Skip to content

V Spišskej Novej Vsi zasadalo vedenie Vzdoru-strany práce: Čaká nás množstvo akcií na pomoc pracujúcim, II. Zjazd, či príprava na komunálne voľby

OLYMPUS DIGITAL CAMERATúto nedeľu sa konalo zasadnutie vedenia Vzdoru-strany práce v Spišskej Novej Vsi. Naša strana sa rozrástla o dvoch nových členov z juhozápadného Slovenska. Strana pomôže rodine z Nemeckej, ktorej vyhorel dom nákupom stavebného materiálu zo straníckych financií a z financií zo zbierky, ktorú sme spustili a pomocou pri rekonštrukčných prácach. Na ÚR sa schválil aj dátum II. Zjazdu Vzdoru-strany práce, ktorý sa bude konať na konci marca tohto roku.  

Naša strana sa bude na jar a cez leto podieľať na dobrovoľníckych brigádach v spolupráci s KSS, Frontom ľavicovej mládeže a ďalšími antifašistickými organizáciami, pri rekonštrukciách pietnych miest, pamätníkov, vojenskej historickej techniky, areálov v okolí pietnych miest venovaných SNP a boju proti fašizmu a nacizmu. Na konci februára chystáme v rámci Socialistického frontu spoločnú akciu KSS, Vzdoru-strany práce a Frontu ľavicovej mládeže v Krompachoch. Akcia bude zorganizovaná na počesť Krompašskej vzbury a súčasťou programu bude aj pochod mestom a zhromaždenie k aktuálnym spoločenským otázkam, ako boj za práva pracujúcich, boj za vyššíe mzdy, boj proti chudobe a sociálnej nerovnosti a celkovo proti kapitalizmu a fašizmu.

Vzdor-strana práce prebrala aj stratégiu do tohtoročných komunálnych volieb, kde postavíme určite silných kandidátov na starostov, primátorov, obecných a mestských poslancov. Postup do komunálnych volieb, výber kandidátov, kampaň a podpora kandidátov bude spoločne koordinovaná vrámci Socialistického frontu, kedy Vzdor-strana práce a Komunistická strana Slovenska spoja sily v tomto volebnom zápase. Určite dáme pri návrhu kandidátov do komunálnych volieb priestor aj nestraníkom, ktorí sympatizujú s antikapitalistickou ľavicou, našimi postojmi, antifašizmom a celkovo so Socialistickým frontom a hodnotami, ktoré predstavujeme. Tiež v blízkej dobe predstavíme naše nové grafiky a plagáty s originálnymi a modernými prevedeniami propagácie. Článok pokračuje po kliknutí na ikonku Continue reading:

Komunistická ľavica, ku ktorej sa hrdo hlási aj naša strana, musí byť modernou a mladou antikapitalistickou komunistickou silou, ktorá bude prinášať množstvo nových progresívnych a realistických tém, ktorá ku nám pritiahne aj mladú generáciu, ktorá bude prepojená s bojom pracujúcich na pracoviskách, organizovaním pracujúcich a posilňovaním ich vplyvu v samotných podnikoch, ktorá bude lídrom v sociálnych otázkach, družstevníctve, svojpomocnom kolektívnom zamestnávaní, pri predkladaní nových antikapitalistických prístupov, kultúre, vzdelanosti, vede, ochrane prírody, zelenej energie, pomoci menšínám, posilňovaní práv žien, posilňovaní práv pracujúcich, či v prehlbovaní demokracie vo všetkých odvetviach.

Aj tento rok budeme pracovať na tom, aby celá antikapitalistická ľavica a komunistická ľavica na Slovensku začala spolupracovať, koordinovať spoločnú činnosť, netrieštiť hlasy vo voľbách a postupovať na spoločnej platforme a vydiskutovať si rôzne postupy a problémy. Preto sme aj založili Socialistický front. My sme otvorení spolupráci s rôznymi hnutiami, stranami a združeniami, ktoré vyznávajú antifašistické a antikapitalistické ľavicové hodnoty a môžu byť rôznych ideologických odtieňov. Ide o to spoločne čeliť fašizácii na Slovensku a kapitalizmu, ktorý dnes preferujú všetky politické strany zastúpené v NR SR. Potrebujeme vrátiť antikapitalistickú komunistickú ľavicu medzi relevantné politické sily na Slovensku, lebo ináč u nás nebude žiadna reálna, progresívna a silná opozícia voči kapitalizmu a oligarchii a tá si bude robiť čo sa jej zachce. Preto vyzývam všetky antikapitalistické ľavicové a pokrokové demokratické antifašistické sily, aby sa nám ozvali, aby sme rokovali a začali spolupracovať. Socialistický front sa musí stať tým impulzom, ktorý nás posunie vpred.

Vzdor-strana práce konštatuje zložitú situáciu v ktorej sa nachádza oproti parlamentným politickým subjektom, pretože každý náš člen je prakticky dobrovoľník, keďže strana nemá žiadneho plateného straníckeho pracovníka. Každý náš člen chodí do svojho zamestnania, stará sa o svoju rodinu, rieši existenčné problémy a práci pre stranu môže obetovať len svoj voľný čas, veľakrát na úkor vlastnej rodiny. Aj toto nás znevýhodňuje oproti kapitalistickým stranám, ktoré majú veľké platené aparáty a platených poslancov. My nemáme za sebou žiadnych sponzorov, sme obyčajní pracujúci, ako 90% obyvateľov Slovenska a bojujeme za práva pracujúcich práve preto, že sme súčasťou tejto triedy.

Kapitalistickí politici sa pasujú do role obhajcov obyčajných ľudí a pritom pochádzajú z bohatej vrstvy, ktorej budú vždy verní, takže pracujúcich používajú iba na dosiahnutie svojich osobných egoistických cieľov. My naopak sme jední z vás a preto vieme najlepšie, čo všetko nás trápi a zužuje a aký ťažký život žijeme v kapitalizme.

Vzdor-strana práce sa preto zaväzuje, že aj naďalej bude tvrdo hájiť pracujúcu triedu, bude hlavnou opozíciou voči kapitalizmu a bude presadzovať prechod k spravodlivejšiemu a ľudskému systému SOCIALIZMU, ktorý bude poučený z chýb minulosti, obohatený o poznatky prítomnosti a s víziou do budúcnosti.

ÚR Vzdor- strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *