Skip to content

Vzdor-strana práce a návrhy na udržateľné ekologické poľnohospodárstvo a potravinovú sebestačnosť

cubaMedzi priority Vzdoru-strany práce patrí obnova potravinovej sebestačnosti (ktorá bola počas socializmu na úrovni 130 percent, v súčasnosti iba 46 percent – údaj z roku 2012) a obnovenie družstevníckej tradície, čo by pomohlo pri riešení viacerých pálčivých problémov: nezamestnanosť, regionálne rozdiely (eventuálne aj rómska problematika) a napokon dostupnosť kvalitných potravín pre slovenských občanov. V programe máme aj zavedenie efektívnych opatrení na zamedzenie dovozu nekvalitných potravín zo zahraničia (napr. GMO) a podrobný postup s cieľom obnovy potravinovej sebestačnosti: štátne subvencie, stimuly, zjednodušený prístup k výhodným pôžičkám pre družstevníkov a malopodnikateľov, majetkový vstup štátu do agrosektoru, podpora zakladania svojpomocných lokálnych poľnohospodárskych družstiev, skvalitnenie odborného školstva (a jeho prepojenia s praxou) v záujme prípravy budúcich kapacít pre poľnohospodársky sektor, založenie štátneho obchodného reťazca ako spoľahlivého odbytiska slovenských výrobkov, opätovné znemožnenie predaja pôdy do rúk cudzincov, prinavrátenie aspoň časti doteraz predanej pôdy do rúk štátu a napokon prerozdelenie disponibilnej pôdy (pomocou znárodňovania a predkupného práva pre štát pri predaji pôdy).

V našom programe je obnova družstiev, mäsokombinátov, fabrík na potravinovú výrobu a výrobkov, podpora pre komunitné pestovanie plodín, zeleniny, ovocia ( opäť obnovovať a zveľaďovať ovocné sady na celom území SR ) a drobnochovu zvierat, ktoré zabezpečia prácu aj pre množstvo nezamestnaných ľudí s nižším vzdelaním a v týchto opatreniach vidíme aj jeden z hlavných nástrojov, ako dokážeme pomôcť riešiť problémy Rómov, ktorí by v družstvách našli prácu. Zo skúseností z Anglicka jasne vyplýva, že slovenskí Rómovia tvoria v niektorých fabrikách v Anglicku zameraných na spracovanie mäsových výrobkov, či iných fabrikách zameraných na potravinovú výrobu aj 20-30% zamestnancov. O tom sa na Slovensku hovorí málo.

Nechceme byť už ďalej pokusným králikom nekvalitnej potravy zo Západu. Dosť bolo bačovaniu západných potravinových koncernov v našej vlasti. Chceme zamedziť klietkové chovy tzv. koncentráky hydiny na našom území a podporovať rozvoj BIO chovov, čo sa vzťahuje na všetky hospodárske zvieratá. Sme proti tzv. továrňam smrti, ide o tzv. masový chov hospodárskych zvierat, ktoré sú za veľmi krátky čas masovo umelo vykŕmené nekvalitnou potravou, ktorá pripomína chemický koktejl, sú chované v katastrofálnych podmienkach, kedy na malom priestore je chovaných množstvo jedincov. Taktiež presadzujeme zákaz kožušinových fariem.

Presadzujeme uzákonenie zákazu genetickej modifikácie potravín tzv. GMO a tiež dokrmovanie zvierat určených na konzumáciu chemickými prípravkami urýchľujúcich ich rast. Pravdou je, že genetická manipulácia potravín a tiež dokrmovanie zvierat chemikáliami nikdy nemala a ani nemá humanitárny charakter, pričom hladomor vo svete vzniká kvôli zlej distribúcii potravín a masívnemu plytvaniu s nimi. Výborným príkladom je Argentína, ktorá je jedným z najväčších producentov geneticky modifikovanej sóje a napriek tomu tam trpí značné percento ľudí chudobou a hladom. Cieľom týchto praktík je len maximalizácia zisku jednotlivca bez ohľadu na zdravotné a morálne aspekty.

Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo

Veľmi potrebné je zaviesť najmodernejšie inovácie a technologické riešenia, ktoré nielenže zefektívnia poľnohospodársku výrobu, ale zároveň budú vyhovovať najprísnejším ekologickým parametrom. Plánujeme vo vyššej miere uviesť najnovšie poznatky z oblasti alternatívnych prístupov k poľnohospodárstvu do praxe (napr. permakultúra, organické poľnohospodárstvo, ekologické poľnohospodárstvo, agrokruh, a pod.) a zabezpečiť čo najvyššiu sebestačnosť už na najnižšej, regionálnej úrovni (pomocou organického prepojenia miest s vidiekom).

Na tieto ciele nadväzuje aj náš ekologický program, v rámci ktorého plánujeme legislatívne zakotviť a upevniť ochranu prírodných zdrojov a nerastného bohatstva pred privatizáciou a zaviesť tvrdé sankcie pre znečisťovateľov. Plánujeme tiež implementovať „zelené“ postupy a najnovšie technologické inovácie v záujme zabezpečenia ekologického aspektu: recyklácia materiálov, zálohovanie obalov, energeticky nenáročné budovy, komunitné záhrady, zalesňovanie, vysádzanie zelene aj na strechách budov, využívanie alternatívnych zdrojov energie a pohonov automobilov.

Nevyhnutným predpokladom toho, aby sme dosiahli uspokojivú mieru naplnenia týchto cieľov, je posun v paradigme: od maximalizácie ziskov (typického pre konzumnú kapitalistickú spoločnosť) k uspokojovaniu potrieb spoločnosti, so zohľadnením potrieb prírody a jej ostatných obyvateľov. Zároveň však chceme zdôrazniť, že ako antikapitalistická strana ideme veci skutočne na koreň a na rozdiel od strán, ktoré sa chcú iba zviesť na popularite značky „Zelení“, no v skutočnosti riešia len marginálne otázky a dôsledky, my sa staviame za odstránenie skutočnej príčiny neetického zaobchádzania s prírodným dedičstvom – samotnej kapitalistickej výroby, ktorá kladie na piedestál hospodársky rast a korporátne zisky, pričom absolútne nerešpektuje potreby všetkého živého na tejto planéte. Tá je pritom – v úplnom protiklade s neoliberálnymi rozprávkami o večnom hospodárskom raste – fyzicky konečná…

Taktiež jasne hovoríme, že vodné zdroje, lesy, poľnohospodárska pôda, termálne a minerálne pramene, nerastné bohatstvo nesmie byť v rukách úzkej skupiny ľudí, ale musí byť na prospech všetkých obyvateľov našej vlasti. Máme vyhrnuté rukávy a sme pripravení VZDORovat rozkrádaniu Slovenska. Pridajte sa k nám, lebo zjednotený ľud nebude nikdy porazený. Voliť nestačí, ORGANIZUJME SA.

Text pripravili Tomáš Bóka- spolupracovník Miestnej organizácie Vzdoru-strany práce v Trnave a Miroslav Pomajdík- podpredseda Vzdoru-strany práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *