Skip to content

Čím sa VZDOR-strana práce odlišuje od KSS, alebo Socialistov.sk v rovine programu, alebo videnia sveta, dlhodobých cieľov: Odpovedá Miroslav Pomajdík ( VZDOR-strana práce )

Vzdor-strana práce je na politickej scéne skoro 7 rokov. Väčšina zakladajúcich členov strany predtým za svojich mladíckych čias pôsobila v novodobej KSS ( ako radoví členovia ) a viedla Socialistický zväz mladých ( SZM ) , čo bola od roku 1997 jediná registrovaná mládežnícka organizácia na Slovensku, ktorá sa otvorene hlásila k antikapitalistickej ľavici, antifašizmu a komunistickým ideálom. Dá sa povedať, že SZM v tej dobe združovalo progresívnych mladých členov KSS, ktorí ale začali čoraz viac kriticky vnímať fungovanie a politiku KSS.

Začala nám vadiť skosnatelosť, dogmatizmus, konzervativizmus, byrokratizmus vtedajšej KSS, či rôzne nemarxistické postupy tejto strany a po viacerých vnútrostraníckych sporoch s vtedajším vedením KSS a uvedomovania si, že nedokážeme zvrátiť zlé smerovanie tejto strany, rozhodli sme sa z KSS odísť a prakticky z väčšiny vedenia SZM vytvoriť novú politickú stranu- VZDOR-stranu práce. Samozrejme, dnešný VZDOR-SP má vo svojich radách mnoho členov, ktorí sa predtým neangažovali v žiadnej politickej strane.

VZDOR-SP a volebné spolupráce s KSS a Socialistami.sk

Zúčastnili sme sa samostatne volieb do EÚ parlamentu v roku 2014 a parl. volieb v roku 2016, kde sme získali zanedbateľný počet hlasov a začali sme si s pribúdajúcimi rokmi uvedomovať, že ani naša strana nemá tú rozhodujúcu silu, prelomiť volebný neúspech antikapitalistickej ľavice na Slovensku a že ľavica na SR musí spolupracovať a spájať sily aj napriek iným nazeraniam na určité programové a ideové veci.

Preto sme iniciovali vzájomnú spoluprácu antikapitalistickej ľavice na SR, čo v tej dobe znamenalo, že sme začali spolupracovať s KSS ( aj keď sme si boli naďalej vedomí, ideových rozdielov medzi nimi a nami ) a novovzniknutým Frontom ľavicovej mládeže. Socialisti. sk v tej dobe ešte neexistovali a ani žiadna iná ľavicová antikapitalistická strana a tak vznikol tzv. Socialistický front, čo bola neregistrovaná iniciatíva, ktorá spájala 3 spomenuté subjekty. Vďaka tejto spolupráci sme vytvorili aj koaličnú kandidátku KSS a Vzdoru-SP do posledných volieb do EP EÚ, na kandidátke samozrejme boli aj zástupcovia Frontu ľavicovej mládeže.

Na scéne sa objavili Socialisti.sk s ktorými sme začali rokovať o spolupráci, nakoľko sme razili heslo o vzájomnej spolupráci celej antikapitalistickej ľavice na Slovensku. Nakoniec sa podarilo vyrokovať, že členovia Vzdoru-strany práce kandidovali na kandidátke Socialistov.sk, tak ako aj členovia Frontu ľavicovej mládeže, z ktorého väčšina členov opustila rady KSS a vstúpila k Socialistom.sk.

Nepodarilo sa však dohodnúť s KSS, aby aj jej členovia kandidovali na kandidátke Socialistov.sk a rada predstaviteľov KSS nakoniec začala verejne napádať kandidátku Socialistov.sk vo voľbách. KSS nakoniec samostatne ani nekandidovala a vyzvala svojich podporovateľov, aby nehlasovali za žiadnu politickú stranu…

Postoj ku dnešnej KSS

Žiaľ, v KSS sa začali ešte viac prehlbovať konzervatívne a dogmatické tendencie, čo ju politicky ešte výraznejšie posunulo ďalej od politických myšlienok, ktoré presadzuje Vzdor-strana práce.

Vzdor-SP sa odlišuje od KSS vo viacerých výrazných postojoch. Vadí nám konzervativizmus KSS, či nekritické glorifikovanie sovietskeho modelu socializmu, ktorý sa podľa mňa vyčerpal a treba hľadať nové postupy a modely budúcej vízie socialistickej spoločnosti,

KSS vo svojom vnútrostraníckom fungovaní žiaľ prebrala mnoho deformácií, ktoré sprevádzali jej predchodkyňu KSS pred rokom 89, jej konzervativizmus spočíva aj v tom, že sa dáva do role ochrankyne tzv. tradičných kresťanských hodnôt a v mnohých postojoch defakto popiera marxistické princípy, na ktoré sa formálne odvoláva… To je len zopár odlišností medzi nami a KSS.

Postoj ku Socialistom.sk

Vzdor-SP v dnešnej dobe má politicky najbližšie k programu a víziám Socialistov.sk a považujeme teda túto stranu pre nás za najbližšieho partnera na našej politickej scéne a chceme úzko spolupracovať aj naďalej.

Socialisti.sk sa jasne hlásia k antikapitalizmu, ľavicovým hodnotám, antifašizmu, antimilitarizmu, ochrane práv pracujúcich, či ekologickým a emancipačným hodnotám, ktoré vyznávame aj my, no na rozdiel od Socialistov.sk, sa Vzdor-SP vždy hlásil ku modernému komunistickému svetonázoru. Jasne sme vždy deklarovali, že sa vyhraňujeme aj voči dnešnej sociálnej demokracii, ktorá je podľa nás pevnou súčasťou kapitalizmu a nijak ho nechce prekonávať.

Socialisti.sk majú vo svojich radách predstaviteľov viacerých prúdov ľavice a viacerí jej predstavitelia vyrastali na sociálno-demokratických princípoch, narozdiel od nás, ktorí sme boli vždy hodnotovo zakotvení na komunistických pozíciách ( čo však ako som napísal vyššie neznamená, že našim cieľom je oprašovať sovietsky systém socializmu, ktorý sa historicky vyčerpal ).

Kým my hodnotovo patríme do modernej komunistickej časti ľavice, Socialisti.sk sú hnutím ktoré bolo pri svojom vzniku hlavne ovplyvnené tzv. socialistami v sociálnodemokratických stranách ( Corbyn, Sanders.. ), či tzv. novým prúdom ľavice, ktorá vzišla zo sociálnej demokracie a začala oprašovať jej niekdajšie antikapitalistické postoje ( Podemos, Varoufakis… ).

To čo nás jasne spája je to, že sa snažíme vytvoriť moderné ľavicové a zároveň antikapitalistické a antifašistické hnutie, ktoré bude bojovať za novú víziu socialistického usporiadania u nás a vo svete.

Zverejnili sme Vám 2.časť odpovedí Miroslava Pomajdíka zo VZDORu-strany práce, ktorý odpovedal na otázky MICHAELA AUGUSTÍNA pre potreby jeho práce- Desaťročie radikálnej ľavice a ľavicového milieu na Slovensku, ktorá bude publikovaná v zahraničnom zborníku, ktorý zostavuje Nadácia Rosy Luxemburgovej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *