Skip to content

Konal sa I. Zjazd Vzdoru- strany práce: Kapitalizmus má na Slovensku nezmieriteľného nepriateľa!

10574173_10152729222564322_842616538403123229_nV Martine sa uskutočnil historický I. Zjazd politickej strany Vzdor- strana práce. Na I. Zjazde strany boli prítomní delegáti z každého kúta Slovenska a nechýbali ani hostia z Marxisticko-leninskej strany Nemecka a Českej republiky. Na zjazde bol prijatý program, ktorý na prvé miesto dáva človeka a nie zisky a obchody. Cieľom toho programu je poraziť kapitalistický režim a nastoliť sociálne spravodlivú spoločnosť – socializmus.

Delegáti zjazdu adresovali aj konštruktívnu kritiku do vlastných radov, z ktorej vyplýva, že strana musí zvýšiť kvalitu členskej základne, zaviesť viac plánovitosti a pripravenosti do práce, zintenzívniť prácu medzi pracujúcimi a byť všade tam, kde sa bude prepúšťať a pošliapávať práva pracujúcich. Aktívne podporíme každý sociálny boj pracujúcich.

Od občianskeho združenia ku politickej strane

Celé rokovanie I. Zjazdu sa konalo v priateľskej atmosfére. Na začiatku zazneli príhovory zahraničných hostí, ktoré deklarovali, že Vzdor- strana práce má verných spojencov aj v cudzine. Vzdor- strana práce je členom medzinárodnej revolučnej organizácie združujúcej komunistické a pokrokové organizácie z celého sveta- ICOR. Predseda Pirošík krátko osvetlil históriu vzniku strany a zrekapituloval jej činnosť.

Prvé aktivity sa robili ešte pod hlavičkou OZ Vzdoru- hnutia práce. Za krátku históriu našej strany sme stihli zorganizovať viacero akcií. Spomeňme tie najvýznamnejšie: petičná akcia a verejné zhromaždenia a nátlakové aktivity proti nárokom Baťovcov na Bojnický zámok a ďalšie pozemky na území SR, aktívne sme podporili zdravotné sestry a zdravotníkov v Košiciach, Myjave, Prievidzi, ktorí bojovali za svoje práva a ochranu svojich platov, spustili sme kampaň za minimálnu mzdu 600 eur, zúčastnili sme sa eurovolieb, kde sme získali 1 769 hlasov a zúčastnili sme sa aj komunálnych volieb, v ktorých sme získali jedného mestského a dvoch obecných poslancov.

Aktívna podpora pracujúcich

Vzdor- strana práce nie je stranou práce len na papieri a preto sme nadviazali spoluprácu s viacerými odborovými organizáciami, zorganizovali sme celoslovenský odborový seminár s medzinárodnou účasťou a obrovským pozitívom bolo zriadenie Fondu solidarity, cez ktorý sme materiálne a finančne pomohli viacerým rodinám v sociálnej núdzi, poskytli sme pracujúcim bezplatnú právnu pomoc v oblasti pracovného práva a do oblastí Luhanska a Donecka na východe Ukrajiny, kde sa rozpútal vojnový konflikt, sme vyslali humanitárnu pomoc. Ochrana práv pracujúcich je našou prioritou a preto Vzdor- strana práce po I. Zjazde ešte viac zintenzívni aj svoju aktívnu podporu všetkým pracujúcim, ktorí budú čeliť šikane, prepúšťaniu a porušovaniu ich práv. Budeme všade tam, kde sa prepúšťa, dejú neprávosti na pracujúcich a rozhára sa sociálny boj.

Na druhej strane musíme konštatovať, že sme stranou práce aj po tej stránke, že stále nemáme profesionálnych revolucionárov a všetci členovia svoju politickú prácu vykonávajú popri svojom civilnom zamestnaní, čo im neraz znemožňuje naplno sa venovať politickej práci.

V prvej línii proti vojenskému besneniu, nenávisti a NATO!

Sme stranou mieru, bojujeme proti akémukoľvek zvyšovaniu vojnového napätia v Európe a vo svete, proti rasovej, národnostnej neznášanlivosti a proti akýmkoľvek prejavom fašizmu a nacizmu.

Aj preto sme zorganizovali v Banskej Bystrici protivojnovú demonštráciu a za mier na Ukrajine, kde sme sa postavili novému ukrajinskému režimu, ktorý stojí za vyvraždením niekoľkých tisícok vlastných obyvateľov na východe krajiny a proti vojnovému štvaniu zo strany NATO a jeho spojencov a iniciovali sme vznik petície, prostredníctvom ktorej chceme docieliť, aby bolo vyhlásené referendum, prostredníctvom ktorého by Slovensko vystúpilo zo zločineckej organizácie NATO. Nechceme byť bábkou v rukách žiadnej veľmoci, či už USA, NATO, Ruska, Nemecka atď… my volíme solidaritu a spoluprácu medzi národmi. Máme spoločného nepriateľa a tým je zahraničná a domáca oligarchia, ktorá nás pre ich zisky tlačí do vojny. Aby ľudstvo prežilo, kapitalizmus musí zomrieť.

Naši členovia momentálne po celom Slovensku zbierajú podpisy pod túto petíciu a pomáhajú s organizovaním protivojnových, protikapitalistických akcií a verejných zhromaždení proti NATO.

Stranu povedie Stanislav Pirošík

Na I. Zjazde bolo zvolené aj nové vedenie strany a predseda, ktorým sa opäť stal Stanislav Pirošík. Prijatý bol aj nový program strany, ktorý predstavíme v blízkej dobe.

Ako sa zhodli aj delegáti I. Zjazdu, hlavnou agendou strany je boj proti kapitalizmu a jeho nahradenie socializmom, zbaveného chýb minulosti, obohateného o poznatky prítomnosti a s víziou do budúcnosti.

Na záver odcitujeme časť Rezolúcie I. Zjazdu Vzdoru- strany práce: Vzdorujeme proti dnešnému protiľudovému systému lebo ten nenávidíme. Nenávidíme ho preto, lebo milujeme ľudstvo, ktoré tento system ničí. Človek tu nie je ľudskou bytosťou, ale nástrojom zisku, či nepotrebnou biologickou hmotou bez práce. Človek sa komunistom stane vtedy, keď pochopí, čo tento svet ovláda, čo ho ničí a chce bojovať za zmenu k lepšiemu, chce zlomiť vládu kapitalistov zrušením súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov cez ktoré nás ovládajú.”

Vzdor- strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *