigrantov do ich vlastnej krajiny zráža cenu práce. Prečo? Každý kapitalista, ktorý chce uspieť na voľnom trhu musí predsa minimalizovať náklady. Keď si uvedomíme, že cena suroviny, strojov a energie na výrobu nejakého výrobku je v podstate pre každého kapitalistu rovnaká, dá sa šetriť jedine na ľudskej práci. Migranti sú jednoznačne lacnejší, lebo sú menej nároční. Kapitalista ich musí zamestnať. Spomeňte si na buržoáznymi médiami odhalené prípady rôznych „pracovných“ táborov, kde otrockou prácou zdierajú migrantov.

3.Migranti odpútavajú pozornosť vlastného obyvateľstva od skutočných príčin ich problémov. Od toho, že tie problémy spôsobujú kapitalistické protirečenia, súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a z toho plynúce privlastňovanie si vytvorených hodnôt. Kapitalisti nechcú, aby ľudia začali uvažovať o možnostiach zmeniť spoločenskú situáciu. Preto ich kapitalisti prefíkane  orientujú na nenávisť proti prisťahovalcom a presviedčajú ich pomocou svojich pravicových, národných a kresťanských politických strán, že príčinou ich problémov sú migranti, či iné, na okraji spoločnosti marginalizované a v totálnej chudobe žijúce skupiny.

Kapitalizmus svojou deštrukciou spôsobuje masovú migráciu

 

Kým začnete namietať,  že kapitalizmus má aj svoje vlastné riešenia migrácie,tak si uvedomte tieto fakty. Z toho, čo bolo povedané, jasne vyplýva, že kapitalisti nikdy neobmedzia a už vôbec nezabránia migrácii do Európy, lebo im vyhovuje. Kapitalistom, boháčom nikdy nešlo o ich národ, obyvateľstvo, vlasť, ale len a len o ich majetok a zisky.

V domovských krajinách migrantov kapitalisti majú lacné suroviny, lacné poľnohospodárske produkty a hlavne lacnú pracovnú silu. A to všetko môžu využívať jedine vtedy, keď budú tieto krajiny udržiavať v sociálnej nestabilite. Nespoliehajte sa na bezpečnostné opatrenia Európskej únie. Nič z toho nedokáže zastaviť prílev migrantov. Samotní obyvatelia Európskej únie ich budú pašovať do vnútra, lebo budú na tom zarábať. Rozbehnú biznis s predajom ľudí, žien, detí, ľudských organov a to všetko sa bude diať pod ochranou najbohatších európskych kapitalistov a politikov. Napr. pre nezamestnaných v Taliansku a Grécku vzniknú nové možnosti, ako sa umiestniť na trhu práce. To sú asi tie nové povolania, o ktorých blúznia obdivovatelia kapitalizmu.

Na okraj.

Bude veľmi zábavné sledovať„skutočné“  hodnoty európskej kresťanskej kultúry a kapitalistickej demokracie . ako  tolerantnosť, pravo na slobodne vyznávanie svojej viery, pravo na slobodný život mimo ostnatých drôtov a podobne o čom demokrati tak radi rečnia …..

Aká musí byť odpoveď na „základnú“ otázku, aby sa zastavila migrácia do Európy ? Áno, chápem príčiny migrácie a chcem ich odstrániť. To sa dá vyriešiť jedine zmenou spoločenského zriadenia. Odstránením kapitalizmu a nastolením socializmu. A bude po migrácii.

Vzdor- strana práce Spiš

1immig

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *