Skip to content

Kiššová z SaS jej opäť znepokojená, podľa nej „umelým“ zvyšovaním minimálnej mzdy: Opozícia je presvedčená, že už súčasná výška minimálnej mzdy na úrovni 520 Eur poškodzuje Slovensko…

Kiššová dnes povedala ( 11.7.2019 ) : „Som presvedčená, že ak bude neustále takto umelo od stola určovaná a zvyšovaná minimálna mzda, tak to práve poškodí tých najslabších. Presadzujeme, aby minimálna mzda bola naviazaná na priemernú mzdu…“

Pani poslankyňa Kiššová to isté opakuje každý jeden rok: zvýšenie minimálnej mzdy poškodí ekonomiku, zamestnávateľov, bude vaľa čiernej práce, môže sa začať prepúšťať, poškodí to najchudobnejších, je to umelé navyšovanie, treba presadiť regionálnu minimálnu mzdu, naviazať na priemernú mzdu atď…atď…ako taký obohratý verklík… samozrejme táto politika nahráva iba jednej skupine ľudí a to práve najbohatším zamestnávateľom … to je tá SaSkárska solidarita…

V roku 2018 Kiššová pri zvyšovaní minimálne mzdy tvrdila: „Schválená minimálna mzda vo výške 520 eur na rok 2019 zvýši mzdové náklady zamestnávateľov na práce, ktorých hodnota tejto sume nezodpovedá, a takisto odvody zamestnancom. Výška minimálnej mzdy nie je naviazaná na priemernú mzdu ani výkon slovenskej ekonomiky. Je výsledkom toho, ako sa v koalícii predháňate, kto dá viac, To sú ideálne podmienky na to, aby na trhu chýbali niektoré služby, alebo sa zabezpečovali načierno, čo je ten pravdepodobnejší scenár.“. Kiššová taktiež podporuje rozdielne minimálne mzdy v regiónoch..

V roku 2017 Kiššová hovorila: „Prečo je minimálna mzda vždy nástrojom súťaže politikov, ktorí sa ňou predbiehajú v populizme? Prečo pri tom nikoho nepočúvajú? Nepočúvajú zamestnávateľov, podnikateľov, ekonómov ani svojich sociálnych partnerov. Nechápu, že minimálna mzda nemôže rásť umelo, bez ohľadu na nárast priemernej mzdy v hospodárstve. Minimálna mzda musí rásť organicky, postupne. Nárast minimálnej mzdy vôbec neberie do úvahy trhové mzdy v rôznych odvetviach či v regiónoch. Na Slovensku dlhodobo rastie minimálna mzda rýchlejšie ako mediánová mzda vo všetkých krajoch. Inými slovami, zaťaženie v „chudobnejších“ odvetviach a krajoch bude najciteľnejšie. Paradoxne teda, minimálna mzda najviac poškodí nízkopríjmovým a nízkokvalifikovaným skupinám, ktoré by vláda rada chránila.“

Vzdor-strana práce v plnej miere podporuje požiadavku odborárov na zvýšenie minimálnej mzdy a zároveň pripomíname, že ako jediná strana máme vo svojom programe požiadavku na zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 600 Eur.

Vzdor-strana práce však zastáva názor, že požiadavky odborárov sa nemôžu obmedzovať iba na kozmetické zvyšovanie mzdy, lebo mzda ako taká je iba jedným výrazom ceny práce. Práve v dobe pokračujúcej technologickej revolúcie sa otvára stále viac a viac priestor na skrátenie pracovnej doby, keď je pri dnešných technologických vymoženostiach viac ako aktuálne pracovný čas rozdeliť medzi viac ľudí, čím sa aj čiastočne rieši problém nezamestnanosti. Sme si vedomí toho, že takáto požiadavka je v rozpore so záujmami kapitalistov, ktorých záujmom je čo najväčšia intenzifikácia práce a čo možno najväčší výťažok vo forme zisku, teda tlačenie mzdy smerom na dol, prípadne jej úplné zrušenie a stále väčšie nahrádzanie ľudskej pracovnej sily strojmi.

Ak je Konfederácia odborových zväzov skutočne odborárskou organizáciou zastupujúcou dôsledne záujmy zamestnancov, potom musí presadzovať zvyšovanie minimálnej mzdy a skracovanie pracovnej doby.

Pravičiari, ktorí sa vyhlasujú za odborníkov na zamestnanosť, absolútne nezaujíma v akých podmienkach ľudia pracujú. Oni sú schopní podhodiť celý národ ako otrokov a ešte byť na to hrdí! Znižovať vstupné náklady, tak káže ich svätý trh, ktorému sa klaňajú.

Zdroje na to, aby sa mal každý človek na Zemi dobre tu už dávno sú a preto naša požiadavka nie je populisitcká. Pri dnešných pokročilých plne automatizovaných technológiách nie je dôvod, aby bol ešte niekto chudobný. Problémom je však len to, že celá kapitalistická výroba neslúži ľudstvu na uspokojovanie potrieb a na uľahčenie života, ale slúži len hŕstke magnátov na vlastné obohatenie.

Ak tento režim prehlasuje, že kto sa chce mať dobre, je blázon, tak nech tento režim zmizne na smetisko dejín!

Vzdor-strana práce www.vzdor.org a http://casopis.vzdor.org/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *