Skip to content

Vzdor-strana práce podáva podnet na Inšpekciu životného prostredia pre porušenie zákona pri výrube stromov a krovín určených pre výrobu štiepky pri obci Vojtovce

IMG_20170514_094116Práve v týchto týždňoch sa opäť v okrese Stropkov začal výrub stromov a krovín určených pre výrobu štiepky. Vzdor- strana práce podáva podnet na Inšpekciu životného prostredia v Košiciach, aby preverila a zastavila tento neľudský čin z jednoduchého hľadiska, a to z podozrenia porušenia zákona o ochrane drevín a krovín v čase vegetačného obdobia. Tento čin sa deje pred obcou Vojtovce v čase hniezdenia vtáctva.

V médiách často počujeme ako Európska únia „bojuje“  za zdravé životné prostredie, čistý vzduch a zdravé potraviny no na druhej strane bohato dotuje tzv. „zelenú energiu“. Získavanie drevnej štiepky je spojené so zdevastovaním porastov na veľkých plochách, na ktorých je odkázané množstvo živočíchov, taktiež tieto porasty zabezpečujú ochladzovanie lokálnej klímy a tlmia vodu z prívalových dažďov. Dnes je tento problém stále viac aktuálnejší, no napriek tomu štát naďalej dotuje projekty, ako regulácie riek a potokov, (čo zapríčiňuje odvodnenie prostredia), čím nerieši problém tam kde je, (v lesoch a na lúkach), ale len reaguje už na
obrovské množstvo vody z prívalových dažďov pred obcou, mestom.

Vzdor strana práce bojuje zato, aby štát dal nevyužite pozemky do prenájmu práve tým spoločnostiam, ktoré zabezpečujú drevnú štiepku pre výrobu energie a nech si svojím vlastným úsilím pri pestovaní zabezpečia z rýchlorastúcich drevín zdroj energie pre svoju činnosť. Aj tento stav okolo drevnej štiepky je dôvod na zamyslenie sa nad privatizáciou energetického priemyslu na Slovensku za vlády Dzurindu.

Dokončenie jadrovej elektrárne Mochovce sa už niekoľkokrát posunulo a zodpovednosť za tieto časové sklzy nenesie nikto.
Vzdor strana práce preto vyzýva širokú verejnosť, turistov a vedcov, ktorým nie je ľahostajný osud  a smerovanie slovenskej prírody, včelárov, ktorí doplácajú touto činnosťou tým, že ich včielky strácajú prirodzené prostredie vhodné pre plnenie svojich nezastupiteľných funkcii v prírode, aby sme sa spoločne začali organizovať proti arogantnému spôsobu vydobytia si zisku na úkor náš všetkých.

IMG_20170514_094526

Čo navrhuje Vzdor-strana práce:

  1. Vzdor-strana práce navrhuje zrušenie štátnych dotácií na drevo používané na spaľovanie v tzv. spaľovniach na biomasu. Štátne dotácie by ale naďalej boli vyplácané takýmto zariadeniam z používania odpadu z drevospracujúceho priemyslu a na drevo pochádzajúce z tzv. energetických porastov.
  2. Znížiť ťažbu dreva na maximálne 7 miliónov kubíkov za rok, pri mimoriadnych kalamitách a z toho súvisiacej zvýšenej ťažbe presahujúcej cez 7 miliónov kubíkov, o tento objem znížiť celoročnú ťažbu na SR
  3. Výrazne obmedziť vývoz surovej drevnej hmoty za hranice SR, zriadiť tzv. ročnú kvótu, ktorá bude určovať maximálny počet kubíkov vyvezeného dreva za hranice a následne podporiť špeciálnymi dotáciami vznik nových píl, zariadení na spracovanie dreva, stolárstiev, podnikov na výrobu nábytkov a výrobkov z dreva
  4. Povinná obnova drevín a krovín, ktoré spadajú pod tzv. dendromasu po ťažbe aj na lokalitách mimo lesných území.
  5. Podpora vzniku plantáži na pestovanie tzv. energetických porastov, mimo lesnej pôdy
  6. Komplexný a masívnejší rozvoj solárnej energie
  7. Veľkoodberatelia dreva budú musieť založiť enviromentálny fond na obnovu lesa, z ktorého finančné prostriedky by putovali na obnovu lesa hlavne v oblastiach, z ktorých najviac pochádzalo drevo, ktoré využívali. 
  8. Investície a dotácie do recyklácie, nie do nových papierenských strojov, povinné použivanie recyklovaného papiera v štátnej správe aj v letákoch obchodných reťazcov.

Ďalšie konkrétne návrhy Vzdoru-strany práce nájdete aj v tomto programovom vyhlásení: Navrhujeme zrušenie dotácií na drevo používané v spaľovniach na biomasu, rapídne zníženie vývozu surovej drevnej hmoty za hranice a zníženie ťažby v našich lesoch

Čo si nevybojujeme, to nikdy nezískame.

Vzdor- strana práce

IMG_20170514_094516

IMG_20170514_094501

IMG_20170514_094438

IMG_20170514_094243

IMG_20170514_094142

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *