Skip to content

Stanovisko Vzdoru- strany práce k potravinovému škandálu, ohľadne poľského mäsa: Naše priority sú jasné, potravinová sebestačnosť, miesto zbraní !

Situácia, ktorá vznikla po prevalení potravinového škandálu, ktorého podstata spočívala v tom, že sa na naše územie dostalo poľské mäso, ktoré mohlo pochádzať z chorých kráv, jednoznačne ukazuje pravú tvár kapitalizmu. Tak ako v zdravotníctve, pokiaľ budú na ňom parazitovať súkromné spoločnosti a jeho hlavným zmyslom nebude starostlivosť o pacienta, ale vytváranie zisku, tak my pracujúci budeme vždy ťahať za kratší koniec a v potravinárstve platí to isté.

Ak zmyslom potravinárstva nebude dorábanie a spracovávanie kvalitných potravín, môžeme očakávať, že súčasný potravinový škandál nebol ten posledný. Skôr možno očakávať, že napríklad bitúnky sa budú správať opatrnejšie a neumožnia nikomu robiť zábery v priestoroch, kde sa nachádza dobytok pred porážkou. To, ale nič nemení na hrozbe, že sa podobné mäso môže znovu objavovať na našich pultoch. Práve naopak, takáto možnosť sa zvyšuje, pretože honba za ziskom je vždy na prvom mieste.

Reakcie kompetentných osôb, že my nemôžeme zasiahnuť do tzv. slobodného trhu, ale musíme počkať na rozhodnutie kompetentných orgánov v rámci Europskej únie, jasne dokazuje stav, do ktorého sme sa dostali. To za socializmu okresné a krajské národné výbory mali väčšie kompetencie a väčšiu rozhodovaciu právomoc v porovnaní so štátom, ako má dnes SR v porovnaní s Bruselom. Pokojne teda budú naši obyvatelia naďajej vystavovaní riziku, že si v našich predajniach kúpia mäso, ktoré nemusí byť v poriadku.

Celá aféra má však aj ďalšiu stránku, o ktorej sa veľmi nehovorí a ani politici nemajú záujem o nej rozprávať. Ide totiž o to, že každý dôsledok má aj svoju príčinu. Slovensko je odkázané na dovoz mäsa zo zahraničia, pretože za posledných 30 rokov politické reprezentácie „dokonale“ zlikvidovali potravinovú sebestačnosť našej krajiny. Chátrajúce a rozpadajúce sa kravíny v priestoroch bývalých JRD, sú ako nemé pamätníky na časy, keď sme dokázali mať dostatočnú produkciu mäsa pre potreby našej spoločnosti. Napriek tomu, že vtedy bolo Poľsko tiež našim spojencom a spolu členom v RVHP, neboli sme odkázaní na dovoz mäsa.

Vyjadrenia ministerky Matečnej, že občania by mali kupovať výlučne mäso dochované na našom území, sú iba prázdnym výkrikom do tmy. Ak by totiž ľudia na Slovensku naozaj kupovali iba mäso, ktoré je slovenského pôvodu, tak rady v obchodoch by boli mnohonásobne dlhšie, ako tie za socializmu na banány. Len podstatný rozdiel je v tom, že banány sa na našom území pestovať nedajú a preto ich v tej dobe musela naša krajina kupovať za doláre, ktoré musela najskôr získať predajom našich tovarov do krajín, kde sa s dolármi obchodovalo.

Hovädzí dobytok, ošípané či kurčatá sa však na našom území chovať dajú a socializmus to jednoznačne ukázal, že sa dá mať dostatok zdravých potravín pre svojich občanov a nebyť odkázaný na dovoze.

Nepochybne, aféra s poľským mäsom je aj tvrdou lekciou pre stúpencov „absolútneho kapitalizmu“, teda takého, v ktorom je minimálny zásah štátu do ekonomiky a o všetkom rozhoduje iba tá tzv. neviditeľná ruka trhu. Ak by totiž štát (ktorý do týchto vzťahov podľa našich názorov zasahuje minimálne) zasahoval ešte menej, potravinové škandály by tu boli na dennom poriadku. Pretože štát by ani námatkovo nerobil kontroly kvality potravín a všetko by riešila neviditeľná ruka trhu, ktorá vždy v prvom rade ochraňovala a ochraňuje právo na zisk.

Súčasný kapitalizmus je zlým politickým usporiadaním a to nielen v oblasti potravinárstva, ale vo všetkých oblastiach. Avšak tzv. absolútny kapitalizmus, po ktorom volajú niektorí liberálni politici, ekonómovia a ďalší, je ešte horším riešením.

Jedinou cestou je budovanie spravodlivej socialistickej spoločnosti poučenej z chýb minulosti, v ktorej potreby bežného človeka sú na prvom mieste.
Znovu obnovenie potravinovej sebestačnosti je jediná cesta k tomu, aby sme sa jednak zbavili závislosti na dovoze a jednak zabezpečili pre občanov dostatok kvalitných potravín a komodít živočíšneho pôvodu. Že sa to dá, o tom nás presvedčila prax počas socializmu, kedy v každej dedine existovalo fungujúce poľnohospodárske družstvo.

Vzdor – strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *