Skip to content

Dary

13625258_279506772411596_1380264331_n.pngZoznam darcov v prospech VZDOR – strany práce v kalendárnom roku 2015, ktorých suma presiahla výšku stanovenú Z.z. o politických stranách a hnutiach. (Zverejnené podľa predpisov dňa 21.03.2016)

Hodnota EUR Priezvisko Meno Bydlisko:

24 872,00 Pirošík Stanislav Valská Dubová 102, 034 96 Valaská Dubová

500,00 Jágrik Vladimír Papradno 1335, 018 13 Papradno

260,00 Jágrik Martin Lánska 936/35, 017 01 Pov. Bystrica

 

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za I. štvrťrok 2016

Por.č. Priezvisko Meno Adresa Hodnota daru v EUR Dátum prijatia daru
1. Pirošík Stanislav Valaská Dubová 102, Valaská Dubová 034 96 1 000,00 17.01.2016
2. Múdra Alena SNP 684/89, 91451 Trenčianske Teplice 50,00 20.01.2016
3. Samak Ján Majerská 19/136, 911 05 Trenčín 167,50 22.01.2016
4. Zmeko Ján Gen. M. Vesela 86/18, 034 01 Ružomberok 215,00 05.02.2016
5. Samak Ján Majerská 19/136, 911 05 Trenčín 167,50 10.02.2016
6. Repová Veronika Cedrová 90/5, 031 04 Liptovský Mikuláš 200,00 16.02.2016
7. Pirošík Stanislav Valaská Dubová 102, Valaská Dubová 034 96 500,00 19.02.2016

 

V Bytči, 31.03.2016

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za II. štvrťrok 2016

V II. štvrťroku 2016 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 04.07.2016

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za III. štvrťrok 2016

V III. štvrťroku 2016 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 10.10.2016

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za IV. štvrťrok 2016

Por.č. Priezvisko Meno Adresa Hodnota daru v EUR Dátum prijatia daru
1. Múdra Alena SNP 684/89, 91451 Trenčianske Teplice 50,00 01.12.2016

 

V Bytči, 02.01.2017

 

Zoznam osôb,  ktoré v roku 2016 prispeli  na činnosť strany VZDOR – strana práce podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z.

 

Por.č. Priezvisko Meno Adresa Výška príspevku v  EUR Predmet
1. Pirošík Stanislav Valaská Dubová 102, Valaská Dubová 034 96 1 500,00 finančný dar

 

V Bytči, 20.03.2017

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za I. štvrťrok 2017

V I. štvrťroku 2017 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 27.04.2017

Zoznam darcov strany VZDOR – strana práce za II. štvrťrok 2017

V II. štvrťroku 2017 strana VZDOR – strana práce neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru.

V Bytči, 24.07.2017