Skip to content

Stanovisko Vzdoru – strany práce k „nedostatku pracovných síl“ na Slovensku: A čo tie státisíce Slovákov v zahraničí…

Predseda vlády, ale aj minister práce sociálnych vecí a rodiny sa v uplynulom období opakovane vyjadrili, že na Slovenskom „trhu práce“ začína byť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a firmy začínajú mať problémy s obsadením voľných pracovných miest. Vláda vraj bude nútená prijať opatrenia ktoré umožnia prísun pracovnej sily zo zahraničia.

Na tejto situácii sa dá jasne a jednoznačne dokázať komu slúži vláda SR. V každej spoločnosti a v každej krajine logicky existujú ľudia vysoko kvalifikovaní, priemerne kvalifikovaní, ale aj ľudia, ktorí z rôznych príčin nemajú potrebnú kvalifikáciu, ktorú si vyžaduje toľko ospevovaný pracovný trh. V skutočnosti iba socialistické zriadenie dokázalo zabezpečiť prácu pre každého človeka. Aj ľudia s nižšou kvalifikáciou dostali možnosť a priestor zarobiť si. Bolo to z toho dôvodu, že pre socializmus bol prioritným záujmom človek a nie zisk ako je to v dnešnom kapitalizme.

Vládna moc jednoznačne ukazuje, že prioritou jej záujmu je bohatnúci kapitalista a jemu a jeho potrebám treba prispôsobovať politiku štátu. Bežného občana logicky napadá otázka, prečo automobilka zvyšuje výrobu áut, ak nemá dostatok pracovnej sily?

Prečo úrady práce posielajú takémuto zamestnávateľovi uchádzačov o zamestnanie aj z okresov, ktoré sú od zamestnávateľa vzdialené aj viac ako 200 km. Oprávnene sa pýtajú, prečo na jednej strane štát núti ľudí cestovať za prácou na iný koniec republiky a nie je schopný zabezpečiť pre nich prácu v danom okrese. Občania sa oprávnene pýtajú, prečo firma ktorá nemá v mieste svojho pôsobenia dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, neotvorí svoju pobočku, alebo nejakú menšiu prevádzku v iných častiach republiky.

Je to preto, lebo systém sa k pracovnej sile správa čím ďalej tým viac arogantne. Pracovná sila je povinná cestovať stovky kilometrov do novodobých „pracovných táborov“, pretože ak nie, tak bude takáto pracovná sila vyradená z evidencie na ÚP. Pracovná sila má držať hubu a krok. Aj pripravovaná novela zákona o zamestnanosti zatvára ľudom ústa a zväzuje im ruky. Podľa návrhu nezamestnaný vlastne ani nemôže využiť ustanovenia ZP a ukončiť svoj pracovný pomer v skúšobnej dobe. V opačnom prípade by sa totiž nemohol znovu registrovať na ÚP. Teda v skutočnosti, ak nemá vo výhľade žiadnu inú prácu, kde by mohol prejsť, musí trpieť akékoľvek zaobchádzanie.

Vláda sa nijako nesnaží zabezpečiť pracovné uplatnenie pre ľudí z nižšou kvalifikáciou. Počas socializmu v každej dedine existovalo poľnohospodárske družstvo a v rámci neho sa okrem kvalifikovanej pracovnej sily uplatnila aj tá menej kvalifikovaná. Ale dať prácu menej kvalifikovaným ľudom nie je v záujme vlády. V jej záujme je zabezpečiť kvalifikovaných otrokov pre firmy. Bez problémov aj vydávaním pracovných povolení pre občanov iných krajín. Tým vláda na jednej strane oslabuje pozíciu pracujúcich v takýchto firmách, pretože ten kto sem príde za prácou z chudobnejšej krajiny, nenaberie odvahu štrajkovať za lepšie platové a pracovné podmienky a nechtiac sa automaticky stane štrajkokazom. Na druhej strane takýto krok bude naháňať vodu na mlyn nacionalistickým silám, ktoré to otočia v zmysle svojej ideologickej propagandy a začnú vykrikovať ako nám Rumuni, Bulhari, Srbi….. kradnú prácu. Náš hnev, ale nesmie nikdy smerovať na týchto pracujúcich zo zahraničia, ktorí tak isto boli nútení opustiť svoju krajinu, aby uživili svoje rodiny a sú na tom tak isto ako státisíce Slovákov, ktorí museli odísť za prácou do cudziny. Náš hnev musíme obrátiť proti kapitalizmu, oligarchom, smotánke, buržoázii, ktorí nás pracujúcich z celého sveta hodil do tejto mizérie a vďaka nášmu vykorisťovaniu astronomicky bohatnú a nás pracujúcich štvú medzi sebou, len aby sme sa nezjednotili a nepostavili sa im na odpor.

Vláda na jednej strane prezentuje svoj odpor voči fašizmu, no kapitalizmus z ktorého fašizmus vyklíčil ochraňuje a buduje. Dokonca fašizmus priamo prihnojuje, aby rýchlejšie rástol.
Upozorňujeme vládu a parlamentné politické strany, že kvalifikovanej pracovnej sily máme dosť. Len časť z nej práve pre zlé pracovné a platové podmienky bola nútená odcestovať za prácou do zahraničia. Sme presvedčení, že keby ľudia zarobili slušne tu doma na Slovensku, neboli by nútení robiť v zahraničí a radi by sa vrátili. Ale bránia im v tom už spomínané zlé pracovné a platové podmienky, ako aj celkové fungovanie štátu.

Rovnako zdôrazňujeme, že šikanovanie nezamestnaných zo strany štátnych inštitúcii k ničomu nepovedie. Ľudia potrebujú prácu a potrebujú ju v mieste svojho bydliska a nie stovky kilometrov od domova.

Rovnako upozorňujeme na fakt, že štátu chýba komplexná hospodárska a poľnohospodárska politika. V štáte máme na jednej strane už 3 automobilky a štvrtá sa buduje, ale na druhej strane dovážame produkty a tovary, ktoré sme si v minulosti dokázali vyrobiť sami. Autami dokážeme zásobiť celú Európu, ale nedokážeme si dopestovať ani toľko zemiakov, čo naša krajina spotrebuje.

Až vtedy keď ekonomika štátu začne fungovať pre potreby občanov a nie pre napĺňanie vreciek kapitalistov, tak až vtedy sa život každého občana začne meniť k lepšiemu.

Vzdor-strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *