Skip to content

Matovičova vláda vykonala doslova atentát na presadenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ktoré pomáhajú odborom v rámci sektorov vyjednať lepšie platové a pracovné podmienky pracujúcim

Na Slovensku je celkové pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami na mizivej úrovni okolo 26 %, oproti susednému Rakúsku, kde je to až 98% ! Jedným z riešení zvyšovania platov pre pracujúcich v kapitalizme je posilňovanie odborov a kolektívneho vyjednávania a zastúpenia pracujúcich v zamestnaneckých radách firiem. V štátoch ako napr. Belgicko, Rakúsko, Francúzsko, Fínsko, Švédsko je pokrytých od 90% ku pomaly 100% zamestnancov niektorou z foriem kolektívnych zmlúv.

Kolektívne zmluvy sa musia vzťahovať na sektory a musia zastrešovať všetkých zamestnancov, bez ohľadu, či sú členmi odborov, alebo nie. Na Slovensku práveže musíme tlačiť na rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, nie ich potláčať, ako to urobila táto vláda. Pre porovnanie v Čechách je okolo 12% pracujúcich v odboroch, no kolektívne zmluvy zastrešujú až 50% pracujúcich.

Tým, že zvýšime rapídne podiel pracujúcich, ktorí sú zastrešovaní kolektívnou zmluvou na Slovensku, posilníme postavenie pracujúcich, ktorí tak nebudú osamelo stáť zoči voči firmám a tým pádom majú hneď horšie postavenie presadiť si nejakú adekvátnu výplatu. Pracujúci budú mať tak cez sektorové kolektívne vyjednávanie silnejšiu pozíciu presadiť adekvátne zvyšovanie platov pre väčšinu pracujúcich. Tak isto pracujúci musia začať tlačiť na zamestnávateľov cez protesty a štrajky, čo musí byť ich účinná zbraň.

Ako zastaviť odliv pracujúcich do zahraničia a zvýšiť naše platy

Slovensko musí zastaviť odliv mladých ľudí do zahraničia. Od roku 2009 nám odchádza každý rok približne 30-tisíc mladých ľudí do 30 rokov pracovať do zahraničia. V zahraničí pracuje vyše 300-tisíc Slovákov. Slovensko musí zastaviť odchod mladých ľudí do zahraničia a prilákať Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko. Toto docielime len rapídnym navýšením platov a tým budú pracujúci motivovaní mať aj viacej detí, nakoľko budú mať omnoho viacej financií, tak potrebných pri ich výchove.

Výkonnosť Slovenskej ekonomiky dosahuje už približne 80% európskeho priemeru, no v platoch našich pracujúcich sa to nijako neodzrkadľuje, čo dokazuje aj fakt, že naše platy sú zhruba tretinové oproti najvyspelejším európskym štátom. Problém je ten, že na Slovensku ide z celkovej vyprodukovanej hrubej pridanej hodnoty na platy pracujúcim len približne 40% a ostatok ide do kapitálu, pričom vo vyspelých európskych štátoch je to približne 60% hrubej pridanej hodnoty, ktorá ide na platy.

Vláda proti pracujúcim, pracujúci proti vláde ! Ľavicový reštart pre Slovensko

VZDOR-strana práce a Socialisti.sk www.vzdor.org a https://www.socialisti.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *