Skip to content

Výzva KSS nevoliť žiadnu stranu vo voľbách, neoslabuje kapitalistické a fašistické sily, ale práve tie ľavicové a antifašistické !

Vedenie VZDORU-strany práce s prekvapením prijalo vyhlásenie KSS k parlamentným voľbám 2020. Je pre nás prekvapivý a ťažko pochopiteľný postoj našej partnerskej organizácie KSS, keď vyzýva svojich členov a sympatizantov k bojkotu volieb a verejne označuje členov VZDORU-strany práce, Frontu ľavicovej mládeže a Socialistov.sk za „vraj“ ľavičiarov…

KSS vo svojom vyhlásení doslova písě: „Niektoré mená, vraj ľavicových politikov a aktivistov, sa nachádzajú na kandidátkach rôznych kandidujúcich politických strán. Sú tam ako lákadlo k získaniu väčšieho počtu hlasov pre účelovo založené maloburžoázne a reformistické strany. Nedajte sa zmiasť! Vaše hlasy, týmto kandidátom, pre komunistické, ani socialistické hnutie v povolebnom období, ani v budúcnosti nič pozitívne neprinesú.“ Je nám ľúto, že sa KSS nepripojila k zjednotenej kandidátke skutočne ľavicových síl a že dokáže napísať aj niečo také…

Treba pripomenúť, že VZDOR-strana práce už dávno pred uzatváraním kandidačných listín k takémuto spoločnému postupu verejne vyzývala a vyvíjala snahu o zjednotenie všetkých ľavicových antikapitalistických a antifašistických síl na Slovensku na jednej kandidátke a k spoločnému postupu vo voľbách. Ako správne, sa naše rozhodnutie ukázalo aj preto, že KSS sa nakoniec volieb ani nezúčastní.

Zároveň treba ozrejmiť, že VZDOR-SP nebol nijakým spôsobom informovaný o finančných problémoch KSS, že vedenie KSS ani raz nežiadalo VZDOR-SP o spolupodieľanie sa na financovaní účasti na voľbách. To, že na voľby nemá KSS peniaze, vedenie KSS do poslednej chvíle tajilo. Ak by boli v tejto veci otvorenejší, čo sa právom od partnerských organizácií očakáva, mohol byť celý postup iný a možno by sme dnes mali aj kandidátku, ktorá by uspokojila aj vedenie KSS, napokon to len potvrdzuje naše stanovisko k utváraniu širokej ľavicovej kandidátky, kde sa nebudú trieštiť sily a financie, ako správne.

Aj keď nás vyhlásenie KSS nemilo prekvapilo, až zaskočilo, naďalej ju považujeme za spriatelenú stranu a chceme sa vyhnúť zbytočným invektívam, pretože máme naozaj úprimnú snahu o koordináciu postupu celej antikapitalistickej ľavice na Slovensku. Nezabúdajme, že politický život tu bude pokračovať aj po voľbách. Nerobme nič, čo zabráni našej ďalšej spolupráci. Berieme na vedomie aj to, že vedenie KSS nepovažuje kandidátov VZDORU-SP za komunistov a skutočných ľavičiarov, schopných hájiť a presadzovať myšlienky sociálne spravodlivejšej spoločnosti .

V čase, keď boli vzťahy medzi VZDOROM-SP a KSS napäté, tak funkcionári KSS nám často pripomínali, že nepriateľom komunistov by mal byť kapitalizmus a nie iná komunistická strana. To, čo robia jednotliví funkcionári KSS je v podstate otvorená vojna voči VZDORU-SP. KSS sama pozabudla na to, že svoje zbrane by mala mieriť na kapitalizmus a nie na nás. My na takúto úroveň klesať nebudeme a svoje zbrane nebudeme otáčať na KSS.

Čo sa týka Socialistického frontu, taktiež nevieme o tom, že by sme sa boli niekde zaviazali k tomu, že budeme v roku 2020 kandidovať na kandidátke KSS. Pointou myšlienky a zmluvy bolo to, že budeme postupovať spoločne a vzájomne sa podporovať. To sa doteraz vždy aj dialo. Socialistický front naďalej považujeme za existujúci a k Socialistickému frontu a ku spolupráci s FĽM a KSS sa hlásime naďalej. Napriek tomu, že niektorí funkcionári KSS nás napádajú z toho, že my sme porušili dohody, nie je to tak. Navyše takéto názory berieme ako individuálne názory niektorých funkcionárov KSS a nie celej strany, i keď musíme zobrať na vedomie vyhlásenie ÚV KSS k voľbám 2020, ktoré nás nepríjemne prekvapilo.

Pripomíname, že pri zakladaní Socialistického frontu boli dohodnuté základné rámcové body:

– jednotná volebná kandidátka, pričom riešenie bude diskutované v konkrétnych voľbách. Jednotná kandidátka umožní investovať energiu všetkých subjektov na propagáciu jednotlivých kandidátov. Nebudú sa trieštiť náklady na kampaň, energia členov a sympatizantov subjektov a v konečnom dôsledku ani získaný počet hlasov

– spoločná organizácia podujatí, čo znamená viac ľudí na našich podujatiach, výhodnosť propagácie pre všetky subjekty

– spoločné médiá a tlačoviny znížia náklady na tlač, na distribúciu a budú v nich príspevky všetkých organizácií

– Socialistický front bude tiež vydávať spoločné vyhlásenia k spoločenským udalostiam

Zúčastnené strany sa jednohlasne zhodli aj na podmienkach existencie jednotlivých subjektov v spoločnom fronte:

1. Front je otvorený ľavicovým antikapitalistickým, antiimperialistickým a antifašistickým organizáciám, ktoré súhlasia s „Dohodou o akčnej jednote“ a pristúpia k rokovaniam o vstupe

2. Nové subjekty budú prijímané na základe súhlasu všetkých členských organizácii

3. Požadujeme jednotu slov a činov, dodržiavanie záverov jednaní

4. Požadujeme uvedomovanie si a rešpektovanie prípadných odlišností medzi jednotlivými organizáciami, vzájomné útoky na jednotlivé organizácie sú nezlučiteľné s členstvom vo Fronte

5. Uprednostňujeme riadnu diskusiu z očí do očí, vrátane konštruktívnej kritiky pred náhodnými diskusiami na sociálnych sieťach, ktoré diskusiu oberajú o ľudský rozmer, pocit zodpovednosti a majú častokát dezinformačný a zneisťujúci charakter.

Nuž, pozorný čitateľ si iste všimne, z koho strany tu akým spôsobom dochádza k porušovaniu dohody…

Socialistický front v tej podobe v akej je, môže zaniknúť, alebo zmeniť svoju formu iba vtedy, pokiaľ niektorá zo strán, ktoré do tohoto zoskupenia patri, oficiálne prednesie, že vystupuje. Prípadne doručí akéto stanovisko partnerom. Zatiaľ sa nič také nestalo, preto je pre nás Socialistický front stále živý.

Zároveň chceme vyjadriť svoje odhodlanie smerom k členom a sympatizantom KSS, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme v týchto voľbách a kampani ( i po nich) dôstojne reprezentovali myšlienky marxizmu. My nechávame na vedomí a svedomí každého komunistu, ľavičiara, antifašistu, aký postup si zvolí vo voľbách…

Výzva pre členov a sympatizantov KSS a pre všetkých ľavičiarov a antifašistov: Podporte náš spoločný boj aj vo voľbách !

Pozrite si kompletnú 150 člennú kandidátku Socialistov.sk, na ktorej kandidujú aj členovia VZDORu-strany práce

Členovia VZDORu-strany práce budú kandidovať na kandidátke strany Socialisti.sk

Vyhlásenie Vzdoru- strany práce k voľbám do NR SR: Slovensko potrebuje silnú, zjednotenú a ľavicovú opozíciu voči kapitalizmu a oligarchii

VZDOR-strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *