Skip to content

Dary

13625258_279506772411596_1380264331_n.pngZoznam darcov v prospech VZDOR – strany práce v kalendárnom roku 2015, ktorých suma presiahla výšku stanovenú Z.z. o politických stranách a hnutiach. (Zverejnené podľa predpisov dňa 21.03.2016)

Hodnota EUR Priezvisko Meno Bydlisko:

24 872,00 Pirošík Stanislav Valská Dubová 102, 034 96 Valaská Dubová

500,00 Jágrik Vladimír Papradno 1335, 018 13 Papradno

260,00 Jágrik Martin Lánska 936/35, 017 01 Pov. Bystrica

 

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za I. štvrťrok 2016

Por.č. Priezvisko Meno Adresa Hodnota daru v EUR Dátum prijatia daru
1. Pirošík Stanislav Valaská Dubová 102, Valaská Dubová 034 96 1 000,00 17.01.2016
2. Múdra Alena SNP 684/89, 91451 Trenčianske Teplice 50,00 20.01.2016
3. Samak Ján Majerská 19/136, 911 05 Trenčín 167,50 22.01.2016
4. Zmeko Ján Gen. M. Vesela 86/18, 034 01 Ružomberok 215,00 05.02.2016
5. Samak Ján Majerská 19/136, 911 05 Trenčín 167,50 10.02.2016
6. Repová Veronika Cedrová 90/5, 031 04 Liptovský Mikuláš 200,00 16.02.2016
7. Pirošík Stanislav Valaská Dubová 102, Valaská Dubová 034 96 500,00 19.02.2016

 

V Bytči, 31.03.2016

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za II. štvrťrok 2016

V II. štvrťroku 2016 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 04.07.2016

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za III. štvrťrok 2016

V III. štvrťroku 2016 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 10.10.2016

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za IV. štvrťrok 2016

Por.č. Priezvisko Meno Adresa Hodnota daru v EUR Dátum prijatia daru
1. Múdra Alena SNP 684/89, 91451 Trenčianske Teplice 50,00 01.12.2016

 

V Bytči, 02.01.2017

 

Zoznam osôb,  ktoré v roku 2016 prispeli  na činnosť strany VZDOR – strana práce podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z.

 

Por.č. Priezvisko Meno Adresa Výška príspevku v  EUR Predmet
1. Pirošík Stanislav Valaská Dubová 102, Valaská Dubová 034 96 1 500,00 finančný dar

 

V Bytči, 20.03.2017

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za I. štvrťrok 2017

V I. štvrťroku 2017 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 27.04.2017

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za II. štvrťrok 2017

V II. štvrťroku 2017 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 24.07.2017

Zoznam darcov strany VZDOR- strana práce za III. štvrťrok 2017 ( Dokument na stiahnutie TU )

V zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov zverejňujeme dary za III. štvrťrok 2017:
Por.č. Priezvisko Meno Adresa Hodnota daru v EUR Dátum prijatia daru
1. Pirošík Stanislav Valaská Dubová 102, Valaská Dubová 034 96 30,00 18.09.2017
2. Pirošík Stanislav Valaská Dubová 102, Valaská Dubová 034 96 250,00 21.09.2017
3. Pirošík Stanislav Valaská Dubová 102, Valaská Dubová 034 96 200,00 24.10.2017
4. Holodik Štefan Bardejov- Dlhá Lúka, Dlhá 73, 08501 192,00 25.10.2017
 
Peňažné dary prijaté za III. štvrťrok 2017 celkom: 672,00 EUR 
 
V Bytči, 29.10.2017