Skip to content

Vzdor-strana práce, Komunistická strana Slovenska a Front ľavicovej mládeže Slovenska sa dohodli na vzniku Socialistického frontu: Organizácia je otvorená všetkým ľavicovým antikapitalistickým, antiimperialistickým a antifašistickým organizáciám

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV liptovskej obci Valaská Dubová sa stretli zástupcovia Komunistickej strany Slovenska, VZDOR-strany práce a Frontu ľavicovej mládeže. Pokračovali v rokovaniach o akčnej jednote v zmysle záverov bratislavského stretnutia, ale aj na základe zhody svojich vlastných orgánov, ktoré dali zástupcom mandát. 
 
Zhodli sa na vytvorení spoločného neformálneho koordinačného centra antikapitalistickej ľavice s názvom “Socialistický front”, ktorý bude koordinovať ako strany, tak občianske združenia ale aj neformálne zoskupenia, ktoré budú javiť záujem o spoluprácu. Zmyslom frontu je predovšetkým prehodiť výhybku budúcnosti z vojny, fašizmu a nenávisti medzi národmi na mier, socializmus a priateľstvo medzi národmi, kedy jeden národ už nebude vykorisťovať druhý. Ďalej má front spoločným postupom šetriť energiu, čas i financie jednotlivých subjektov. Prítomní zástupcovia si uvedomujú vážnosť súčasnej situácie a jej riešenie stavajú oveľa vyššie ako osobné či politické spory z minulosti. Aj tie si zástupcovia jednotlivých strán vydiskutovali chlapsky z očí do očí. 
 
Celé jednanie sa nieslo v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Socialistický front bude koordinovať činnosť subjektov predovšetkým v oblastiach:
 

– jednotná volebná kandidátka, pričom riešenie bude diskutované v konkrétnych voľbách. Jednotná kandidátka umožní investovať energiu všetkých subjektov na propagáciu jednotlivých kandidátov. Nebudú sa trieštiť náklady na kampaň, energia členov a sympatizantov subjektov a v konečnom dôsledku ani získaný počet hlasov
 
– spoločná organizácia podujatí čo znamená viac ľudí na komunistických podujatiach, výhodnosť propagácie pre všetky subjekty
 
– spoločné médiá a tlačoviny znížia náklady na tlač, na distribúciu a budú v nich príspevky všetkých organizácií
 
– Socialistický front bude tiež vydávať spoločné vyhlásenia k spoločenským udalostiam
 
Zúčastnené strany sa jednohlasne zhodli aj na podmienkach existencie jednotlivých subjektov s spoločnom fronte:
 
1. Front je otvorený antikapitalistickým, antiimperialistickým a antifašistickým organizáciám, ktoré súhlasia s “Dohodou o akčnej jednote” a pristúpia k rokovaniam o vstupe
2. Nové subjekty budú prijímané na základe súhlasu všetkých členských organizácii
3. Požadujeme jednotu slov a činov, dodržiavanie záverov jednaní
4. Požadujeme uvedomovanie si a rešpektovanie prípadných odlišností medzi jednotlivými organizáciami, vzájomné útoky na jednotlivé organizácie sú nezlučiteľné s členstvom vo Fronte
5. Uprednostňujeme riadnu diskusiu z očí do očí, vrátane konštruktívnej kritiky pred náhodnými diskusiami na sociálnych sieťach, ktoré diskusiu oberajú o ľudský rozmer, pocit zodpovednosti a majú častokát dezinformačný a zneisťujúci charakter.
 

Dohoda o akčnej jednote Socialistického frontu

Komunistická strana Slovenska , Vzdor – strana práce, Front ľavicovej mládeže, v zastúpení štatutárnych zástupcov – predsedov zúčastnených politických strán a hnutí uzatvárajú Dohodu o akčnej jednote.Dohoda nadobúda platnosť po schválení ústrednými orgánmi pristupujúcich subjektov. Obsah dohody vyplýva zo stavu slovenskej spoločnosti a tendencií, ktoré sa prejavujú na politickej scéne.

Stav slovenskej spoločnosti

            Slovenská republika sa 28 rokov po novembrovom prevrate  nachádza v ekonomickom, morálnom a spoločenskom úpadku. Tento žalostný stav je výsledkom vyčíňania všetkých doterajších vlád a parlamentov, ktoré sa striedali pri preberaní moci v našej krajine.

            Predstavitelia týchto protiľudových síl sa správali k majetku občanov ako dravá zver ku koristi.  Vytvorili mechanizmy, ktoré umožnili vyrabovanie spoločného majetku ľudu prostredníctvom privatizácie a postupne zlikvidovala domáci priemysel a poľnohospodárstvo, čím v podstate zdevastovali potravinovú sebestačnosť.

            Zahraničný kapitál si  vybudoval na Slovensku  trh na otrokov,  kde cena práce je päťkrát lacnejšia ako v krajinách, kde kapitál sídli. V dôsledku toho tu máme pracujúcich chudobných.

            Zlikvidovali národnú a ľudovú kultúru. Spustošili takmer do tla výsledok 40 ročnej driny v oblasti vedy a výskumu,  školstva, v oblasti duchovného bohatstva a tvorby. Slovenské školstvo, ktoré malo do konca osemdesiatych rokov minulého storočia  svetové parametre je dnes pod výrazným politickým tlakom celoštátnych, ale i miestnych politikov. Jeho úroveň doslova každým rokom klesá.

            Trestuhodne zapríčinili zastavenie prirodzeného rastu populácie. Drasticky ho obrátili nielen prostredníctvom vyššej úmrtnosti a starnutím obyvateľstva, ale aj tým, že naša najproduktívnejšia časť obyvateľstva “emigrovala”. Zastavenie rastu populácie spôsobilo to, že v priebehu posledných 28 rokov sa strata v tejto oblasti odhaduje na 1 200 000 NENARODENÝCH OBČANOV!!! To je legalizovaná genocída na území maličkého štátu! Spôsobili to, že tí, čo postavili a vyprodukovali bohatstvo po vojne dnes živoria na tragicky nízkom dôchodku.

            Vytvorili taký vysoký zahraničný dlh, že keď  bežný občan Slovenska splodí dieťa, automaticky mu vkladá do rúk danajský dar v hodnote dlhu 9000 € ( bývalých cca 300.000 Sk).

            Úpadok neobišiel oblasť zdravotníctva, ktoré ovládli finančné skupiny snažiace sa doslova zodrať pacientov z kože. Ich cieľom nie je liečiť pacientov, ale zarábať na ich zdraví.  Zdravie jednotlivca prestalo byť humánnou záležitosťou, ale stalo sa  tovarom.  

            V zahraničnej politike sa Slovensko napriek proklamovaných populistickým  rečiam strany SMER-SD ako aj SNS dalo jednoznačne do služieb NATO a Európskej únie. Dokumentujú to fakty, že na Slovensku už prakticky sú základne cudzích vojsk a pripravujú sa ďalšie. Terajšia vláda sa nevymyká z priemeru a  vyslala našich vojakov do Lotyšska blízko k ruským hraniciam v zaujme cudzích mocnosti a v rámci príprav do nie nepravdepodobnej militantnej konfrontácie s Ruskou federáciou.

Za tejto zložitej politickej, ekonomickej a sociálnej situácie, v ktorej sa nachádza naša krajina, dole podpísané strany, hnutie a občianske združenia  pristupujú k akčnej jednote v nasledujúcich oblasti:

Spolupráca a súčinnosť pre ľudí  a vlasť

            Akčná jednota dolu podpísaných strán, hnutí a občianskych združení bude v praxi aplikovaná tak, že všetky  aktivity jednotlivých subjektov v ich boji za práva pracujúcich,  spravodlivosť, základné ľudské práva budú koordinovane a spoločne realizované.       Spoločné budú aj protesty proti  členstvu Slovenska v Severoatlantickej aliancii a jej aktivitám na území Slovenskej republiky i vrátane aktivít smerujúcich k zabráneniu založenia základní cudzích vojsk na území SR. Rovnako sa v duchu kolektívnosti budú konať všetky akcie smerujúce k pripomínaniu obdobia úspechov socializmu a zločinnosti kapitalistického systému.

 

Spolupráca a súčinnosť v komunálnych, krajských a parlamentných voľbách

            Podpísané subjekty sú si vedomé toho, že v kapitalistickej spoločnosti a totalite trhu, schovaného pod názvom takzvanej parlamentnej demokracie, sú strany proklamujúce socializmus disentom terajšej doby. Uvedomujú si skutočnosť, že sociálna demokracia zlyhala a ľud našej krajiny sa mohol presvedčiť, že istoty ktoré sľubovali sa nedajú splniť v kapitalistickej spoločnosti. Že kapitalizmus nemôže mať žiadnu “ľudskú tvár”.

            Preto je nevyhnutná spolupráca antikapitalistickej  ľavice na Slovensku v záujme ľudí. Podpísané strany, hnutia a občianske združenia si uvedomujú, že po dlhoročnom dehonestovaní ľavicových hodnôt sociálnymi demokratmi, sľubujúcimi vzdušné zámky môže mať ich konanie pre skutočne ľavicové hnutia na Slovensku fatálne následky.

            Kapitál sa v najhoršom prípade uchýli k totálnej likvidácii ľavicových hnutí na Slovensku i vrátane odborových organizácii.

            Preto podpísané subjekty potvrdzujú neochvejné presvedčenie o nevyhnutnosti koordinácie svojich krokov vo všetkých voľbách, ktoré sa budú konať na Slovensku.

Na tento účel založia pracovnú komisiu, ktorá bude koordinovať prípravy do komunálnych, krajských a parlamentných volieb.

            Na účel predkladania kandidátnych listín sa budú uchádzať o priazeň a podporu voliča na spoločnej kandidátke. Spôsob výberu kandidátov jednotlivých strán  bude technicky riešene v osobitnom dokumente.

Spolu dokážeme viac

            Tento dokument je otvoreným dokumentom pre ďalšie strany, hnutia a občianske združenia, ktoré sa k nemu prihlásia. V jednote je sila. Je v nej skrytá naša túžba mocnou vôľou klopať na bránu sociálne čo najspravodlivejšej spoločnosti. V akčnej solidarite je skutočná a neopakovateľná nádej pre lepšiu budúcnosť, ktorú spečatí iba nažívanie v mieri. V akčnej jednote je skrytý potenciál občianskeho odporu a vzdoru voči krutosti zločinného kapitalizmu.

            Ak každá jedna z našich strán a hnutí verila a verí v úspech svojich krokov, tak nastal čas ukázať  vládnucej menšine oligarchov význam našej akčnej jednoty. Je čas ukázať vykorisťovaným, utláčaným a zotročeným našu cestu k lepšej sociálnej budúcnosti mieru a pokroku. 

Práca pre každého kto chce pracovať.

Mier a istoty pre všetkých.

 

Komunistická strana Slovenska

Vzdor-strana práce

Front ľavicovej mládeže

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *