Skip to content

Organizovanosť – informovanosť – solidarita ! Odkaz odborárskeho semináru VZDOR-u strany práce

10570282_10152847767739322_4209445831456795217_nNenechať sa bez slova oberať o sociálne a politické práva, ale brániť ich a vybojovať si ďalšie až po zvrhnutie kapitalistického zriadenia. Taký je záver odborárskeho semináru, ktorý organizovala 18.októbra v Martine  VZDOR- strana práce. Semináru, ktorý chcel byť 1. koordinačným stretnutím revolučných a triedne uvedomelých pracujúcich, sa zúčastnilo približne 50 ľudí. Okrem zahraničných hostí a partnerských organizácii sa ho zúčastnilo aj množstvo ľudí mimo Vzdor-strany práce.

Ako prvý vystúpil zástupca Marxisticko-leninskej strany Nemecka, s. Gunter Slave s manželkou, ktorý prítomným priblížili situáciu v odborových zväzoch v Nemecku. Odbory tam zastrešuje DGB (Deutscher Gewerkschaftbund), ktorý zahŕňa všetky odvetvia. Okrem toho tam existujú pravicové kresťanské odbory, ktoré sú dnes irelevantné a ďalšie profesijné (vodiči a piloti), ktoré sú viac militantné. MLPD ich požiadavky podporuje, no kritizuje ich za odštiepenosť od priemyselných odborov.

Podľa MLPD  vodcovia odborov kolaborujú so zamestnávateľmi. Antikomunizmus sa podľa nich stal štátnym náboženstvom Nemecka. Dodnes v odborových zväzoch existujú pravidlá proti marxistom-leninistom v najväčšom odborovom zväze IMG. „Ako aktívneho komunistu vás do odborového zväzu neprijmú“, vysvetľoval na seminári Gunter. Štrajkovať pre akúkoľvek požiadavku (napr. politickú) je v Nemecku ilegálne a označené ako rušenie verejného poriadku, štrajkovať je dovolené len z ekonomických dôvodov. MLPD predstavila svoju prácu vo fabrikách, kde vytvárajú jednotlivé aktívne skupiny, ich členovia sa podieľajú na tvorbe podnikových časopisov.

Odborové zväzy, ktoré bránia a vybojujú si lepšie pracovné podmienky, silný jednotný odborový zväz, jednota východného a západného Nemecka, mladých a starých, kombinácia odborových a nezávislých bojov, ktoré prekročia odborový rámec, rozšírenie bojov aj o politické práva – to sú niektoré z bodov, ktoré presadzuje MLPD. MLPD nechala strane VZDOR niekoľko publikácií, vrátane knihy „Odbory a triedny boj“.

Ekonóm Marián Vitkovič vo svojej dvojhodinovej prednáške dal do kontrastu štatistiky socialistických a kapitalistických krajín a v grafoch poukázal na bezvýchodiskový stav kapitalizmu, ktorý na jednej strane robí neustále „racionalizáciu“ výroby, ktorá sa neraz prejavuje jej privatizáciou a vtiahnutím do trhového mechanizmu, aj pokiaľ sa jedná o oblasti ako školstvo, štátna správa či zdravotníctvo. Táto racionalizácia sa tiež prejavuje v tom, že zatiaľ čo časť pracujúcej triedy je vyžmýkaná na maximum, iná časť je na úrade práce. V časti prednášky tiež poukázal na nevýhodnosť chystaného transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícii (TTIP)

Škodou pre seminár bola neúčasť zástupcov z Odborového zväzu Čiech, Moravy a Sliezska ako aj neúčasť predsedu Železničiarskeho odborového robotníckeho zväzu Jána Margalu, ktorý dostal nečakané pracovné povinnosti. Tieto absencie žiaľ ubrali slovu „odborársky seminár“ na význame. Ako náhradník za OS ČMS vystúpil s príhovorom aktívny komunista z Českej republiky David Pazdera, ktorý prítomným priblížil situáciu v robotníckom a komunistickom hnutí v Českej republike. Hovoril o praxi pri záchrane úrazovky v Brne, ale aj o reformistickej KSČM, plnej biznismenov vo vedúcich funkciách.

Namiesto Jána Margalu vystúpili politickí aktivisti a jeho priatelia Jozef Šolc a Milan Laurinec. Prestavili okrem iného aj svoje politické aktivity z Bratislavy. Hovorili aj o súdnom spore Jána Margalu so spoločnosťou Cargo z dôvodu neoprávneného prepustenia z práce. ŽROZ nedovolil hromadné prepúšťanie v spoločnosti a ani privatizáciu Carga. O prácu na železnici prišlo už 12 ľudí napriek odborárskej imunite a napriek tomu, že sa neprevinili voči pracovnej disciplíne. V miestnosti sa polemizovalo o požiadavkách prípadného štrajku, predovšetkým ak by ním malo byť tzv. funkčné referendum.

Ďalší vystupujúci, odborár v spoločnosti KIA Motors, Richard Letko poukázal predovšetkým na neustále zvyšovanie produktivity vo fabrike, ktorá medziročne násobí zisky, čo sa však neprejavuje v náraste miezd zamestnancov. „Je to ako keď dnes od niekoho kúpim kilo chleba za euro a zajtra mu poviem, že mi upečie kilo a pol chleba za euro“, prirovnáva situáciu v závode Letko. Prítomných tiež zaujímalo, ako sa ku kolektívnemu vyjednávaniu stavali radoví odborári či zamestnanci, z ktorých mnohí mali strach navlieknuť si pásku, ktorá vyjadrovala podporu odborárskych požiadaviek.

Ako posledný vystúpil právnik Vladimír Kašuba, ktorý často pomáha pracujúcim po právnej stránke, napríklad aj počas nenastúpenia zamestnancov rádiológie v Martine z dôvodu radikálneho zníženia miezd. Prítomným priblížil svoje skúsenosti z praxe právnika ako aj svoje osobné politické názory, ktoré sú veľmi blízke politike strany VZDOR.

V odborárskej oblasti chce VZDOR-strana práce aktívne pokračovať, získavať nové a nové kontakty v podnikoch, vzájomne sa informovať, podporovať, medializovať problémy, ale aj ísť cestou aktívneho odporu – nie len v rámci jednej odborovej organizácie, ale spoločne ako trieda. Na záver semináru sa prítomní dohodli na vytvorení komunikačnej koordinácie, pravidelnom vydávaní tlačoviny z oblasti pracovných podmienok. Konkrétne sa zaviazali podporiť Jána Margalu v spore s Cargom a venovať sa podniku WayIndustries v Krupine.

Vzdor-strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *