Skip to content

Problémy s bývaním a „zázračné“ hypotéky – 1/3

Jednou z najzákladnejších ľudských potrieb je už odpradávna bývanie. Mladý človek, ak si chce založiť vlastnú rodinu, cíti potrebu osamostatniť sa od rodičov a nájsť si vlastný byt alebo dom. Veľa mladých takto premýšľa hneď po ukončení štúdia na vysokej či strednej škole, prípadne pár rokov potom. Na vlastné bývanie však potrebujete peniaze, veľmi veľa peňazí. Kde ich ale zohnať ?

Continue reading

Význam minimálnej mzdy v kapitalizme

Už dávnejšie som prijal zásadu, že budem písať jednoducho, aby každý chápal o čom píšem. Diskusia na internete, ktorá sa začala po oznámení a odovzdaní otvoreného listu prezidentovi a vláde SR za zvýšenie čistej minimálnej mzdy na 600eur ma núti napísať tento teoretický článok.

Continue reading

Je to naozaj dôstojné, správne a spásonosné, alebo žijeme si naozaj nad pomery?

Vážení čitatelia, dobre si všímajme, aké slová používajú vládnuce elity a médiá v súvislosti s frontálnym, centralizovaným útokom na pracujúcu triedu. V súvislosti s radikálnym celoplošným znižovaním sociálnej úrovne obyvateľstva vo všetkých smeroch (a vraj kapitalizmus je progresívny) počúvame slová ako „zodpovednosť“ „záchrana“ „nevyhnutnosť“ či dokonca „život nad pomery“.

Continue reading

Chudoba v dôchodku !? Je aj bude!

„Slovensko má najnižšie výdavky na sociálnu starostlivosť. Preto môžeme deklarovať, že úloha štátu, starať sa o ľudí je na Slovensku veľmi nízka, a preto bude potrebné tieto výdaje zvyšovať.“ Aj tieto slová Martina Halása z inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív potvrdzujú zle nadstavený a dlhodobo neudržateľný systém dôchodkového sporenia 23 rokov po novembri 89. Jedným z hlavných dôvodov sú nízke mzdy.

Continue reading

Videá z odovzdávania podpisov v kampani: Za minimálnu mzdu 600 eur !

logovzdorOZ VZDOR- hnutie práce odovzdalo podpisy pod výzvu, v ktorej sa okrem iného uvádza: Preto požadujeme, aby vláda a poslanci NR SR prijali také opatrenia na navýšenie finančných prostriedkov vkladaných do systému, aby minimálna mzda každého pracujúceho človeka na Slovensku, bez ohľadu na jeho profesijné zaradenie, bola garantovaná základným čistým príjmom vo výške 600 EUR.

Continue reading

V Bojniciach sa protestovalo proti odškodneniu Baťovcov!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV sobotu sa v Bojniciach uskutočnila úspešná verejná demonštrácia proti požiadavkám rodiny Baťovcov, ktorí požadujú finančné odškodnenie zankonfiškáciu majetkov po II. svetovej vojne. Tieto majetky im boli odobraté podľa Benešových dekrétov z dôvodu ich kolaborácie s fašistami. Podľa súčasných slovenských súdov to asi nie je zločin, nakoľko toto rozhodnutie zmenili.

Continue reading

Baťovské fabriky za vojny: V niektorých pobočkách využívali na prácu židovských a politických väzňov

Zo všetkých strán počúvame o genialite Baťovcov, o tom aký blahobyt panoval v ich fabrikách. Poďme si povedať o niektorých podmienkach, ktoré tam panovali. Pracujúcim bola zakázaná vo fabrike odborová činnosť, akékoľvek spolky na ochranu pracujúcich na pracoviskách boli zakázané a taktiež sa zamestnanci nemohli nijako politicky angažovať.

Continue reading