Skip to content

Proti zničeniu košickej botanickej záhrady !

Nepojmenovaný-obrázek-4Členovia VZDOR – hnutie práce v utorok 8. októbra vyjadrili svoj nesúhlas s vývojom okolo botanickej záhrady v Košiciach. Navštívili sme toto zatiaľ ešte nedotknuté miesto. Ihneď pri vchode nás vrátnik počas kupovania lístkov upozornil, že môžeme ísť len do skleníkov. Vstup do vonkajšieho areálu je prísne zakázaný.

Continue reading

Ekonomická sloboda za kapitalizmu?

Ďalšia ilúzia, podobne ako súvisiace frázy o „slobodnej súťaži“, „voľnom trhu“, a „rovnosti príležitostí“. Slobodná súťaž s rovnosťou príležitostí by bola v kapitalizme možná len pri rovnosti majetkových pomerov, čiže pri rovnakom dostupe ku KAPITÁLU.

Continue reading

Košický magistrát zdravotné sestry vykázal !

1151011_746698185357001_1461441716_nDnes poobede sa k štrajku zdravotných sestier pripojili aj Košice. O 14:00 sa zdravotné sestry zhromaždili na Hlavnej ulici pred budovou Ústavného súdu. Odtiaľto však podľa ich slov boli vykázané. Ako jedna z nich povedala: „Vraj tam prebiehajú prípravné práce na maratón a preto nám Magistrát nedovolil byť pred Ústavným súdom.“

Continue reading

Dúhový pride a Národný pochod za život: Čo ich účastníkom uniká…

V Košiciach sa uskutočnil Národný pochod za život. Podľa médií sa ho zúčastnilo niekoľko desiatok tisíc ľudí. V dave bolo vidno množstvo hesiel a transparentov. Ľudí trápi rozvrat tzv. tradičných hodnôt, rozpad rodiny a ďalšie nepriaznivé javy, ktoré sa objavujú v spoločnosti. Na druhej strane republiky v Bratislave sa zase pochodovalo za práva a toleranciu pre homosexuálov.

Continue reading

Kapitalistické riešenie súčasnej situácie neexistujeKapitalistické riešenie súčasnej situácie neexistuje

Čoraz viac kapitalistických štátov Európy upadá do ekonomického kolapsu. Je to priamy dôsledok toho, že v kapitalistickej ekonomike slúži človek výrobe a nie výroba človeku. Výroba, ktorá je v súkromných rukách, aby obstála, potrebuje čo „najefektívnejšie“ využívať pracovnú silu (znižovať stavy, zvyšovať intenzitu práce, kedykoľvek prijať a kedykoľvek ju prepustiť) a maximalizovať zisky.

Continue reading

Organizačné inštrukcie otvoreného listu občanom a organizáciám na celom území Slovenskej republiky.

logo profilofkaAk má mať táto iniciatíva, aspoň minimálnu možnosť ovplyvniť myslenie štátnych úradníkov a nastaviť im zrkadlo ich rokovaní a skutkov, je nutná bezpodmienečná jednota všetkých signatárov tohto listu. Iba keď budeme postupovať spoločne, máme možnosť dosiahnuť na požadovaný cieľ, ktorým je podstatné navýšenie minimálnej mzdy a práca pre každého občana, ktorý chce pracovať.

Continue reading