Skip to content

Ako sú pre vás dôležité rôzne emancipačné témy? Feminizmus, LGBTI, kultúrne témy, vzťahy s cirkvami, enviromentalizmus: Odpovedá Miroslav Pomajdík ( VZDOR-strana práce )

Zverejňujeme Vám 1.časť odpovedí Miroslava Pomajdíka zo VZDORu-strany práce, ktorý odpovedal na otázky MICHAELA AUGUSTÍNA pre potreby jeho práce- Desaťročie radikálnej ľavice a ľavicového milieu na Slovensku, ktorá bude publikovaná v zahraničnom zborníku, ktorý zostavuje Nadácia Rosy Luxemburgovej.

Ako sú pre vás dôležité rôzne emancipačné témy? Feminizmus, LGBTI, kultúrne témy, vzťahy s cirkvami, enviromentalizmus? Kde by ste ich popri robotníckom emancipačnom boji zaradili na škále od 1 po 10 z hľadiska dôležitosti, ktorú pre vás predstavujú? ( 1=malý význam, 10=veľky význam )

Miroslav Pomajdík ( VZDOR-strana práce ):

Nakoľko sme strana, ktorá je stranou marxistickou, otázky feminizmu- emancipácie žien sú pre nás veľmi dôležité a od svojho vzniku sa týmto otázkam intenzívne venujeme. Dlhodobo bojujeme proti sprísneniu zákona o potratoch, nakoľko to pre nás znamená jasný útok na práva žien, venujeme sa nespravodlivému platovému ohodnocovaniu žien a výrazným rozdielom medzi platmi mužov a žien, čo je pre nás neprijateľné, tvrdíme, že na SR je vo veľkej miere prehliadané násilie na ženách, je veľmi slabá pomoc pre týrané ženy s deťmi, kedy máme málo centier, kde by sa mohli uchýliť, nesúhlasíme s tzv. tradičným konzervatívnym nazeraním na rolu ženy v spoločnosti, preto hlavne marxistický feminizmus je neoddeliteľnou súčasťou našich hodnôt.

Naša strana sa neraz zastala komunity LGBTI, napr. sme iniciovali výraznú kampaň proti tzv. referendu za tradičnú rodinu ( nakoľko rodiny rozvracia práve kapitalizmus a nie LGBTI komunita ), kde sme grafikami, akciami, článkami útočili proti výraznej homofóbii, ktorá sa na SR objavila. Naša strana jasne deklarovala, že by podporila registrované partnerstvá. Podpora práv LGBTI komunity samozrejme vychádza z našich marxistických pozícií.

Silným pilierom našej politiky je aj enviromentalizmus, čo je jasne badateľné aj z nášho programu, rôznych našich článkov a akcií, ktoré sme organizovali. Jasne sme vždy bojovali o zvyšovanie bezzásahových území v NP, znižovanie ťažby dreva, zákazu holorubného spôsobu ťažby, opatrení na ochranu hlucháňa, zákazu klietkových chovov sliepok, zákazu kožušinových fariem, zákazu používania GMO potravín, rôznych pesticídov, kampane proti palmovému oleju, návrhy na vodozádržné opatrenia v krajine a obnovu mokradí, prirodzených tokov riek a potokov atď… je toho naozaj množstvo, čiže enviromentalizmus je jeden z ďalších našich pilierov na ktorom stojí naša strana.

Kultúrne témy hrajú pre nás tak isto ďalší z pilierov našich hodnôt, čiže kľudne by sme im dali aj číslo 10.

Vzťahy s cirkvami- Naša strana plne rešpektuje vierovyznanie každého človeka na Zemi a rešpektujeme aj ich náboženské reprezentácie, no v množstve hodnotových otázok stojí naša strana na opačnej strane barikády, ako rôzne cirkvi u nás, preto naša strana nejaké reálne vzťahy s cirkvami na SR neudržiava.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *