Skip to content

Konala sa II. svetová konferencia ICOR-u, aktívne sme sa jej zúčastnili i my

Pred niekoľkými týždňami prebehla druhá svetová konferencia ICOR-u (Medzinárodného koordinačného združenia revolučných strán a organizácií). Na tejto konferencii sa zúčastnilo 28 delegátov z 24 krajín a 2 pozorovateľské delegácie z 2 strán.

Konferencia začala úvodnou rečou hlavného koordinátora ICC (Medzinárodná koordinačná rada), ktorou privítal všetkých účastníkov, objasnil ciele druhej svetovej konferencie a otvoril stretnutie. Postupne sa veštci delegáti a hostia predstavili, vyjadrili svoje želanie, aby konferencia prebehla úspešne  a taktiež priznali aj jej dôležitosť v súčasnej dobe. Boli prijaté správy aj od rôznych členov ICOR-u, ktoré sa na konferencii zúčastniť nemohli. Účasť niektorých členských organizácií bola vážne zdržaná z dôvodu víz a čiastočne nemožná z dôvodu byrokratických prekážok vystavených nemeckými a inými európskymi vládami. Nasledovali správy a pozdravy od predsedu ILPS (Medzinárodná liga ľudového boja) – José Maria Sisona, od Otta Vargasa a Irene Alonso z PCR (Revolučná komunistická strana Argentíny) a od CPA(ML) (Komunistická strana Austrálie – Marxisticko-Leninská)

 

Predošlý výbor Medzinárodnej koordinačnej komisie prezentoval správu o práci ICOR-u od obdobia jeho vzniku v roku 2010. Správa bola prečítaná členmi sekretariátu ICORu a neskôr podrobená diskusií na zhromaždení. Bolo zrejmé, že ICOR sa nie len rozrástol v rámci počtu jeho organizácií o 12%, no taktiež veľmi ideologicko-politicky a organizačne vyspel. ICOR ma v súčasnosti 45 členských strán / organizácií z 34 rôznych krajín. Finančná správa ukázala, že princíp finančnej nezávislosti bol vnímaný stále lepšie.

 

Boli vykonané isté zmeny v stanovách ICOR-u v rámci väčšej efektivity a väčšej demokratickosti jeho fungovania. Práca medzinárodnej koordinačnej rady sa stala viac dynamickou a viac jej zastúpenie tvoria členovia z viacerých kontinentov. Boli prijaté zmeny dovoľujúce kontinentálnym radám fungovať viac flexibilne.

Počas dlhej diskusie boli prijaté mnohé rezolúcie. Politicky to boli hlavne dve rezolúcie: prvá, zaoberajúca sa dôležitosťou hnutí bojujúcich za slobodu a demokraciu po celom svete a úlohami ICORu v tomto boji; druhá zaoberajúca sa globálnym ohrozením environmentálnymi katastrofami a povinnosťou ICORu budovať svetový front odporu. Jednohlasné prijatie týchto rezolúcii ukazuje veľký kognitívny postup v medzinárodnom revolučnom hnutí a hnutí pracujúcej triedy za posledné dva roky.

 

V diskusií ohľadom hnutí za slobodu a demokraciu tvorila veľký podiel debata ohľadom detailov hnutí. Účastníci z krajín ako Tunisko, Turecko, Nepál atď. poskytli skúsenosti „z prvej ruky“ ohľadom aktuálneho stavu a detailov zo svojich štátov. Dospelo sa k jednoznačnému súhlasu, ktorý prisudzoval v rozvoji hnutí za slobodu a demokraciu po celom svete veľkú úlohu ekonomickej kríze. Dospelo sa ku konsenzu aj v tom, že zatiaľ čo odhodlanie más bojovať za lepšiu spoločnosť rastie, jednotlivé sily a hnutia v spoločnosti nie sú stále dostatočne silné aby ponúkli konkrétnu revolučnú alternatívu. Súhlasíme s tým, že náhlosť a zúrivosť s ktorou takéto hnutia získavajú podporu robotníckej triedy a utláčaných ľudí po celom svete iba zdôrazňuje potrebu lepšej kooperácie a koordinácie naprieč Marx-Leninskými a revolučnými silami po celom svete. Taktiež to podčiarkuje význam organizácií ako ICOR a potrebu ich posilnenia.

 

Diskusia o environmentálnych otázkach bola rovnako dlhá a dosahovala vysokej úrovne politického porozumenia. Účastníci z hnutí za ochranu životného prostredia z celého sveta nám poskytli detailné správy a detailne popísali, ako imperializmus ničí životné prostredie v záujme nekonečnej honby za ziskom. Hovorilo sa tiež o tom, že čím hlbšie je kapitalizmus v kríze, tým viacej vykorisťuje ako ľudí, tak prírodné zdroje v snahe obnoviť svoje zisky. Niekoľkí účastníci boli názoru, že zdržanlivý postoj voči environmentálnej otázke sa stal jedným z hlavných rozporov tohto sveta, ktorý ohrozuje ľudskú existenciu na planéte.

 

Množstvo diskusie bolo aj ohľadom povahy aliancií, ktoré musí pracujúca trieda uzavrieť v novom neo-koloniálnom kontexte, i v kontexte nových tried ktoré vznikli v rôznych častiach sveta. Poukazovalo sa na to, že pracujúca trieda je a musí byť vedúcou triedou kdekoľvek ľudia bojujú proti systému, či už sa jedná o ženské, environmentálne, domorodé alebo akékoľvek hnutia.

 

Dlhý priestor zabrala aj diskusia o povahe krízy v ktorej sa súčasný systém nachádza, ako a či je schopný sa z nej zotaviť. Prezentovala sa PowerPointová prezentácia člena ICORu s poukázaním na množstvo detailov a analýz z mnohých zdrojov.

Diskutovalo sa o tom, prečo sa najväčšia kríza našich čias nevyvinula v otvorenú politickú, alebo revolučnú krízu v niekoľkých krajinách. Ako hlavná príčina sa vyhodnotila slabosť jednotlivých revolučných hnutí. Dnešný imperializmus neustále precvičuje medzinárodný krízový manažment s nepredstaviteľným vynaložením finančných zdrojov. To sa preukázalo na ďalšom otupení protisystémových nálad v spoločnosti. V každom prípade, revolúcia sa stáva hlavným trendom vo svete.

 

Uznesenie vyjadruje aj solidaritu s ľudom Afganistanu, Iraku, Rojavy a Turecka.

 

Rezolúcie na podporu 2. baníckej konferencie v Indii (bude sa konať v roku 2017), 2. svetovej ženskej konferencie (Nepál, 2016) a Koordinácie pracovníkov lodeníc (Nemecko, Október 2014) tiež našli významnú podporu medzi účastníkmi.

 

Konferencia zvolila nový medzinárodný koordinačný výbor. Znovuzvolený bol s. Stefan Engel (MLPD) ako Hlavný koordinátor, rovnako ako s. Sanjay Singhvi (CPI) do funkcie jeho zástupcu.

 

Celá konferencia sa niesla v duchu bratstva, preukázala sa pravá proletárska kultúra i úroveň debaty. Všetky rozhodnutia ohľadom reportov, ustanovení a výsledkov boli prijímané  výhradne na základe nezávislej voľby podľa Stanov ICORu.

 

Bola to voľná, konštruktívna a priama debata v pokrokovom duchu solidarity. Konferenciu otváral slávnostný program počas prvého dňa plný pozdravov z rôznych krajín, a ukončoval kultúrny večer s prezentáciami rôznych štátov a kultúr z celého sveta.

 

Konferencia bola zakončená spievaním Internacionály vo viacerých jazykoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *