Skip to content

Elektronická prihláška

Členom organizácie sa môže stať občan SR, alebo iného štátu, ktorý dosiahol vek 15 rokov, súhlasí so Stanovami a Manifestom a chce sa aktívne podieľať na činnosti, čo dokáže počas svojej kandidátskej lehoty.