Skip to content

Najbližší plán práce: Riadny politický program, vzdelávanie základne a kompetentní ľudia v regiónoch

logo-noveObdobie prelomu rokov 2014 a 2015 bude pre VZDOR-stranu práce obdobím prípravy na 1. riadny zjazd, ktorý plánujeme v mesiacoch február/marec. Rozhodla o tom Ústredná rada organizácie, ktorá sa zišla dňa 29. novembra v obci Valaská Dubová (okres Ružomberok). Ústredné rady sú už tradične prístupné celej členskej základni a kandidátom na členstvo.

ÚR zhodnotila činnosť od posledného zasadnutia, predovšetkým zhromaždenie pri príležitosti SNP, organizovanie odborárskeho semináru, rozbehnutie fondu solidarity, billboardovej kampane, účasť v komunálnych voľbách a ďalšie… VZDOR-strana práce sa chce za každou vykonanou činnosťou ohliadnuť a zhodnotiť ju, poučiť sa z nej.

V zimnom období sa chceme pripraviť na prvý riadny zjazd strany, prestať sa pohybovať medzi hnutím a stranou a stať sa riadnym politickým subjektom. K tomu bude potrebné vypracovať riadny politický program, nakoľko Manifest, ktorý opisuje náš pohľad na fungovanie sveta už nestačí. Ľudia chcú vidieť konkrétny program.

Pri návrhu programu budeme dbať na to, aby program vychádzal z revolučnej podstaty našej strany. Uvedomujeme si, že kapitalistický systém sa reformovať nedá a musí byť zvrhnutý socialistickou revolúciou.

Preto program nebude obsahovať len úpravu legislatívy, ale bude sa zaoberať aj mimoparlamentnou činnosťou, teda organizovaním a uvedomovaním širokej spoločnosti. Sme si vedomí toho, že nechceme a nepotrebujeme ľudí ako voličov, ktorí nás zvolia a spoliehajú, že niečo dosiahne osamotená strana v parlamente. Potrebujeme ľudí, ktorí budú náš program aktívne podporovať a nie sa prizerať na útoky medzinárodného a domáceho kapitálu proti našej strane.

Na náš politický boj pozeráme z hľadiska triedneho boja, nie z hľadiska len sa dostať do parlamentu, lebo len v parlamente sa mnoho vecí zmeniť nedá. Momentálne tu nás triedny boj neprebieha, lebo to čo vidíme nie je boj, ale kopanie do bezvládnej triedy vykorisťovaných.

Ani pokiaľ by sme osamotení dosiahli 100% hlasov a národ sa za naše myšlienky reálne nepostaví, ešte stále nevládneme, lebo trieda vykorisťovateľov má ešte stále v rukách hospodárstvo a teda nástroje boja proti nám. Preto odmietame návrhy niektorých čitateľov, rozprávať niečo iné, než si myslíme, len aby sme „ľahšie oslovili viac ľudí“.

S súčasnej dobe prebieha v strane decentralizácia kompetencií a zodpovednosti do jednotlivých regiónov. Potrebujeme schopných ľudí v každej časti krajiny a zároveň potrebujeme odľahčiť vyťaženie vedúcich členov strany. Spolu máme už 11 regionálnych organizácii.

V neposlednom rade zimné obdobie využijeme na spustenie vzdelávania formou prednášok o základných veciach fungovania triedne rozdelenej spoločnosti a opodstatnenosti prekonania kapitalizmu. Tieto prednášky budú prístupné nie len pre publikum, ale keďže budú zaznamenané na videu a verejné, dostane sa k ním široká verejnosť. Bez revolučnej teórie nemôže existovať ani revolučná prax. Chceme to robiť formou jasných príkladov a jednoduchého vysvetľovania, nie formou „salónnych ľavičiarov“, kde prednášky obsahujú plno cudzích slov, venujú sa len ekonomickým detailom a obchádzajú to najpodstatnejšie. My nechceme a nepotrebujeme stranu „nespokojných, nahnevaných a spravodlivých“ – my chceme stranu revolucionárov.

Ústredná rada prijala množstvo kandidátov na členstvo za riadnych členov strany, ale mnohých stále ponechala ako kandidátov. Tiež nás teší, že sme dokázali vymeniť ľudí, ktorí z ústredných orgánov odišli či už z pracovných dôvodov alebo v jednom prípade aj pre politický rozchod za nových, schopných a kompetentných a nie za ľudí „do počtu“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *