Skip to content

VZDOR-strana práce k novelizácii Zákonníka práce a ďalším zákonom, ktoré sa dotýkajú práv zamestnancov: Vláda využila núdzový stav na podlé okresávanie práv odborov a pracujúcich

Vzdor-strana práce s rozhorčením vníma postup vlády a ústavnej parlamentnej väčšiny v súvislosti so schvaľovaním zákonov počas núdzového stavu, ktoré okresávajú práva pracujúcich a odborov. Sme presvedčení o tom, že núdzový stav je mimoriadne zákonné a ústavné opatrenie, ktorým štát rieši vážne krízové situácie. Už spôsob, akým vláda na konci minulého roku prijala novelizáciu zákona o núdzovom stave, bol škandalózny. Vláda neriešila danú situáciu včas a vtedy keď na to mala zákonnú možnosť, teda v predstihu a po celospoločenskej diskusii.

Vládna moc pristúpila k schváleniu takéhoto zákona spôsobom, ktorý nemá v civilizovanej spoločnosti obdobu. Bolo to v zmysle papalášskych manierov, ktoré sú tejto koalícii blízke… Vybavili sa výnimky a o zákone prišli do NR SR hlasovať poslanci, ktorí boli nakazení koronou, boli na PN a teda mali dodržiavať liečebný režim. Ak by bežný občan porušil liečebný režim počas akejkoľvek PNky, tak by to malo pre neho tvrdé dôsledky.

Poslanci vládnej koalície sa však správajú ako nadľudia a ukazujú, čo všetko si oni môžu dovoliť. Čo nás však zaráža oveľa viac, ako spôsob prijatia novely zákona o predlžovaní núdzového stavu je skutočnosť, že vládna koalícia zneužíva núdzový stav na prijímanie zákonov, ktoré priamo ovplyvňujú životy pracujúcich. Okliešťovanie viacerých práv, ako aj prijímanie akejkoľvek legislatávy, ktorá sa dotýka života bežných ľudí, by nemalo prebiehať počas núdzového stavu v čase zákazu vychádzania a zákazu zhromažďovania sa.

VZDOR– strana práce nikdy nespochybňovala existenciu Koronavírusu a ani to, že pri tejto, alebo ktorejkoľvek inej pandémii sú potrebné opatrenia na ochranu verejného zdravia. Sme si vedomí toho, že aj keby v SR bola akákoľvek iná vláda, tak proti šíreniu vírusu by musela taktiež prijímať opatrenia. Možno iné, možno menej chaotické, možno zmysluplnejšie, ako tie súčasné, ale v každom prípade boj proti pandémii by prebiehal aj za inej vlády. Zdôrazňujeme to hlavne preto, že naša strana určite nepatrí medzi politické zoskupenia a rôzne záujmové skupiny, ktoré si z pandémie robia srandu, pripadne tvrdia, že tu nie je a počty mŕtvych v nemocniciach sú vymyslené. Preto sme doteraz nevydávali výraznejšie vyhlásenia k danej politickej a spoločenskej situácii.

Vidíme však, že vládna moc zneužíva aktuálnu situáciu a núdzový stav na to, aby presadzovala zámery a normy, voči ktorým nemôže spoločnosť aktívne vyjadriť svoj odpor. Považujeme to za poslednú kvapku k naplneniu povestného pohára trpezlivosti. Sme presvedčení, že v núdzovom stave sa majú prijímať výlučne normy, ktoré sú nutné a nevyhnutné. Akékoľvek zákony a novelizácie zákonov, ktoré s pandémiou nijako nesúvisia, by mali počkať dovtedy, kým sa situácia nezlepší do takej miery, že sa budú ľudia môcť verejne vyjadriť k zákonom, ktoré sa ich týkajú.

Vládna koalícia sa na jednej strane vyhovára na občanov a obviňuje ich z toho, že nedostatočne dodržujú opatrenia proti šíreniu vírusu, no na druhej strane tlačí občanov k stene a k tomu, aby sa proti nezmyselným zákonom šitých často horúcou ihlou, vzbúrili a vzopreli.

Vyzývame preto vládnu koalíciu, aby svoje úsilie v súčasnosti venovala výlučne boju s pandémiou, rešpektovala pri tom názory odbornej verejnosti a prijímala také opatrenia, ktoré budú prospešné, zrozumiteľné a efektívne a aby upustila od prijímania zákonov, ktoré môžu počkať na obdobie po skončení pandémie.

Ak bude však vláda naďalej pokračovať v zneužívaní núdzového stavu na schvaľovanie protiľudových opatrení a zákonov, bude VZDOR–strana práce nútená ku tvrdším politickým postojom a vyhláseniam, ako aj k podpore aktivít, ktoré budú smerovať k ukončeniu činnosti súčasnej vládnej koalície.

Ústredná rada VZDOR–strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *