Skip to content

Podpora pracujúcich - 2. page

Spojme sily, v boji za práva pracujúcich v celej Európe !

Premeňme si pojem „flexibilné fungovanie trhu práce“ na drobné. Ide o fenomén dočasných pracovných miest, kde pracujúci majú minimálne zamestnanecké práva, kde môžu byť kedykoľvek prepustený bez akýchkoľvek kompenzácií, nemajú […]