Skip to content

Vzdor-strana práce podporuje protest odborov za vyššie mzdy v Poprade: Pracujúci, príďme sa navzájom podporiť, my tam budeme !

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVo štvrtok 21. septembra 2017 sa začne od 15:00 pred zimným štadiónom v Poprade protest na podporu kolektívneho vyjednávania za vyššie mzdy a protestný pochod prejde po Štefánikovej ulici na Námestie sv. Egídia. „Päťstotisíc zamestnancov na Slovensku poberá mzdu nižšiu než je 449 eur v čistom. Na východnom Slovensku poberá 50 percent zamestnancov, čo je asi 340-tisíc zamestnancov, mzdu nižšiu než 560 eur v čistom, 25 percent nižšiu než je 424 eur v čistom,“ povedal člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica. Vzdor-strana práce v plnej miere podporuje požiadavku odborárov na zvýšenie našich platov a zároveň pripomíname, že ako jediná strana máme vo svojom programe požiadavku na zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 600 Eur. Vzdor-strana práce však zastáva názor, že požiadavky odborárov sa nemôžu obmedzovať iba na kozmetické zvyšovanie mzdy, lebo mzda ako taká je iba jedným výrazom ceny práce a ich požiadavky musia smerovať aj celkovo proti kapitalistickému systému. Vzdor-strana práce vyzýva obyvateľov Slovenska, aby prišli podporiť protest odborov v Poprade. Zástupcovia Vzdoru-strany práce samozrejme nebudú na tejto akcii chýbať. Musíme sa zjednotiť, podporiť sa navzájom a bojovať spoločne za naše práva.

Zástupcovia Vzdoru-strany práce podporili aj posledný protestný míting a pochod odborárov z OZ KOVO v Spišskej Novej Vsi za vyššie mzdy na Slovensku, ktorý sa uskutočnil na konci minulého roka. Slabou stránkou týchto protestov je to, že sa to okliešťuje iba na požiadavky o zvýšenie platov, no nestačí len bojovať za vyššie mzdy, ale treba sa postaviť proti kapitalistickému režimu, kde budú mať vždy navrch kapitalisti, oligarchovia, nadnárodné korporácie, buržoázia, ktorí budú bohatnúť z našej práce a nášho vykorisťovania a my budeme vždy v takomto systéme len otrokmi, len štatistickými číslami, strojmi v ich mašinérii. Toto treba pochopiť, lebo takto nám našu krajinu, naše hospodárstvo ukradla najbohatšia smotánka a my si ho musíme zobrať naspäť, lebo pracujúci, ktorí nič nevlastnia, o ničom ani vo svojom štáte nerozhodujú…

Práve v dobe pokračujúcej technologickej revolúcie sa otvára stále viac a viac priestor na skrátenie pracovnej doby, keď je pri dnešných technologických vymoženostiach viac ako aktuálne pracovný čas rozdeliť medzi viac ľudí, čím sa aj čiastočne rieši problém nezamestnanosti. Sme si vedomí toho, že takáto požiadavka je v rozpore so záujmami vlastníkov výrobných prostriedkov- kapitalistov, ktorých záujmom je čo najväčšia intenzifikácia práce a čo možno najväčší výťažok vo forme zisku, teda tlačenie mzdy smerom na dol, prípadne jej úplné zrušenie a stále väčšie nahrádzanie ľudskej pracovnej sily strojmi.

Ak je Konfederácia odborových zväzov skutočne odborárskou organizáciou zastupujúcou dôsledne záujmy zamestnancov, potom musí presadzovať zvyšovanie minimálnej mzdy, zvyšovanie platov pracujúcich, skracovanie pracovnej doby a boj proti vykorisťovaniu, čiže kapitalizmu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ako zastaviť odliv pracujúcich do zahraničia a zvýšiť naše platy

Slovensko musí zastaviť odliv mladých ľudí do zahraničia. Od roku 2009 nám odchádza každý rok približne 30-tisíc mladých ľudí do 30 rokov pracovať do zahraničia. V zahraničí pracuje vyše 300-tisíc Slovákov. Slovensko musí zastaviť odchod mladých ľudí do zahraničia a prilákať Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko. Toto docielime len rapídnym navýšením platov a tým budú pracujúci motivovaní mať aj viacej deti, nakoľko budú mať omnoho viacej financií tak potrebných pri ich výchove.  

Výkonnosť Slovenskej ekonomiky dosahuje už približne 80% európskeho priemeru, no v platoch našich pracujúcich sa to nijako neodzrkadľuje, čo dokazuje aj fakt, že naše platy sú zhruba tretinové oproti najvyspelejším európskym štátom. Problém je ten, že na Slovensku ide z celkovej vyprodukovanej hrubej pridanej hodnoty na platy pracujúcim len približne 40% a ostatok ide do kapitálu, pričom vo vyspelých európskych štátoch je to približne 60% hrubej pridanej hodnoty, ktorá ide na platy.

Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na zvyšovanie platov pracujúcich

Jedným z riešení zvyšovania platov pre pracujúcich v kapitalizme je posilňovanie odborov a kolektívneho vyjednávania a zastúpenia pracujúcich v zamestnaneckých radách firiem. Na Slovensku je pokrytých kolektívnou zmluvou len približne 35% pracujúcich, v takých štátoch ako napr. Belgicko, Rakúsko, Francúzsko, Fínsko, Švédsko je to od 90% ku pomaly 100%. Kolektívne zmluvy sa musia vzťahovať na sektory a musia zastrešovať všetkých zamestnancov, bez ohľadu, či sú členmi odborov, alebo nie. Musíme tlačiť na rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Pre porovnanie v Čechách je okolo 12% pracujúcich v odboroch, no kolektívne zmluvy zastrešujú až 50% pracujúcich.

Tým, že zvýšime rapídne podiel pracujúcich, ktorí sú zastrešovaní kolektívnou zmluvou na Slovensku, posilníme postavenie pracujúcich, ktorí tak nebudú osamelo stáť zoči voči firmám a tým pádom majú hneď horšie postavenie presadiť si nejakú adekvátnu výplatu. Pracujúci budú mať tak cez sektorové kolektívne vyjednávanie silnejšiu pozíciu presadiť adekvátne zvyšovanie platov pre väčšinu pracujúcich. Tak isto pracujúci musia začať tlačiť na zamestnávateľov cez protesty a štrajky, čo musí byť ich účinná zbraň.

Samotný rast mzdy nestačí

Aj keby prebiehalo neustále zvyšovanie miezd, neznamená to, že už nedochádza ku vykorisťovaniu práce. Geniálnosť kapitalizmu spočíva v sile trhu. Je to mocný nástroj, na ktorý sme krátky aj pomocou rastu mzdy. Zamestnávateľ totiž následkom rastu mzdy zvyšuje náklady ktoré zarátava do ceny produktu. V konečnom dôsledku tak rastie cena produktov a služieb a priznané navýšenie mzdy teda len pokryje (v tom lepšom prípade) nárast cien. Nedeje sa tomu iba v prípade, že trh nedovoľuje zamestnávateľovi rast cien, ktoré by sa v takom prípade stávali nepredajnými. Pre kapitalizmus, ak je to globálny fakt, nastáva obrovský problém, o ktorom občas je možné počuť ako o deflácii. V takom stave systém nemôže dlhodobejšie fungovať a prichádza kolaps. Na vysvetlenie dôvodu by sme sa pustili do ešte siahodlhého vysvetľovania, ktoré si necháme na samostatnú tému.

Boj za rast miezd je nikdy nekončiaci súboj dvoch proti sebe stojacich skupín ľudí, nazývame ich triedy, ktoré majú v rovnakej veci opačný záujem. Boj za zvyšovanie miezd je teda väčšinou iba boj za zachovávanie existujúceho pomeru. Boj za získavanie aspoň rovnakej protihodnoty za vykonanú prácu, ako tomu bolo hoc i včera.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jediným riešením je odstránenie kapitalizmu

Preto v konečnom dôsledku musí každý pracujúci bojovať za zmenu spoločenských poriadkov tak, aby už nemusel svoju prácu prenajímať, aby z jej časti mal niekto iný bezprácny zisk. Snahou námezdne pracujúcich sa musí stať také spoločenské usporiadanie, kde bude nadhodnota získaná z práce spoločným majetkom, bude teda slúžiť všetkým rovnakou časťou. Bude teda slúžiť na rozvoj spoločného majetku a na zabezpečenie čo najlepších možných sociálnych služieb. Politici, ktorí si hovoria buď sociálni demokrati, konzervatívci, liberáli, nacionalisti, národniari, jednoducho všetci poplatní kapitalistickí predstavitelia, budú vždy presadzovať a hájiť záujmy tých najbohatších, smotánky, bankárov, oligarchov, kapitalistov- jedným slovom buržoázie.

Pracujúci, obyčajní ľudia žijúci na Slovensku, konečne sa zjednoťme, hájme naše triedne záujmy, lebo my patríme do jednej vykorisťovanej sociálnej skupiny- triedy a len my sa vieme spoločne navzájom brániť.

Predstavitelia Vzdoru-strany práce sú tu na to, aby hájili práva pracujúcich a vykorisťovaných, lebo my sme narozdiel od nich jedni z vás a budeme robiť všetko preto, aby sme zlomili vládu kapitalizmu, ktorý nás uvrhol do poddanstva oligarchie a ich poplatných politikov a úradníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *