Skip to content

Postavme sa proti šíreniu palmového oleja v našich výrobkoch: Vďaka rozširovaniu palmových plantáži, sme svedkami najdrastickejšieho odlesňovania na svete a kritického poklesu orangutanov

Say-No-To-Palm-Oil

Vzdor-strana práce vníma stále väčšie používanie palmového oleja v množstve rôznych výrobkov od kozmetiky, tzv. „bio palív“ až po potravinárstvo za veľkú hrozbu pre našu planétu a pre ďalšie prežitie takých zvierat, akými sú orangutany (našimi blízkymi príbuznými), medveď malajský, gibony a podobne. Vďaka rozširovaniu palmových plantáži sme svedkami jednej z najdrastickejších devastácií dažďových pralesov a lesov vôbec na svete. Prichádzame o pľúca planéty a jedinečné živočíšne druhy.

Ako informovala PRAVDA: „Z analýzy údajov vydávaných indonézskym ministerstvom životného prostredia vyplýva, že od roku 1990 bolo zničených 31 miliónov hektárov miestnych tropických dažďových lesov, čo zhruba zodpovedá rozlohe Nemecka. Indonézia už tiež prekonala niekdajší rekord Brazílie a stala sa krajinou s najrýchlejšou mierou odlesňovania.“ Odlesňovanie pralesa a vysádzanie palmových monokultúr podporujú investíciami Medzinárodný menový fond, Svetová banka a aj samotný režim v Indonézii. Ekológovia odhadujú, že keď bude pokračovať odlesňovanie na ostrove Borneo v takom tempe ako doteraz, tak v roku 2022 bude celý ostrov odlesnený a pohltia ho úplne palmové plantáže a tým vyhynie na Borneu aj orangutan.

Vzdor-strana práce preto vyzýva obyvateľov Slovenska, aby začali aj svojim spotrebným správaním vyvíjať tlak na to, aby bol z našich výrobkov palmový olej vytláčaný a nahradili ho naše oleje, ktoré sa vyrábajú z našich plodín, pomôže to nášmu lokálnemu hospodárstvu a ich pestovaním sa nedevastuje životné prostredie a neodlesňujú sa územia. Prestaňme kupovať výrobky, ktoré palmový olej obsahujú. Je tiež na mieste sa zamyslieť nad ďalšími opatreniami, ktoré by mal v tejto veci podniknúť štát a to napr. uvaliť vyššie clá na dovoz palmového oleja na naše územie, tlačiť na podobné kroky aj vrámci celej EÚ a tiež zvyšovať dovozné clá na výrobky, ktoré palmový olej obsahujú a tým pritlačiť firmy, aby ho začali nahrádzať olejmi z našich plodín, ktoré pestujeme na našom území. Ide o to vyvinúť tlak na používanie palmového oleja tak, aby sa stal pre našich výrobcov drahší vďaka rôznym poplatkom a clám a tak docieliť to, že ho začnú vymieňať za oleje z našich plodín.

_86620989_86620986

Už teraz analytici varujú, že keď sa proti rozširovaniu spotreby palmového oleja nič nespraví, tak palmové plantáže sa začnú rozširovať aj do Afriky a Latinskej Ameriky, kde dokonajú skazu dažďových pralesov a vyhubenie ďalších ohrozených živočíšnych druhov a to bude mať za následok aj devastáciu obrovskej časti území na svete a ekologickú katastrofu s celosvetovým dosahom.

Je čas postaviť sa šíreniu palmového oleja aj na Slovensku. Vzdor-strana práce vyzýva ľudí, aby sa individuálne zapojili do tejto kampane. Podporme využívanie našich olejov z našich plodín, zastavme enviromentálnu katastrofu, ktorú spôsobuje palmový olej. Vzdor-strana práce pripraví aj vo svojom programe radu opatrení, ktoré by malo Slovensko prijať proti expanzii palmového oleja a teda palmových plantáži po svete. Planétu máme len jednu.

Vypracoval Miroslav Pomajdík- podpredseda Vzdoru-strany práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *