Skip to content

Vzdor-strana práce k 73. Výročiu SNP: Bez Povstania by sme sa zaradili na stranu agresorov a porazených, no my sme sa stali víťazmi!

10575332_820646694632367_376272879370120723_o

Slovenskému národnému povstaniu právom patrí úcta a uznanie. Uznanie pre všetkých, ktorí neváhali a nasadzovali za slobodu pre budúce generácie svoj vlastný život. Do Povstania sa zapojilo obrovské množstvo Slovákov, ku ktorým sa pripojili aj príslušníci iných národností, čím sa SNP stalo udalosťou s medzinárodnou účasťou. Ukázala sa solidarita, ktorá medzi národmi v boji proti fašizmu vznikla. SNP bolo antifašistickým a slobodným vystúpením. Povstanie nebolo vystúpenie proti nášmu národu, či štátu, ako sa nám snažia nahovoriť neoľudáci, ale vystúpenie proti ľudáckemu fašistickému režimu a nacizmu vo všetkých jeho podobách. Odkaz SNP musí ostať večne živý. V SNP sa bojovalo za slobodnú, demokratickú a sociálne spravodlivú budúcnosť. Bez Povstania by sme sa zaradili na stranu agresorov a porazených, no my sme sa stali víťazmi. Uctime si preto pamiatku všetkých , ktorým nebolo umožnené dožiť sa pádu fašizmu a vytúženej slobody. Dejiny sú nám varovaním, aby sa takéto zverstvá už nikdy neopakovali!

My vo Vzdore-strane práce sme dôslední antifašisti, nie ako množstvo takých novodobých pravičiarskych „antifašistov“, ktorí sú zároveň aj antikomunisti (čo bola vždy doména fašistov ), poškodzujú antifašistické pamätníky, velebia vojenské šialenstvá NATO, USA, Západu, vítajú s americkými vlajkami vojská USA, ktoré prechádzajú cez naše územie, nazývajú banderovcov bojovníkov za slobodu, fašistické ukrajinské novodobé bandy nazývajú vlastencami, kapitalizmus a voľný trh sú pre nich modly a obyčajní ťažko pracujúci ľudia sú pre nich len lenivé a neúspešné socky…

Komunistický odboj je dnes znevažovaný a dokonca od určitých novodobých takzvaných historikov sa dozvedáme, že komunisti sa odboja skoro ani nezúčastnili, dokonca sme sa v jednej publikácii dočítali, že ich význam na SNP a odboji je skoro nulový. Tieto slová svedčia o obrovskej neúcte k obetiam zo strany komunistov, ktorí tak isto bojovali a zomierali za našu slobodu. Dejiny musíme hodnotiť objektívne a bez emócií. Naše sympatie k tej, či inej strane nám nesmú zastrieť pohľad. Na začiatku roka 1945 boli na Slovensku 2 partizánske zväzky, 17 brigád a 22 oddielov, spolu s asi 13 500 bojovníkmi. Partizáni zohrali obrovskú úlohu pri oslobodzovaní Slovenska. Svojimi akciami veľakrát nedovoľovali Nemcom vybudovať obranné pozície proti postupujúcej Červenej armáde, ktorá prekročila naše hranice cez Duklianský priesmyk spolu s našim 1.československým armádnym zborom v ZSSR za nesmierne tvrdých bojov, ktoré si vyžiadali obrovské obete na všetkých bojujúcich stranách.

Continue reading

Konalo sa 27. stretnutie na moravsko-slovenskom pomedzí pod heslom: Naše národy hranice nerozdelia! Vzdor-strana práce si akciu nenechala ujsť

20901643_1598871516823257_2028014148496918486_oPod týmto heslom sa v sobotu v amfiteátri v Holíči stretlo niekoľko stoviek Čechov a Slovákov, predovšetkým z prostredia komunistických strán a organizácií. Stretnutie sa teda nieslo v duchu troch hlavných pilierov: československej vzájomnosti, antifašizmu a boja za sociálnu spravodlivosť. V rámci potrebného zlepšenia vzťahov v komunistickom hnutí sa stretnutia zúčastnila poprvýkrát oficiálne aj VZDOR-strana práce, aj keď pred rokmi tu naši členovia chodili ešte ako členovia SZM. Ešte pred oficiálnym začiatkom podujatia sa členovia VZDOR-strany práce vybrali do centra mesta medzi ľudí, ktorým rozdávali komunistické materiály a s ktorými prehodili zopár slov. Reakcie boli v drvivej väčšine pozitívnejšie, mnohí keď počuli slovo „komunistické“, si s o to väčšou radosťou brali naše noviny, ale boli aj takí, ktorí si noviny odmietli vziať. Napokon naši delegáti položili veniec k pamätníku obetiam vojny na námestí a fotografiu sme si spravili aj pri soche antifašistu Mirka Nešpora.

Program začal príhovormi politických predstaviteľov. Ako prvý sa prihovoril primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, potom predseda KSS Jozef Hrdlička, ktorý zdôraznil, že niet v Európe takých bratských národov ako Český a Slovenský, pripomenul že budúci rok bude 100 rokov od založenia spoločného štátu a že Česi a Slováci za tú dobu ukázali, že sú modernými a vyspelými národmi, ktoré dokážu spravovať svoju krajinu. Nezabúdajme, že už v čase 1. republiky sa v našom priestore objavovali rôzne autokratické vojenské režimy, zatiaľ čo Československo bolo až do vypuknutia vojny buržoáznodemokratickou krajinou. Jozef Hrdlička však vyzdvihol predovšetkým československý socialistický model, ktorý bol podľa jeho slov najlepší, najslobodnejší a nemá vo svete obdobu. Ďalej vystúpil predseda KSČM Vojtěch Filip, ktorý sa venoval predovšetkým celosvetovej politickej situácii. Predovšetkým o náraste fašizácie a napätí medzi mocnosťami hovorili viac-menej všetci. 

Slovo dostal aj predseda VZDORu-strany práce Stanislav Pirošík, ktorý sa tiež venoval rastúcim fašizujúcim náladám, ako priamemu a očakávanému dôsledku kapitalizmu. „Na vrchole kapitalizmu totiž nie sú spokojní dôchodcovia kávičkujúci na námestiach, ale zbrojenie, milióny zbedačených, ktorí hľadajú lepší život a radikalizácia spoločnosti“. Zdôraznil, že úlohou nás komunistov je odstrániť príčiny a nie dôsledky tohto stavu. Týmito príčinami sú podľa neho vykorisťovanie človeka človekom, národa národom.

Continue reading

Stanovisko Vzdoru – strany práce ku konfliktom vo vládnej koalícii: V pozadí ide o mocenský boj SNS a SMERU-SD o toho istého voliča

Vzdor – strana práce vníma konflikty vo vládnej koalícii, ktoré vyústili vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS, ako dôsledok dlhodobého zápasu o voliča medzi SNS a Smerom SD. Po tom, ako SNS už dávno v minulosti rezignovala na národné témy a stala sa z nej strana akceptujúca naše členstvo v zločineckom pakte NATO a podporujúca naše členstvo v EÚ a ktorá sa uchádza o presne rovnaký typ voličov, akých má Smer – SD. Ak niekto očakával, že prvé konflikty nastanú medzi Mostom – HÍD a SNS, tak vývoj jasne ukázal, že to tak logicky nie je. Aj obrovské rozdiely medzi týmito stranami sa dali prekonať pri konštruktívnom vyjasnení si spoločných bodov, na ktorých sa dalo zhodnúť. No nikdy nehrozilo a nebude hroziť ani v najbližšej budúcnosti, že by voliči SNS mohli prechádzať k Mostu – Híd, alebo naopak. Medzi Smerom – SD a SNS je situácia iná. Smeru sa už pri minulom spoločnom vládnutí podarilo SNS zobrať nielen niektoré témy, ale aj časť voličskej základne, čo v konečnom dôsledku spôsobilo, že SNS vtedy vypadla z NR SR. Dnes sa úplne logicky a prirodzene opakuje niečo podobné. SNS sa však poučená z minulosti snaží tento zápas ustáť a pokiaľ možno získať nejaké body pre seba. Jedným z dôkazov je aj snaha SNS o zavedenie trinástych platov. Týmto populizmom sa SNS snaží prekonať populizmus strany Smer –SD.

13ty plat nie je populizmom iba preto, že v kalendári neexistuje 13ty mesiac, to by sa dalo vzhľadom na nízke mzdy počas celého roku pokojne prehliadnuť , populizmom je to práve preto, že plošné zavedenie 13teho platu reálne nezvýši prijem zamestnancov. V realite to bude totiž tak, že zamestnávatelia počas roka znížia zamestnancom pohyblivú časť mzdy, aby im túto sumu nakoniec vyplatili ako 13ty plat. Zamestnanec dostane rovnako a podnikateľ bude hrať dobrého, lebo dáva 13ty plat, no a politická strana, ktorá to presadí na tom získa politické body. Preto R. Fico voči SNS začal používať systém tvrdej ruky, lebo v populizme neznáša konkurenciu.

Continue reading

Naše poľnohospodárstvo dopláca aj na drastické zníženie dobytka a pôde tak chýbajú živiny z maštaľného hnoja: Z hnoja sa stala vzácna komodita…

13335712_602011866632576_6838546594764968616_nNedávno som písal o devastácii unikátneho zavlažovacieho systému za posledných 28 rokov, ktorý bol vybudovaný za socializmu a poskytoval vlahu pre 320-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy a bol tak účinnou zbraňou našich poľnohospodárov proti suchu. Dnes ostalo z neho len torzo a zavlažovací systém funguje len na území o rozlohe 60-tiśic hektárov. Tento rok opäť ukázal, ako akútne potrebujeme obnoviť zavlažovací systém hlavne tam, kde sa objavujú časté suchá, nakoľko tieto poľnohospodárske oblasti mali tento rok nedostatok vlahy. Toto všetko sa prejavilo pri tohtoročnej žatve, kedy na juhozápade Slovenska poľnohospodári zaznamenali úrodu zrna a krmovín až o 30% nižšiu a pri pšenici a jačmeni až o polovicu nižšiu ako minulý rok.

No na klesaní úrod na Slovensku sa začína prejavovať aj ďalší fenomén okrem nedostatku vlahy a tým je nedostatok maštaľného hnoja. To má súvis s ďalším problémom, na ktorý dopláca Slovensko od pádu socializmu a to je drastická likvidácia chovov hovädzieho dobytka, ošípaných, či kôz a oviec. Pripomeňme si, že počas socializmu sa v 80-tých rokoch na SR chovalo vyše 1,6 milióna kusov hovädzieho dobytka, dnes to je niečo cez 450-tisíc kusov, približne 700-tisíc oviec, v dnešnej dobe sa u nás chová len 370-tisíc oviec a počty z roka na rok klesajú, ošípaných sa chovalo až 2,7 milióna kusov a dnes to je len niečo okolo 620-tisíc kusov.

Slovenská poľnohospodárska pôda nám už jasne dáva najavo, že nedostatok maštaľného hnoja je pre ňu kritický. Ako si všimlo viacero odborníkov v poľnohospodárstve, tam kde sa nehnojí maštaľným hnojom, tam sú aj úrody nižšie, oproti oblastiam, kde sa chová dobytok a pôda sa pravidelne hnojí. Živočíšna a rastlinná výroba sú spojené nádoby, keď chýba jeden z tohto reťazca, hneď sa to prejaví. Veď každý dobrý poľnohospodár vedel, že keď má byť dobrá úroda, pôda musí mať dobrú výživu z maštaľného hnoja a dobrú vlahu. Dnes sme to dopracovali tam, že chovy dobytka sa zrušili, zachovala sa len rastlinná výroba a tak pôda trpí tým, že nedostáva naspäť dostatok živín a tie sa začínajú nahrádzať rôznymi umelými chemickými hnojivami, ktoré skôr pôdu kontaminujú, ako vyživujú. Môže sa stať, že obchodovanie s maštaľným hnojom sa môže stať v budúcnosti veľmi lukratívnym biznisom. Je fakt absurdné, že všetky vlády po roku 1989 to s našim poľnohospodárstvom dobačovali tak, že už aj z hnoja sa stala v kapitalizme nedostatková komodita. Keby ste povedali poľnohospodárom za socializmu, že niekedy sa na Slovensku stane z maštaľného hnoja nedostatková komodita, nevedeli by zastaviť výbuch smiechu…

Continue reading

Yazaki Michalovce začala prepúšťať a šepká sa aj o možnom odchode zo Slovenska: Viac nám prezradí aktivista Vzdoru-strany práce a zamestnanec Yazaki

Podľa najnovších informácií, fabrika Yazaki v Michalovciach začala prepúšťať a šepká sa aj o jej odchode zo Slovenska. Už teraz príde o prácu 29 ľudí a časť výroby spoločnosť presúva do Rumunska. Vzdor-strana práce celú situáciu podrobne sleduje a podrobnejšie správy, čo sa deje priamo vo fabrike nás informoval náš aktivista a zamestnanec Yazaki, ktorý z pochopiteľných dôvodov ostane v anonymite. Vo fabrike bola už rozpustená jedna výrobná linka a na rade je ďalšia. Majú rozpustiť ešte jednu. Hovorí sa, že o prácu má prísť  v blízkej dobe možno až 600 zamestnancov, ktorých budú priebežne prepúšťať, aby to nebolo klasifikované ako hromadné prepúšťanie. Vedenie spoločnosti na túto tému nekomunikuje s médiami, bohužiaľ ani zamestnanci nemajú konkrétne informácie.“ 
 
Vo firme momentálne pracuje približne 2600 ludi a ďalej dopĺňa, že filozofia firmy za posledný rok bola asi taká, že ľudia ktorí tam mali odpracované roky, boli doslova naháňaní svojimi nadriadenými, aby dali sami výpovede. Veľa ich odišlo už s podlomeným zdravím, nakoľko tempo práce, vysoké normy  a časté 12 hodinové smeny zanechali svoje stopy na ich zdravotnom stave. Firma si skúsených zamestnancov vôbec neváži a radšej zamestná nových z úradu práce, za ktorých samozrejme dostane štátny príspevok na novovytvorené miesto. Dostať výpoveď z takejto firmy, je podľa mňa pre väčšinu zamestnancov veľakrát doslova ako vykúpenie z jeho utrpenia. My sme len čísla, my sme len zdroje a po celom svete takto vznikajú fabriky zahraničných investorov, kde to veľakrát pripomína skôr pracovné tábory, ako normálnu fabriku . Postavíme im diaľnice, povolíme vybudovať haly na úrodných poliach a k tomu prihodíme daňové prázdniny a množstvo pracovnej sily, ktorá pracuje za minimálne náklady,“ doplnil.
 

Continue reading

Politický väzeň a zároveň predseda strany Zmiana Piskorski napísal predsedovi Vzdoru-strany práce list: Odkazuje Slovákom, v Poľsku niet žiadnej demokracie

Včera mi do schránky prišiel list s troma známkami a červenou pečiatkou „Ocenzurowano“. Je  od poľského politického väzňa Mateusza Piskorskeho, ktorému som napísal ešte v máji.  Tomu len nedávno predĺžili vyšetrovaciu väzbu až do novembra 2017. Sedí už od mája 2016, bez akéhokoľvek rozsudku či verdiktu súdu.

img_20170808_123544Sedí za to, že je nepohodlný a že si dovolil organizovať protesty proti NATO a stal sa hlasom tých Poliakov, ktorí nesúhlasia s kolenačkovou politikou voči USA.  To všetko stačilo na to, aby bol Mateusz označený ako „ruský agent“ a bez dôkazov vzatý do väzby. Strana „Právo a spravodlivosť“ zvolila teda taktiku „lámania na kolese“, kedy exemplárne a prísne potrestajú vedúcu osobnosť, aby odradili ostatných. Držaný môže byť podľa zákona až dva roky a je predpokladám, že sa tak i stane. Keď sa Mateusz dostane na Slobodu, veľmi rád ho pozvem medzi Vás napr. na Hviezdoslavove námestie v Bratislave.

Prvý list som mu písal ja, najmä na znak podpory, informoval som ho o akcii pred poľskou ambasádou a prial mu veľa síl. Okrem fotografií zo zhromaždení som mu napísal i toto:

„To čo sa stalo a deje s Tebou v Poľsku je absurdné. Aj u nás sme si z rôznych neoliberálnych a pro-európskych kruhov zvykli počúvať, že každý kto má iný názor, každý, kto aktívne vystupuje proti imperializmu, nemá vlastný názor, ale je „platený ruský troll“. Avšak je vylúčené, aby niekoho držali už viac ako rok za mrežami, odlúčeného od svojej rodiny, od života.

Dvojnásobnú dávku absurdnosti pridáva aj fakt, že vo Východnom bloku existujú desiatky tzv. „mimovládnych inštitúcii“ a „think-tankov“ ktorí majú desiatky „profesionálnych klamárov a propagandistov“. Oni nechodia každý deň do práce ako my, ktorí sa politike venujeme vo voľnom čase neraz na úkor svojej rodiny, alebo práce doma. Toto lož a propaganda je ich pracovnou náplňou.“

Continue reading

Devastácia zavlažovacieho systému v poľnohospodárstve po roku 89 nemá obdobu: V boji so suchom je nevyhnutná obnova melioračnej sústavy

Aj tohtoročné horúčavy nám jasne ukázali ďalší veľký problém, ktorý musíme urýchlene riešiť a z toho vyplýva aj ďalšie zistenie, že všetky kapitalistické vlády nechali za 28 rokov  trestuhodne zničiť jeden z unikátnych projektov socializmu a to závlahový melioračný systém. Ako hovorí viacero odborníkov, devastácia zavlažovacieho systému po roku 1989 v takom rozsahu, ako to prebehlo u nás, nemá obdobu v celej Európe. Pripomeňme si, že socialistický štát začal budovať závlahový systém v 50-tých rokoch a do roku 1989 investoval  do neho okolo 2 miliardy korún. Za socializmu bolo vďaka vybudovanej kvalitnej siete melioračnej sústavy zavlažovaných okolo 320-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Dnešná realita je viac ako smutná, funkčná závlahová sústava ostala len na 60-tisíc hektároch. Boli vybudované rôzne zásobníky vody, umelé vodné nádrže, sieť kanálov, potrubí, vodných diel a priehrad…   

Československo bolo aj vďaka tomuto dômyselnému systému potravinovo sebestačné a dosahovalo nadpriemerné úrody. Za socializmu bolo správne zavlažovanie v poľnohospodárstve riadnym vedným a špecializovaným odvetvím. V každom družstve bol špecialista na zavlažovanie, v špeciálnom pracovisku Poľnohospodárskeho projektového ústavu prebiehal výskum v odvetví zavlažovania, vyučovalo sa to na vysokých poľnohospodárskych škôl, bola zriadená sieť melioračných družstiev a správ. K tejto téme mám veľmi blízko, nakoľko moja babka pracovala za socializmu na jednej z týchto melioračných správ a venovala sa správnemu zavlažovaciemu systému vo svojej oblasti.

Slovenskí klimatológovia hovoria jasnou rečou, že južné oblasti Slovenska, kde máme najúrodnejšiu pôdu, trpia vďaka otepľovaniu a častým suchám nedostatkom vody. Teploty sú tam vyššie a zrážky menšie. Tiež sa hovorí o tom, že začína byť problém aj so suchom v hlbšej vrstve pôdy, tak od 40 do 100 cm, že zrážky na povrchu prenikajú len do vrchných vrstiev a málo sa ich dostane hlbšie. Toto všetko sa prejavilo naplno aj tento rok, kedy vďaka suchu na juhozápade Slovenska poľnohospodári odhadujú, že úroda zrna a krmovín bude až o 30% nižšia, ako minulý rok. Ide o státisíce ton… Keby nebol zdevastovaný melioračný systém, výpadok na úrode nemusel byť žiaden. O tom svedči aj porovnanie, ktoré hovorí, že tam kde tento rok používali funkčný systém zavlažovania, mali o polovicu vyššie výnosy na hektár, ako tam, kde žiaden nefungoval. Ako fungoval zavlažovací systém za socializmu, si môžete pozrieť na množstve fotografií aj TU: Foto: Ako sa s teplom a suchom potrápili v minulosti

Continue reading

V Európe sa rozširuje fenomén dočasných pracovných miest, kde pracujúci majú minimálne zamestnanecké práva: Pracujúci človek je v kapitalizme na okraji záujmu

19956726_1603967342966961_8418127687522539412_o

V Európe sa rozširuje fenomén dočasných pracovných miest, kde pracujúci majú minimálne zamestnanecké práva, kde môžu byť kedykoľvek prepustený bez akýchkoľvek kompenzácií, nemajú nárok na zamestnanecké výhody, nemajú istotu práce. Toto je realita miliónov Európanov a desaťtisícov Slovákov, zamestnanecké práva sú rapídne okliešťované, títo ľudia sú nútení pracovať pre rôzne agentúry,na dohody, živnosti a tým pádom sa ich netýkajú ani žiadne výhody z kolektívnych zmlúv. Takto šetria kapitalisti na lacnej pracovnej sile, ktorá je neorganizovaná a ničím chránená. Stačí si pozrieť, ako sa na Slovensku rozširuje vo veľkých koncernoch najímanie ľudí cez agentúry… V kapitalizme sa z okliešťovanie práv pracujúcich stal doslova „národný šport“. Viac sa dočítate aj TU: Eurozóna zažívá boom částečných a špatně placených pracovních úvazků

O tomto sa na Slovensku nehovorí, nehovorí sa ani o samovraždách pracujúcich, ktorí nezvládli tieto sociálne a pracovné tlaky. Naše média vôbec nezaujíma, prečo vôbec dochádza k týmto tragédiám a vyzdvihujú sa len životy rôznych celebrít, smotánky, oligarchov, boháčov, kapitalistov. Zabúda sa tak na obyčajného pracujúceho človeka. Vzdor-strana práce sa vždy bude zaujímať o osudy pracujúcich a bude bojovať za lepšie pracovné podmienky a proti vykorisťovateľskému kapitalizmu. Odmietame súčasný spoločenský systém fungujúci na princípe voľného trhu vracajúceho človeka späť k zákonom džungle. V nej, rovnako ako v kapitalizme, sa darí iba najsilnejším jedincom. Kapitalizmus zašiel ale omnoho ďalej ako divoká príroda – degradoval obyčajného človeka na súčiastku kolosálnej mašinérie, ktorej cieľom je vytvárať čo najvyšší zisk pre potreby najmocnejších.

Našou túžbou je pomôcť vytvoriť spoločnosť, ktorej ciele určujú najšľachetnejšie ľudské hodnoty. Ľudia v nej majú v iných ľuďoch hľadať to, čo ich spája a sloboda a právo jednotlivca majú byť ohraničené jedine slobodou a právom jednotlivca iného. Veríme v človeka. Pre nás je rovnako dôležitý každý človek, jeho príbeh. Každý jedinec dokáže ovplyvniť svoje okolie. Ľudia vzdelaní, spájajúci rozum i cit môžu tak do celého sveta priniesť viac spravodlivosti. Preto kladieme zásadný dôraz na vzdelanie. Múdrosť je studňa pochopenia a úcty, prameňom harmónie a mieru.

Continue reading

Ku kauze dovozu potravín so zníženou kvalitou: Slovensko by malo tieto spoločnosti zažalovať na medzinárodných súdoch

Ako je už dlhodobo známe, zahraničné koncerny k nám dovážajú potravinárske výrobky zníženej kvality, oproti výrobkom, ktoré dodávajú na vlastný trh. Takto nám nepriamo a jasne hovoria, že sme pre nich len odbytišťom podradných potravín, pre podradnejších ľudí…Toto je niečo tak obludné a poburujúce a potvrdzuje to len naše tvrdenia, že pre západné štáty sme len druhotriedne krajiny, kolónie, na ktorých sa dobre ryžuje. Veď to je zločin voči našej krajine a ľuďom a vláda SR by mala začať konať a všetky spoločnosti, pri ktorých sa potvrdí znižovanie kvality pre potravinové výrobky na dovoz, zažalovať na medzinárodných súdoch. Po našej niekdajšej potravinovej sebestačnosti a našich kvalitných potravinových podnikoch zostali už len spomienky a fotky…hlavne že nám tu vozia zo zahraničia kvalitou podradné potraviny a platíme za nich tak isto, ako za ich kvalitnejšiu verziu platia domáci spotrebitelia v krajinách, kde ich vyrábajú a pritom máme o polovicu nižšie platy ako oni. Potom sa čudujeme, že sa u našich ľudí vo veľkom objavujú rôzne choroby. Veď našu obranyschopnosť najviac ovplyvňuje to, akú kvalitnú potravu jeme…

Slovensko sa z roka na rok prepadáva vo výrobe vlastných potravín. Podľa posledných zistení Potravinárskej komory Slovenska, v našich obchodných reťazcoch nájdeme len 37,2% našich potravín. Sú to naozaj alarmujúce čísla. Na Slovensku sa likvidujú chovy ošípaných, dojníc, oviec a ďalších hospodárskych zvierat. Zatvárajú sa mäsovýroby, bitúnky, mliekarne, no my vo veľkom zbrojíme. Patríme ku krajinám s najvyšším podielom dovezených potravín. Potravinárstvo u nás upadá a v tomto odvetví rapídne miznú pracovné miesta. Podpora štátu pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo je na Slovensku tretia najnižšia z celej EÚ. V produkcii potravín sme prakticky pod kritickou hranicou potravinovej bezpečnosti štátu.

Otázka postupného znovuobnovenia potravinovej sebestačnosti patrí k absolútnym prioritám Vzdoru-strany práce. Po roku 1989 bol slovenský poľnohospodársky sektor doslova vydrancovaný, kvôli čomu miera sebestačnosti klesla zo 100 % (pričom ďalších 30 % nadbytku sa vyvážalo) na súčasných cca 46 % (údaj z roku 2012). Niekdajšie úspešné družstvá boli z veľkej časti sprivatizované, mnohé z nich za „záhadných“ okolností skrachovali. Z pýchy slovenského hospodárstva zostali len zvyšky, kvôli čomu sa Slovensko stalo závislé na dovoze potravín ( často pochybnej kvality ) zo zahraničia. Nakoľko v podmienkach EÚ sa už len ťažko môžeme spoliehať na páky v podobe regulačných nástrojov vo vzťahu k zahraničiu (ako napríklad clá), domáce poľnohospodárstvo čelí množstvu ťažkostí, ktoré spôsobujú, že byť poľnohospodárom sa v súčasnosti jednoducho nevypláca. Slovenským farmárom, chovateľom, či pestovateľom nepomáha ani veľké daňové zaťaženie, či vysoké prirážky jednotlivých článkov v distribučnom reťazci, ktoré značne predražujú domáce výrobky.

Continue reading

Vzdor-strana práce víta víťazstvo SR v arbitráži o odškodné za Vodnú elektráreň Gabčíkovo s Enelom: Pripomeňme si smutný príbeh privatizácie Slovenských elektrární

Slovenská republika vyhrala arbitrážny súd vo Viedni v spore o vyplatenie odškodného Slovenským elektrárňam ( Enelu), ktoré prišli o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Vzdor-strana práce víta víťazstvo SR v arbitráži, no upozorňujeme aj na začiatok celého sporu, ktorý spustila Dzurindova vláda hanebnou privatizáciou Slovenských elektrárni, ktoré vlastnil štát. Polícia hovorí, že pri privatizácii Slovenských elektrárni dochádzalo k podvodom. Ako uviedla polícia, účtovník Slovenských elektrární mal pred privatizáciou znížiť ich účtovnú hodnotu, čím štát prišiel pri predaji o 308 miliónov eur. Ďalšou kapitolou je vodné dielo Gabčíkovo, ktoré podľa medzinárodných zmlúv, nemohlo byť sprivatizované Enelom v roku 2006 spolu so Slovenskými elektrárňami. Dzurindova vláda si však poradila aj s týmto a Vodné dielo Gabčíkovo prenajala na 30 rokov Slovenským elektrárňam, ktoré boli sprivatizované Enelom. Vláda tak naservírovala Enelu nie len Slovenské elektrárne, ale aj časti ziskov Vodného diela Gabčíkovo, Slovenská republika tak na ziskoch z Vodného diela Gabčíkova stratila za necelých 10 rokov približne 280 až 320 miliónov eur….

Polícia vyšetruje okrem spomínaného účtovníka aj bývalého riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Ladislava Gáll a štyroch manažérov tohto podniku. Na mieste ja však otázka, kto ťahal nitky v pozadí a kto kasíroval milióniky za sprostredkovanie toho, aby sa Slovenské elektrárne predali pod cenu a časť ziskov z Vodného diela Gabčíkovo putovala taktiež do vrecka Enelu. Samozrejme, veľa nám napovedá to, že to bola práve Dzurindova vláda, ktorá sa postarala o to, aby Vodné dielo Gabčíkovo bolo prenajaté na 30 rokov Slovenským elektrárňam, z ktorých väčšinu akcií získal taliansky gigant Enel.

V kapitalistickom Slovensku sa zrodila aj slovenská finančná skupina J&T, či Penta a ďalšie, ktoré veľmi predstavovať nemusíme. To ako sa rozširuje ich impérium je notoricky známe a práve J&T sa spoločne s českým podnikateľom Danielom Křetínským prostredníctvom spoločne vytvoreného Energetického a průmyslového holdingu vstúpila nedávno do Slovenských elektrární, kedy celková dohoda o odpredaji akcií bola uzavretá vo výške 750 miliónov EUR. Podiel akcionárov je v slovenských elektrárňach v dnešnej dobe nasledovný:  66 % akcií vlastní spoločnosť Slovak Power Holding, ktorej vlastníkmi sú talianska spoločnosť Enel Produzione a spoločnosť EP Slovakia, ktorá je dcérskou spoločnosťou EPH a ostatných 34% akcií vlastní Slovenská republika.

Continue reading