Skip to content

Opatrenia Vzdoru-strany práce pri zamestnanosti Rómov: Dovážame pracovnú silu z cudziny, pritom treba začleniť do práce našich Rómov…

Rómovia spomínajú na socializmus veľmi pozitívne. Mali prácu, nebol rasizmus, každý sa spolu bavil, nerobil sa žiaden rozdiel, existovala vzájomná pomoc, ľudia sa stretávali, pracovali v spoločných kolektívoch… Socializmus je príkladom, ako sa dá spolunažívať spoločne bez problémov, keď ľudia majú istoty, prácu, solidárnosť. Až kapitalizmus spôsobil to, že vôbec hovoríme o nejakom rómskom probléme. My vo Vzdore-strane práce máme radu opatrení ako na to, veď práve socializmus bol najzlatšou érou vo vývoji Rómov a v dobrom spolunažívaní medzi Rómami a majoritou. Kapitalizmus si nevie s niečim takým poradiť, hlavne že chce vláda dovážať pracovnú silu z iných krajín a pritom je potrebné integrovať do pracovného procesu desaťtisíce domácich Rómov…
 
Celý problém tkvie predovšetkým v nezamestnanosti. Rómom musíme dať prácu a tým odstrániť do očí bijúcu chudobu. V našom programe je obnova družstiev, mäsokombinátov, fabrík na potravinovú výrobu a výrobkov, podpora pre komunitné pestovanie plodín, zeleniny, ovocia ( opäť obnovovať a zveľaďovať ovocné sady na celom území SR ) a drobnochovu zvierat, ktoré zabezpečia prácu aj pre množstvo nezamestnaných ľudí s nižším vzdelaním a v týchto opatreniach vidíme aj jeden z hlavných nástrojov, ako dokážeme pomôcť riešiť problémy Rómov, ktorí by v družstvách našli prácu. Zo skúseností z Anglicka jasne vyplýva, že slovenskí Rómovia tvoria v niektorých fabrikách v Anglicku zameraných na spracovanie mäsových výrobkov, či iných fabrikách zameraných na potravinovú výrobu aj 20-30% zamestnancov. O tom sa na Slovensku hovorí málo. Článok pokračuje po kliknutí na ikonku Continue reading:

V rómskych osadách treba spustiť projekty, ktoré by viedli vyškolení Rómovia, zameriavajúce sa na vytváranie hygienických a pracovných návykov. V kolóniách by sa vytvorili kultúrne, tanečné, hudobné, či pestovateľské spolky. Mali by sa zakladať sociálne podniky, družstevné, obecné, či mestské podniky, ktoré by zamestnávali Rómov.
 
Treba spustiť projekty ekologickej protipovodňovej ochrany, ktorá by bola postavená na aktívnej ochrane, výsadby drevín, udržiavania vody v prostredí, vytvárania ekologických drevených hrádziek atď… Budovanie tzv. biokoridorov a vetrolamov v poľnohospodárskych monokultúrach, na brehoch riek, ako ochrana pred povodňami, otepľovaním a silnými nárazovými vetrami a na zvýšenie biodiverzity týchto území.
 
– projekt zamestnanosti Rómov v oblasti obnovy mokradí, výsadby ovocných sadov, vetrolamov, porastov pri brehoch riek, obnovy zarastených lúk, zvýšenia biodiverzity v poľnohospodárskych monokultúrach a prác na udžanie vody v lesoch, či iných enviromentálnych projektov.
 
– výrazne rozšíriť a navýšiť financie na štátne projekty obnovy našich kultúrnych pamiatok, ako hradov, kaštielov, historických budov atď… a zamestnávať tam dlhodobo nezamestnaných Rómov. 
 
Pri takto znevýhodnených sociálne vylúčených občanoch je voľná ruka neoliberálneho trhu jednoducho krátka. Štát a samosprávy musia začať konať. Musia sa začať zakladať komunitné záhrady na pozemokoch samospráv, kde si obyvatelia budú môcť spoločne dopestovať rôzne plodiny. Pri stále zvyšujúcich sa cenách za potraviny je to jedna z ciest, ako pomôcť sociálne slabým obyvateľom miest a obyvateľom rómskych osád, ktorí nemajú prístup k pôde.
 
Pre splnenie všetkého toho, čo som spomínal, treba na začiatku vzdelanosť a výchova. Preto by sme miesto navyšovania policajtov, mali začať navyšovať rómske asistentky a asistentov na školách, sociálnych a zdravotných asitentov a zamestnávať v tejto oblasti hlavne vzdelaných Rómov, ktorí budú pomáhať mladým Rómom pri ich príprave na život a motivovať ichvlastným životným príkladom. Spustiť rôzne envirosúťaže pre deti z osád, ktoré by napomohli v oblasti ochrany životného prostredia, či recyklácie odpadov.
 
Slovensko vytunelovali, sprivatizovali a stále rozkrádajú práve ľudia z majority z finančnej a spoločenskej oligarchie, páni bankári, manažéri a taktieť si z našej krajiny odnášajú zahraničné nadnárodnékorporácie, páni bankári, finančníci, smotánka, politická elita nami ťažko vyprodukované miliardy. Všetko z našej práce. Tomu hovorím krádež a nie šikovnosť. Aj tá finančná kríza prišla od bielych pánov bankárov, finančníkov, oligarchov…

 

Kapitalizmus na Slovensku dokazuje už 29 rokov svoju nemohúcnosť napr. v otázke rómskeho problému a len ho zhoršuje, aj to nám jasne napovedá, že tento systém si nikdy neporadí s vážnymi problémami, ktoré nás sužujú a slúži len na rozprávkové bohatnutie najbohatšieho 1% % buržoázie. Organizácia Oxfam hovorí jasnou rečou, že v roku 2017 štyri pätiny bohatstva skončilo u 1% najbohatších ľudí planéty. Tam tkvie odpoveď na otázku, prečo je na svete chudoba…

 
Miroslav Pomajdík- predseda Vzdoru-strany práce
4maj
 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *