Skip to content

Sme dojná krava koncernu U.S. Steel

„Máme rovnaké zisky no všetky idú do podnikov US STEEL v Amerike, lebo tým sa veľmi nedarí.“ „Vôbec im to nejde a nás majú ako zdroj na peniaze.“ „Ja robím na linke, ale vedúci hovoria, že nebyť nás tu v Košiciach tak americké železiarne by skrachovali.“ „Peniaze stadiaľto dávajú všetky do Ameriky.“ „Vraj sa chcú rozrásť o nové podniky a tak odčerpávajú všetok zisk zo železiarní a nič z neho neinvestujú do podniku.“

Ak by ste sa rozprávali so zamestnancami košických oceliarní počuli by ste aj takéto veci. Samozrejme museli by ste byť poriadne ďaleko, kde nikto cudzí nepočúva.

Čo je to vlastne ten US STEEL? Súčasťou čoho je?

US STEEL sám o sebe je korporácia, vlastniaca viacero oceliarní po celom svete. Ako taký je však súčasťou ešte väčšieho kolosu bankárskeho koncernu rodiny Morganovcov. Koncern všeobecne predstavuje formu monopolu v ktorom si jednotlivé podniky ponechávajú výrobnú a obchodnú samostatnosť, ale sú pod finančnou a hospodárskou kontrolou jednej firmy stojacej na čele celého koncernu. Touto firmou je spravidla banka. Jednotlivé podniky kontroluje a ovláda cez kontrolný balík účastín. Bankár J.P. Morgan kúpil v roku 1901 oceliarske impérium Carnegie STEEL a začlenil ho do svojho bankárskeho koncernu.

Takto získané prostriedky ďalej investoval do iných odvetví ako energetika (Marathon Oil Company, Texas Oil a Gas Corp.). Postupne nasledovala doprava, ťažba, stavebníctvo, skupovanie ďalších bánk a samozrejme vojenský priemysel. V priebehu 20. storočia vytvorila morganovská banka čosi ako USX – americká spoločnosť pre financie, energetiku, oceľ a diverzifikovaný obchod. Každé z týchto odvetví má potom v skratke miesto X svoje vlastné písmeno v rámci rozdelenia firiem vo vnútri koncernu. V 80-tych rokoch mal US STEEL 25% kapacít amerického oceliarskeho priemyslu čo bolo 2 až 3 krát viac ak ostatné americké oceliarske spoločnosti.

Na začiatku tohto storočia bol prijatý plán na získanie samostatných oceliarskych podnikov práve pod US STEEL, aby celý morganovský koncern mohol obchodovať z ich výrobkami a získavať kapitál pre svoje energetické podniky fungujúce už pod spoločnou značkou Marathon Oil Corporation. Problém nastal v roku 2008, keď jeho oceliarne priamo v USA sa začali ekonomicky prepadávať. Spoločnosti nepomohlo ani povolenie na ďalšie fungovanie oceliarní v Pittsburghu, ktoré mali byť zatvorené už v 90-tych rokoch z dôvodu vysokého znečisťovania životného prostredia. To sa nestalo zo strachu pred vznikom nezamestnanosti. Celí závod je však technicky zastaraný, ekonomicky neefektívny a navyše neekologický. Jeho prevádzka si vyžaduje nemalé dotácie. Teda vznikol problém odkiaľ na ne zobrať.

Obeh peňazí vo vnútri korporácií

Vnútorné hospodárenie veľkých korporácií (koncernov) sa dnes riadi tzv. bostonskou maticou (obrázok pod článkom). Pomocou tejto metódy dokáže banka v čele koncernu premiestňovať kapitál podľa dvoch parametrov – podiel na trhu a rast daného trhu. Podľa toho sa rozlišujú 4 druhy podnikov:

PES – je to podnik, ktorý je na trhu s nízkym rastom a má na tomto trhu malý podiel. Ako hovorí ľudová múdrosť – vyšiel na psí tridsiatok. Takýto podnik je vo fáze, ktorá sa nazýva ústup. Je ekonomicky vyčerpaný a jeho ďalšia prevádzka je nerentabilná. Korporácia tu uskutočňuje deinvestície z amortizácie zariadení pri rýchlom poklese výroby a presúva takto kapitál do iného odvetvia.

OTÁZNIK – takýto podnik je na trhu, ktorý síce rýchlo rastie, ale daný podnik má na ňom malý podiel a preto je jeho postavenie na ňom – zisk z tohto trhu – neistý, otázny. Nie je v postavení, ktoré by umožňovalo dosahovať závratné zisky aj napriek vysokému rastu trhu. Takýto podnik je vo fáze, ktorá sa nazýva prienik na trh. Ešte sa len formuje samotný trh aj pozície jednotlivých podnikov na ňom. Korporácia pozorne sleduje celý vývoj a ak začnú zisky stúpať investuje už do tohto podniku, aby sa rozrastal a získaval vyšší podiel na trhu.

HVIEZDA – podnik s vysokým podielom na rýchlo rastúcom trhu. Takýto podnik sa sám o sebe rýchlo rozvíja, zvyšuje výrobu, stúpajú jeho zisky. Preto je v rámci danej korporácie v pozícii jej čísla 1. Je to perspektíva do budúcnosti, ako hlavná oblasť podnikania korporácie. Takýto podnik je vo fáze, ktorá sa nazýva rast. Nedosahuje maximálne zisky, ale má vysokú rentabilitu. Neslúži ako zdroj príjmov, ale práve do neho smerujú hlavné investície na ďalšie rozšírenie výroby a teda zvýšenie ziskov, ktoré v budúcnosti budú zdrojom nových investícii.

DOJNÁ KRAVA – je to podnik s vysokým podielom na trhu, ktorý rastie veľmi pomaly, alebo už vôbec nerastie. To je charakteristické pre veľké a dlho existujúce odvetvia a trhy, napr. oceliarstvo. Za takýchto podmienok je postavenie podniku relatívne stabilné, už sa dynamicky nerozvíja, ale prináša pre celú korporáciu stabilné zisky vďaka vysokému podielu na rozvinutom trhu. Nehrozia tu žiadne veľké zmeny – technické, technologické, obchodné, ekonomické. Preto sa každá korporácia snaží udržať si takýto podnik čo najdlhšie lebo je hlavným zdrojom jej ziskov. V absolútnom vyjadrení sú zisky vyššie ako zisk tzv. hviezd. Takýto podnik je vo fáze zrelosti, ktorá sa nazýva žatva. Už sa do neho neinvestuje. Skôr slúži ako zdroj investícii.

Ono toto všetko vyplýva aj z vnútornej dynamiky podnikov v rámci jednej korporácie, existujúcich na rôznych trhoch alebo v rôznych výrobných podmienkach. Tí čo sú dnes psi boli pred tým dojná krava. Tá bola ešte pred tým hviezda až do doby, kým jej trh dospel do obdobia stagnácie. Hviezdy v zásade vznikajú z podniku otáznik, ak dokážu patrične zvýšiť svoj podiel na danom trhu plnom konkurentov a tento nový rýchlo rastúci trh nepadne príliš skoro.

EKONOMICKÉ FUNGOVANIE KONCERNU

Korporácia, resp. koncern teda môže fungovať dvoma spôsobmi. Prvý je taký, že zvyšuje a investuje kapitál do nového rýchlorastúceho trhu v snahe získať na ňom podiel. Ak má šťastie tak odmenou je rastúci zisk z vytvorenej hviezdy. Na financovanie takéhoto otáznika mu slúži práve stabilný a istý zisk z dojnej kravy. Ak má smolu tak skrachuje. Po dosiahnutí maxima daného trhu prejde hviezda do pozície dojnej kravy a slúži na financovanie nových hviezd. Stará krava sa postupne premení na psa, korporácia do nej prestáva investovať a nechá ju zaniknúť alebo predá.

Druhý je taký, že za určitých okolností môže kúpiť už zabehnutý, fungujúci podnik z ktorého bude rovno ťažiť peniaze na financovanie otáznikov a hviezd. Takouto hotovou dojnou kravou pre US STEEL je aj oceliareň na východe Slovenska. Za špecifických okolností však môže takáto dojná krava slúžiť aj na dotovanie psov. Napríklad ak ide o obrovské, staré podniky, ktoré sú opotrebené, prakticky je nemožné ich modernizovať a korporácia sa ich nevie zbaviť ani predať. Potom ani jej neostáva nič iné ako zo stabilných, dobre fungujúcich, rentabilných podnikov previesť zisk do týchto stratových podnikov a takto ich umelo udržiavať v chode.

A to je prípad aj koncernu US STEEL. Taktiež presúva prostriedky z oceliarne pri Košiciach do svojich zastaraných podnikov v USA. Oceliarne v USA sú tie psi a košická oceliareň tá dojná krava. Na začiatku síce aj do nej investovali. Nešlo však o žiadne veľké investície. Všetko to boli zabehnuté veci – lakoplastovacia linka, lis, valcové linky – na ktoré nepotrebovali zvláštne investície.

V ČOM JE PRÍČINA TOHTO STAVU?

Nuž práve v tom, že isté podniky fungujú len ako zdroj peňazí na nové investície. Do obnovy a rozvoja týchto podnikov sa prakticky neinvestuje. Pri tak obrovskej expanzii o akú sa snaží každá korporácia musí dôjsť k ekonomickému vyčerpaniu každej dojnej kravy a jej premene na prašivého psa, ktorého už nikto nechce.

To bol osud oceliarní US STEEL v USA a pravdepodobne stihne aj oceliarne v Košiciach. Pri takejto politike vlastnej každému koncernu to ani inak nemôže skončiť. Investovanie, vyťaženie maxima, deinvestovanie a likvidácia. To je večný kolobeh vo vnútri korporácie.
Všetko je pre nich len dočasná zastávka na rozmnoženie bohatstva korporácie. Všetka práca zamestnancov takto v konečnom dôsledku vychádza navnivoč. Korporácia sa nakŕmi a ohlodané kosti nechá nám.

Presne ako dnes stoja totálne zruinované, vyčerpané kostry oceliarní na východnom pobreží USA tak raz bude stáť kostra oceliarne na východnom Slovensku. To bude v dobe, keď už z nej vyžmýkajú všetko na nové investície, zdroje ďalšieho bohatnutia korporácie US STEEL a banky MORGAN. Bude to vtedy, keď už nebude stačiť na živenie skracovaných oceliarní v USA z ktorých sú už dnes len ekonomické ruiny. Len na zopakovanie. V 80-tych rokoch mal US STEEL 25% kapacít amerického oceliarskeho priemyslu. Totálne ich vyčerpal. Tak čo narobí s jednou továrňou?

VZDOR – strana práce , východné Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *