Skip to content

Vznikla nová miestna organizácia Vzdoru-strany práce: Svoje štruktúry sme rozšírili už aj do Vranova nad Topľou

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVzdor-strana práce rozširuje svoju pôsobnosť na Slovensku. V uplynulých dňoch prebehla ustanovujúca schôdza novej miestnej organizácie Vzdoru-strany práce, tentokrát vo Vranove nad Topľou. Na ustanovujúcej schôdzi boli do strany prijatí aj dvaja noví členovia, ktorí tak rozšírili rady našej strany a miestnej organizácie (MO) vo Vranove nad Topľou. Za predsedu MO bol zvolený s. Orokocký a za podpredsedu s. Fedák. Pozitívnym trendom je, že MO Vzdoru-strany práce vo Vranove nad Topľou tvoria aj miestni Rómovia, ktorí sú svetlým príkladom pre ďalších členov komunity, nakoľko sú pracujúci, žijú príkladné životy, sú jasne politicky vyhranení a sú odhodlaní pomôcť v boji za zlepšenie podmienok pracujúcich na celom Slovensku. Teší nás fakt, že v našej strane máme zastúpené všetky hlavné národnosti: Slovákov, Maďarov, Rusínov, Čechov a Rómov a všetci spoločne bojujeme proti kapitalizmu a fašizmu.

Chápeme, že rasovú, etnickú a národnostnú nenávisť šíria fašizoidné elementy v spoločnosti a takéto napätie je dôsledkom zlyhávania kapitalizmu, kedy oligarchia potrebuje, aby sme sa my pracujúci medzi sebou “klbčili”, neboli jednotní a tak sa nedokázali spoločne postaviť kapitalizmu a fašizmu. Náš odkaz je jasný, solidarita, jednota a spoločný postup proti oligarchom, buržoázii, smotánke, kapitalistom, fašistom, ktorí nás dennodenne vykorisťujú a štvú proti sebe.   

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na ustanovujúcej schôdzi boli prítomní aj dvaja podpredsedovia Vzdoru-strany práce Miroslav Pomajdík a Martin Zeleňák a člen vedenia ÚR Pavol Novotný, ktorí zhrnuli nedávne aktivity strany, predniesli programové a organizačné záležitosti a odpovedali na otázky členov. Na záver rokovania prišiel aj predseda komunistickej strany ÚSVIT Ivan Hopta, s ktorým boli prediskutované možnosti vzájomnej pomoci a spolupráce. Podpredseda Vzdoru-strany práce Miroslav Pomajdík vyjadril ochotu na spoločnom postupe Vzdoru-strany práce, Komunistickej strany Slovenska a ÚSVITU v nadchádzajúcich voľbách do VÚC a tiež slávnostne odovzdal členské preukazy trom novým členom Vzdoru-strany práce s. Kalakajovi a s. Kaščákovcom.

Diskusia bola naozaj podnetná, nakoľko sa do nej zapojil každý prítomný a predniesol svoje návrhy a predstavy o politických témach a organizačných postupoch, ktorými by sa mala naša strana prioritne zaoberať.  Preberali sa rôzne podnetné témy, ako napr. riešenie chudoby na Slovensku, stále hlbšie prenikanie trhových mechanizmov a PENTY do zdravotníctva, problémy pracujúcich v podnikoch a ich riešenia, platové rozdiely a boj za zvyšovanie platov, nové možnosti tvorby pracovných miest, problémy dnešného školstva, či riešenie rómskej otázky. Diskusia bola veľmi podnetná a padala aj zdravá konštruktívna kritika, ktorá posúva stranu vždy dopredu. 

Pozitívnym trendom je tiež, že stranícke bunky vznikajú aj v takých mestách ako sú Levice, Tlmače, Bánovce nad Bebravou, Nitra, Trenčín, Sabinov, Veľká Mača, Topoľčany… Na záver schôdze, sme sa boli pokloniť osloboditeľom našej vlasti k miestnemu pomníku hrdinov 2.sv. vojny, ktorí nám priniesli slobodu z pod fašistickej a nacistickej tyranie. 

Vzdor-strana práce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *