Skip to content

V Európe sa rozširuje fenomén dočasných pracovných miest, kde pracujúci majú minimálne zamestnanecké práva: Pracujúci človek je v kapitalizme na okraji záujmu

19956726_1603967342966961_8418127687522539412_o

V Európe sa rozširuje fenomén dočasných pracovných miest, kde pracujúci majú minimálne zamestnanecké práva, kde môžu byť kedykoľvek prepustený bez akýchkoľvek kompenzácií, nemajú nárok na zamestnanecké výhody, nemajú istotu práce. Toto je realita miliónov Európanov a desaťtisícov Slovákov, zamestnanecké práva sú rapídne okliešťované, títo ľudia sú nútení pracovať pre rôzne agentúry,na dohody, živnosti a tým pádom sa ich netýkajú ani žiadne výhody z kolektívnych zmlúv. Takto šetria kapitalisti na lacnej pracovnej sile, ktorá je neorganizovaná a ničím chránená. Stačí si pozrieť, ako sa na Slovensku rozširuje vo veľkých koncernoch najímanie ľudí cez agentúry… V kapitalizme sa z okliešťovanie práv pracujúcich stal doslova „národný šport“. Viac sa dočítate aj TU: Eurozóna zažívá boom částečných a špatně placených pracovních úvazků

O tomto sa na Slovensku nehovorí, nehovorí sa ani o samovraždách pracujúcich, ktorí nezvládli tieto sociálne a pracovné tlaky. Naše média vôbec nezaujíma, prečo vôbec dochádza k týmto tragédiám a vyzdvihujú sa len životy rôznych celebrít, smotánky, oligarchov, boháčov, kapitalistov. Zabúda sa tak na obyčajného pracujúceho človeka. Vzdor-strana práce sa vždy bude zaujímať o osudy pracujúcich a bude bojovať za lepšie pracovné podmienky a proti vykorisťovateľskému kapitalizmu. Odmietame súčasný spoločenský systém fungujúci na princípe voľného trhu vracajúceho človeka späť k zákonom džungle. V nej, rovnako ako v kapitalizme, sa darí iba najsilnejším jedincom. Kapitalizmus zašiel ale omnoho ďalej ako divoká príroda – degradoval obyčajného človeka na súčiastku kolosálnej mašinérie, ktorej cieľom je vytvárať čo najvyšší zisk pre potreby najmocnejších.

Našou túžbou je pomôcť vytvoriť spoločnosť, ktorej ciele určujú najšľachetnejšie ľudské hodnoty. Ľudia v nej majú v iných ľuďoch hľadať to, čo ich spája a sloboda a právo jednotlivca majú byť ohraničené jedine slobodou a právom jednotlivca iného. Veríme v človeka. Pre nás je rovnako dôležitý každý človek, jeho príbeh. Každý jedinec dokáže ovplyvniť svoje okolie. Ľudia vzdelaní, spájajúci rozum i cit môžu tak do celého sveta priniesť viac spravodlivosti. Preto kladieme zásadný dôraz na vzdelanie. Múdrosť je studňa pochopenia a úcty, prameňom harmónie a mieru.

Výsledok snáh o vytvorenie lepšej, spravodlivejšej spoločnosti je determinovaný pripravenosťou spoločnosti, a teda aj jednotlivca, túto zmenu prijať. Inými slovami, ak chceme, aby naša spoločnosť bola spoločnosťou práva, ľudia, ktorí ju tvoria, musia byť na patričnej intelektuálnej a morálnej úrovni. V tomto svetle dostáva masmediálna politika privilegionalizmu jasný punc kontraprogresívnosti a jej zámer udržať masy v hladine sociálno-politickom analfabetizme sa ukazuje byť tou najprezieravejšou investíciou na posilňovanie pozície svetového kapitálu z globálneho hľadiska. Vládnuca trieda si veľmi dobre uvedomuje, že ľahšie sa manipuluje s človekom nevzdelaným ako vzdelaným.

Naša vláda sa vytešuje, ako klesá nezamestnanosť, no už im nevadí, v akých otrasných podmienkach musia pracovať naši pracujúci a za aké smiešne mzdy. Zo Slovenska sa stala lacná montovňa, kde naša vláda predhadzuje našich pracujúcich rôznym zahraničným korporáciám, ale aj tým domácim, ako lacnú pracovnú silu, ktorú žmýkajú pre vlastné vysoké zisky, ktoré si delí úzka skupina akcionárov, pánov manažérov, riaditeľov, vlastníkov…úzka skupina buržoázie.

Pracujeme pre blahobyt úzkej skupiny kapitalistov, ktorí držia v rukách hospodárstvo Slovenska, ktoré nám už dávno nepatrí a krajina, kde pracujúci nevlastnia svoje výrobné prostriedky, svoje hospodárstvo, je len obyčajnou neslobodnou hračkou v rukách oligarchov a toto je realita dnešného kapitalistického sveta, kde sa čoraz viac kumuluje bohatstvo v rukách boháčov a tí tak majú neskutočnú moc, kedy cez obrovský nahromadený kapitál korumpujú všetko a všetkých. Kupujú si politikov, ktorí potom presadzujú také zákony, ktoré im vyhovujú. Za kapitalistickými stranami sú vždy oligarchovia, ktorí takto ovplyvňujú politiku celej krajina, tak o akej slobode a demokracii sa tu potom bavíme…. kde sú veľké majetky a kapitál, tam je aj moc…

Celkový majetok 300 najbohatších ľudí na planéte sa v roku 2013 zvýšil o 524 miliárd USD – na 3,7 biliónov USD. V roku 2014 bolo celkovo 1826 miliardárov, ktorých majetok dosahuje celkovo 7,05 bilióna USD. Iba 85 najbohatších ľudí vlastní taký veľký majetok ako 3,5 miliardy najchudobnejších ľudí dohromady. Naozaj máte stále pocit, že kapitalizmus a jeho pseudodemokracia je ten pravý spravodlivý systém, ktorý praje väčšine spoločnosti? Oni astronomicky bohatnú a my stále klesáme, alebo sa držíme na štandardne zlej úrovni… Ako môžeme naďalej trpieť toto poddanstvo? Veď úzka svetová oligarchia disponuje takým množstvom prostriedkov, že už im nekonkuruje ani väčšina štátov sveta!

Kríza postihuje ako vždy nás obyčajných pracujúcich, na ktorých pleciach je celý systém, ktorým dennodenne udržujeme chod spoločnosti a hodnotu, ktorú vyprodukujeme, si privlastňuje úzka skupina kapitalistov! Oni sú tí praví vinníci, ktorí môžu za to, že ľudia utekajú zo svojich zbedačených krajín, že sa rozpútavajú vojny, násilie, rozširuje sa chudoba a šíri sa fanatizmus. Ako je možné, že najbohatší ľudia sveta bohatnú za každých okolností a na úkor nás, hlavne, že vlády škrtajú sociálne výdavky, nútia nás do ďalšej privatizácie, no na boháčov a svetovú oligarchiu už svoje úsporné opatrenia nasmerovať nedokážu. Je to pochopiteľné, lebo dnešná politická reprezentácia tancuje tak, ako píska domáca a svetová oligarchia. Oni neslúžia svojim občanom, ale nenažratej oligarchii!!!

VZDOR-strana práce bojuje za socializmus poučený z chýb minulosti, no nadväzujúci na všetky úspechy a pozitíva niekdajšieho socialistického systému, za socializmus obohatený o poznatky prítomnosti a za socializmus s víziou do budúcnosti.

Máme vyhrnuté rukávy a sme pripravení VZDORovať rozkrádaniu Slovenska. Pridajte sa k nám, lebo zjednotený ľud nebude nikdy porazený. Voliť nestačí, ORGANIZUJME SA.

Vzdor-strana práce

19801005_1603023433061352_6094678014933703845_o

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *