Skip to content

Ivan Gaľa

ivan

Volám sa Ivan Gaľa. Vo VZDOR – strane práce som tajomník. Vyštudoval som strojárstvo a ukončil som pedagogické minimum. Pracoval som ako robotník v dodávateľských podnikoch pre automobilový priemysel. V súčasnosti pracujem ako stredoškolský učiteľ strojárskych predmetov.

Prečo som komunista, prečo sa hlásim k marxistickej a leninskej filozofii?

Je to preto, lebo mám rád život, človeka a celé ľudstvo. Ja nepovažujem pracujúcich ľudí ako robotník, upratovačka, predavačka, úradník, učiteľ, lekár, zdravotná sestra, šofér, inžinier za nástroj zisku hŕstky oligarchov, bankárov a zbohatlíckej smotánky. Som presvedčený, že k slobode sa dopracujeme len vtedy, keď zbavíme kapitalistov ich prostriedkov – kapitálu a peňazí cez ktoré nás ovládajú. Pre celé ľudstvo si prajem život bez politických strán, byrokracie a všetkého toho štátneho haraburdia nahromadeného počas existencie otrokárstva, feudalizmu a kapitalizmu.

Pre mňa je štát vlastne to najhoršie čo socializmus dedí po kapitalizme. My pracujúci a všetci utláčaní musíme z kapitalistického štátu revolúciou urobiť socialistický štát ako nástroj výkonu svojej politickej moci. Preto je potrebné, aby sme sa politicky organizovali. Bez vlastnej politickej strany a organizovaných odborov nedosiahneme nič, alebo len žalostne málo.

Mne nestačí súčasná občianska spoločnosť, ktorú obhajujú zástancovia kapitalizmu ako jedinú možnú. Občianska spoločnosť len maskuje skutočnosť, že spoločnosť, národ, štát je rozdelený na vykorisťovateľov a vykorisťovaných, je to spoločnosť nerovných ľudí.
Ja považujem za reálne možnú a nutnú ľudskú spoločnosť. Ľudská spoločnosť je spoločnosť bez sociálnych tried a boja medzi nimi, je to spoločnosť rovných ľudí. Takou spoločnosťou je jedine komunizmus, ku ktorému vedie cesta práve cez socializmus.