Skip to content

Vzdor-strana práce jasne tvrdí, že nerastné a prírodné bohatstvo Slovenska musí patriť obyvateľom Slovenska a nie zahraničným a domácim súkromným spoločnostiam

V posledných rokoch sa stalo bežnou vecou, že v baniach, alebo lesoch na Slovensku ťažia a zarábajú zahraničné firmy. Žiadne významné obmedzenia v ťažbe nemajú. Ich príchod je zo strany vlád vítaný ako zahraničná investícia. Radoví obyvatelia Slovenska ich vnímajú často ako jedinú pracovnú príležitosť v ich regióne. Práve zlá sociálna situácia týmto ťažobným spoločnostiam dovoľuje držať nízke mzdy. Zo Slovenska, z práce ľudí, si odnášajú oveľa viac, ako dávajú na mzdy.

S touto situáciou nesúhlasí VZDOR – strana práce. Podľa jej stanoviska je“nespravodlivé ak prírodné bohatstvo, ktoré vznikalo milióny rokov vlastní súkromná firma. Je príliš vzácne a preto musí patriť celej spoločnosti, ktorej potrebám slúži. Bez zahraničných spoločností jeho ťažbu bez problémov zvládneme, lebo baníctvo má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Zaobídeme sa aj bez nich a celý výsledok našej práce bude patriť nám – pracujúcim ľuďom na Slovensku.”

Koľko takou ťažbou možno zarobiť dokazuje nasledujúci príklad. Pri obci Gemerská Poloma sa nachádza ložisko vysokokvalitného mastenca. Bolo objavené v roku 1985. Dnes predstavuje zamestnanie pre niekoľko stoviek ľudí. Tento minerál je surovinou pre farmaceutický, stavebný, chemický a papierenský priemysel. Dopyt  po tejto surovine neustále rastie a teda aj zisky z jej predaja. Navyše ložisko na Gemery patrí k najlepším na svete. V súčasnosti sa oňho súdia dve zahraničné ťažobné spoločnosti EuroGas a VSK Mining, ktorá v súčasnosti ťažbu realizuje. Práve EuroGas inicioval arbitrážny súd lebo podľa nich Slovenská republika protiprávne nepovolila ich dcérskej spoločnosti Rozmin ťažbu v Gemerskej Polome. V súčasnosti požadujú odškodné vo výške 1,65 miliardy dolárov (približne 1,2 miliardy eur). To je približne suma predstavujúca zisk z ťažby mastenca.

Či bude ťažiť jedna alebo druhá zahraničná spoločnosť bude to ona kto získa hlavný profit z ťažby. V podstate je jedno kto vyhrá. V jednej aj druhej firme budú zamestnanci drieť na jej majiteľov. A ešte na odškodné a úroky pre firmu, ktorej ťažbu nedovolia. Preto musí byť prírodné bohatstvo Slovenska vo vlastníctve Slovenska. Sami vidíte, že je jedno ktorej firme by ťažbu povolili. Súdila by sa jedna, alebo druhá. V každom prípade to svojimi rukami odpracujú zamestnanci v bani. Žiadny súkromný vlastník nie je výhodný pre pracujúcich. Pre pracujúcich je výhodné jedine ak výrobu vlastnia oni sami.

Kompletne zrekonštruovaný dvojizbový byt v Košiciach stojí približne 60 tis. eur. Takže z toho požadovaného odškodného by mohlo byť 20 000 bytov. Práve na Gemery je zlá sociálna situácia, nedostatok bytov pre mladé rodiny. Pritom majú toto miliardové bohatstvo, ktoré si však berie zahraničná spoločnosť a ľuďom ostáva plat niekoľko stoviek eur alebo dávka v nezamestnanosti.

Piť čistú vodu, dýchať čistý vzduch, jesť zdravé potraviny potrebujeme všetci. Práve to majú byť v dnešnej dobe hlavné hospodárske problémy a ich riešenie, okrem iného, umožní zamestnať dnes nezamestnaných ľudí v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, vodohospodárstve a naväzujúcom priemysle (potravinárstvo, drevárstvo, energetika). Na ich vybudovanie bude možné použiť prostriedky, ktoré si teraz odnášajú zahraničné firmy.

Banský závod Siderit v Nižnej Slanej

Fungoval od roku 1975. Po roku 2000 sa počet zamestnancov postupne redukoval. V roku 2008 tu pracovalo 600 zamestnancov. V tom roku však zahraničný vlastník ukončil výrobu a podnik rozpredal medzi 3 súkromné spoločnosti. Tie z podniku postupne odviezli banské vozíky, stroje z dielní, rozobrali ťažobnú vežu aj kompresorovňu. Skazu dokonali vandali, ktorí vykradli elektrické inštalácie. V tomto roku boli vstupy do štôlní zaliate betónom. Kedysi moderný ťažobný závod Siderit skončil po vstupe zahraničnej firmy a iných súkromných firiem ako ruina.

Reálna ekonomická moc je podmienená politickou a opačne. Preto požadujeme vrátenie bohatstva naspäť do rúk Slovenskej republiky a zároveň presadzujeme, aby politická moc bola priamo v rukách pracujúcich a nie vlád, ktoré slúžia práve zahraničným spoločnostiam.

Vzdor-strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *