Skip to content

Slovensko starne a rodí sa u nás málo detí: Toto sú opatrenia Vzdoru-strany práce na zvýšenie pôrodnosti, platov pracujúcich a starostlivosti o dôchodcov

Vážnym problémom Slovenska je starnutie populácie. Tento fenomén postihol Slovensko po roku 1989, dovtedy naša populácia patrila k najmladším v Európe. Faktom ostáva, že miera sociálnych istôt, istoty práce, bývania, zdravotnej starostlivosti za socializmu dokázali to, že sa u nás každoročne zvyšoval počet obyvateľov a pomer dôchodcov k pracujúcim bol viac ako optimálny. Dnes je pred nami vážny problém, s ktorým sa musíme poriadne popasovať a pripomeňme, že Vzdor-strana práce tvrdo odmieta reformu tipu zvyšovanie odchodu do dôchodku, lebo toto nepovažujeme za reformu, ktorá vyrieši starnutie populácie. Je to pre nás trestanie pracujúcich ľudí, ktorí tvrdo drú a do dôchodku majú odchádzať až v 65-67 rokoch. To je niečo nemysliteľné. Objavujú sa už aj názory kapitalistických ekonómov, že máme robiť až do 70-tky. Berme do úvahy aj fakt, že na Slovensku máme vysoké čísla úmrtnosti mužov už medzi 55tim a 59 rokom. To chce tento systém, aby nás rovno odnášali z práce do márnice? Tomuto hovoria dôchodková reforma?

Slovensko musí spustiť rázne reformy, ktoré zvýšia životnú úroveň obyvateľstva a budú motivovať mladých ľudí, aby mali viac detí. Štát musí pripraviť podmienky, aby sa začalo rodiť dostatok detí a to viacerými opatreniami. Musí sa začať masová výstavba verejných bytov v réžii štátu, kde bude stabilné regulované nájomné po celom území Slovenska. Štát musí spustiť program dotácií na bývanie. Dnešná mladá generácia býva u rodičov aj do 30tky, lebo samostatné bývanie je pre nich nedostupné a aj to znemožňuje vytvárať podmienky na plodenie detí so svojim partnerom. Obrovským problémom je zadlžovanie mladých ľudí a rodín, ktorí musia splácať drahé hypotéky skoro celý svoj život, aby mali vlastné bývanie. Sťahujú sa do drahých podnájmov. Štát a samosprávy v tomto totálne zlyhávajú. Bytová politika pre mladých ľudí a rodiny je veľká katastrofa.

Vláda zvýšila príspevok na presťahovanie a vyzýva pracujúcich, aby sa z východu sťahovali za prácou na západ. Toto je podľa nich správny krok? Keď vyzývajú ľudí aby začali vyľudňovať oblasti na východe a začali sa sťahovať na západ Slovenska, prakticky do neznáma, aby začali nový život, miesto toho, aby vláda podporovala najchudobnejšie regióny a vytvárali tam pracovné miesta, máme ich vyľudňovať? Po ďalšie, keď sa aj celá rodina presťahuje z východu na západ, tak tu narazí na veľké prekážky a to práve drahé byty a nájomné. Takže keď už vláda láka pracujúcich, aby sa presťahovali, tak musí zabezpečiť, aby pri priemyselných zónach vyrástli nové bytové komplexy, ktoré bude stavať štát a zabezpečí tam stabilné regulované nájomné.

Investície do jaslí a materských škôl a rodinnej politiky

Za socializmu sa ženy mohli spoľahnúť aj na dokonalú sieť jaslí, ktoré nesmierne pomáhali odľahčiť pracujúce ženy. Dnes po 27 rokoch začínajú prvé chabé pokusy o obnovu jaslí, no táto reforma musí byť komplexná na celom území štátu. Štát musí začať prelievať výrazný obnos financií do modernizácie jasiel a škôliek a do ich masovej výstavby. Tak isto štát, samosprávy, obce a mestá musia vo väčšej miere dotovať tieto zariadenia, aby tak odbremenili rodičov.

Prezident Kiska a naša vláda razia politiku zvyšovania financií pre armádu, z dnešných 905 miliónov, až na skoro 2 miliardy a nedávno schválili nákup obrnencov pre armádu za 1,2 mld Eur. Vzdor-strana práce razí politiku nezvyšovania výdavkov na armádu, ale tieto financie presunúť do vybudovania pevnej štruktúry jaslí a materských škôl a ich modernizácie, do sociálnej a rodinnej oblasti, pomoci mladým rodinám a matkám samoživiteľkám, výstavby bytov pre mladé rodiny a pre ženy samoživiteľky s deťmi, do bezúročných mladomanželských pôžičiek, ale aj do bezúročných pôžičiek pre slobodné ženy s deťmi, do zvyšovania materských a prídavkov na deti.

Financie na tieto sociálne opatrenia musí štát získať napr. zvýšením dane z firemných ziskov, dane z dividend, ktorá je u nás na úrovni 7%, kdežto v Nemecku a Rakúsku je na úrovni 25%, či sektorového zdanenia rôznych monopolov, oligopolov, telekomunikačného a finančného sektora, zvýšiť zdaňovanie vysokých príjmov, či zvýšenie daňovo-odvodovej kvóty.

Ako zastaviť odliv pracujúcich do zahraničia a zvýšiť naše platy

Slovensko musí zastaviť odliv mladých ľudí do zahraničia. Od roku 2009 nám odchádza každý rok približne 30-tisíc mladých ľudí do 30 rokov pracovať do zahraničia. V zahraničí pracuje vyše 300-tisíc Slovákov. Slovensko musí zastaviť odchod mladých ľudí do zahraničia a prilákať Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko. Toto docielime len rapídnym navýšením platov a tým budú pracujúci motivovaní mať aj viacej deti, nakoľko budú mať omnoho viacej financií tak potrebných pri ich výchove.  

Výkonnosť Slovenskej ekonomiky dosahuje už približne 80% európskeho priemeru, no v platoch našich pracujúcich sa to nijako neodzrkadľuje, čo dokazuje aj fakt, že naše platy sú zhruba tretinové oproti najvyspelejším európskym štátom. Problém je ten, že na Slovensku ide z celkovej vyprodukovanej hrubej pridanej hodnoty na platy pracujúcim len približne 40% a ostatok ide do kapitálu, pričom vo vyspelých európskych štátoch je to približne 60% hrubej pridanej hodnoty, ktorá ide na platy.

Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na zvyšovanie platov pracujúcich

Jedným z riešení zvyšovania platov pre pracujúcich v kapitalizme je posilňovanie odborov a kolektívneho vyjednávania a zastúpenia pracujúcich v zamestnaneckých radách firiem. Na Slovensku je pokrytých kolektívnou zmluvou len približne 35% pracujúcich, v takých štátoch ako napr. Belgicko, Rakúsko, Francúzsko, Fínsko, Švédsko je to od 90% ku pomaly 100%. Kolektívne zmluvy sa musia vzťahovať na sektory a musia zastrešovať všetkých zamestnancov, bez ohľadu, či sú členmi odborov, alebo nie. Musíme tlačiť na rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Pre porovnanie v Čechách je okolo 12% pracujúcich v odboroch, no kolektívne zmluvy zastrešujú až 50% pracujúcich.

Tým, že zvýšime rapídne podiel pracujúcich, ktorí sú zastrešovaní kolektívnou zmluvou na Slovensku, posilníme postavenie pracujúcich, ktorí tak nebudú osamelo stáť zoči voči firmám a tým pádom majú hneď horšie postavenie presadiť si nejakú adekvátnu výplatu. Pracujúci budú mať tak cez sektorové kolektívne vyjednávanie silnejšiu pozíciu presadiť adekvátne zvyšovanie platov pre väčšinu pracujúcich. Tak isto pracujúci musia začať tlačiť na zamestnávateľov cez protesty a štrajky, čo musí byť ich účinná zbraň.

Nové výzvy v opatere o dôchodcov  

S tým, že Slovensko starne, sa otvárajú aj ďalšie možnosti v našom hospodárstve, s ktorými sa musí náš štát popasovať. Musí sa začať budovať kvalitná sieť nových domovov dôchodcov, no toto musí podchytiť štát a nespraviť z našich dôchodcov len ďalšiu korisť pre rôzne súkromné ústavy, kde bude zase na našich dôchodcoch ryžovať úzka skupina podnikateľov.

Štát, mestá a samosprávy musia prebrať zodpovednosť za opateru dôchodcov. Tak isto štát a samosprávy musia vytvoriť pevnú opatrovateľskú sieť po celom Slovensku, kde by našli prácu desaťtisíce opatrovateľov a opatrovateliek, ktorí by pomáhali a opatrovali našich dôchodcov v ich domovoch. Toto je veľká príležitosť na vytvorenie množstva nových pracovných miest, no tejto úlohy sa musí zhostiť náš štát a dotovať tieto aktivity, lebo ináč sa toho zhostia súkromné agentúry, ktoré budú takto profitovať na opatere našich dôchodcov. Nakoľko súkromné agentúry parazitujú na opatere dôchodcov a predražujú enormne náklady na starostlivosť.

Štát by mal začať investovať vo veľkom do kúpeľníctva a liečebných ústavov, kde by sa mohli rekreovať naši pracujúci a dôchodcovia a pomáhať tak predchádzať aj rade závažných chorôb, ktorých liečba je finančne náročná a odčerpáva zo zdravotníctva nemalé financie. Prevencia je hlavná.

Poďme spoločne vzdorovať oligarchii a jej vyciciavaniu a rozkrádaniu Slovenska, postavme sa spoločne kapitalizmu! Ľavica, pravica, konzervatívci, liberáli, sociálni demokrati, národniari, nacionalisti, euroskeptici….všetci chcú udržiavať kapitalizmus a tým pádom moc oligarchie.

My vo Vzdore-strane práce sme takí istí pracujúci ako vy, pochádzame z rovnakej sociálnej triedy a za tú budeme vždy tvrdo bojovať a ako jediní sme antikapitalisti.

Vypracoval Miroslav Pomajdík- podpredseda Vzdoru-strany práce

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *