Skip to content

Zasadala ÚR Vzdoru-strany práce v Prešove: Spojená antikapitalistická ľavica na SR musí razantnejšie čeliť šíriacemu sa fašizmu a kapitalistickému neoliberalizmu

OLYMPUS DIGITAL CAMERACez víkend sa uskutočnilo v Prešove prvé tohtoročné zasadnutie Ústrednej rady ( ÚR ) Vzdoru-strany práce. Členovia zhodnotili aj nedávne akcie, ktoré strana zorganizovala, alebo ich spoluorganizovala. Spomeňme najvýznamnejšiu akciu na 17. novembra, ktorá mala medzi verejnosťou najväčší ohlas, nakoľko sa zdvihla aj vlna solidarity, pri zatknutí, zadržiavaní a odsúdení nášho predsedu Pirošíka za pustenie dymovničky na zhromaždení a zásahu polície voči protestujúcim. Vzdor-strana práce, Komunistická strana Slovenska, Front ľavicovej mládeže v spolupráci s Davom Dva a ďalšími antikapitalistickými a antifašistickými ľavicovými organizáciami zorganizovali spoločné protestné zhromaždenie, na ktorom sme deklarovali úzku spoluprácu celej antikapitalistickej ľavicovej scény na SR. Vzdor-strana práce a Komunistická strana Slovenska tiež oznámili spoluprácu na podujatiach, protestoch, seminároch a volebných bojoch a ďalších aktivitách. Taktiež sme vyzvali všetky ľavicové antikapitalistické strany, hnutia, organizácie, združenia, kluby, spolky na spoločný postup v boji proti kapitalizmu a fašizácii spoločnosti. ÚR Vzdoru-strany práce potvrdila na svojom zasadnutí v Prešove tento trend a prijala uznesenie, ktorým sa začína proces rokovaní s Komunistickou stranou Slovenska a ďalšími komunistickými, socialistickými a antikap. ľavicovými stranami na spoločnom postupe do nadchádzajúcich volieb do VÚC a ďalších aktivitách.

Vzdor-strana práce zorganizovala za posledné mesiace viacero ďalších akcií, ako boli stretnutia s členmi a sympatizantmi Vzdoru-strany práce na východnom, strednom, južnom a západnom Slovensku, kde sa položili základy na budúci vznik nových miestnych organizácií strany v mestách, kde sme doteraz nemali žiadne zastúpenie.

Svojou aktívnou účasťou sme taktiež podporili protest odborárov a pracujúcich za zvýšenie platov v Spišskej Novej Vsi.  Zorganizovali sme v Detve v spolupráci s Klubom komunistov Slovenska besedu na témy o poľnohospodárstve pred a po roku 1989 a problematiky ťažby ropy na východnom Slovensku. Taktiež sme úspešne spustili internetovú stránku, ktorá mapuje všetky zločiny kapitalizmu od jeho vzniku po súčasnosť- http://muzeum-zlocinov-kapitalizmu.sk/

Na ÚR v Prešove bolo do strany prijatých 6 nových členov. Strana vydá v tlačenej forme v blízkej dobe nové propagačné materiály, kde sa v kocke verejnosť dozvie, ako funguje, na akých hodnotách stojí, čo presadzuje a kde vidí najväčšie problémy Slovenska Vzdor-strana práce. Taktiež chystáme vydanie pútavých nálepiek na propagáciu cieľov, za ktoré bojujeme. 

Vzdor-strana práce schválila organizovanie a spoluorganizovanie viacerých akcií, napr. spoločne s KSS chystáme seminár ohľadne budúcnosti, postupu, praxe a tém komunistického a ľavicového antikapitalistického hnutia na Slovensku.

Vzdor-strana práce postupne rozširuje svoju pôsobnosť po Slovensku a rozširuje svoj politický vplyv. Vzdor-strana práce bojuje za práva pracujúcich, proti neoliberálnemu kapitalistickému a fašistickému nebezpečenstvu.

Za vážne nebezpečenstvo tiež považujeme militarizáciu, zbrojenie, zvyšovanie výdavkov na armády a vojenské napätie, ktoré sa v Európe zvyšuje. Preto apelujeme na veľmoci ako USA, Rusko, V. Británia, Nemecko, Čína…, aby sa vybrali cestou mieru, cestou spolupráce  a nie vyhrocovania napätia, ktoré pre nás všetkých môže skončiť veľkou katastrofou. 

Členovia strany sa taktiež budú intenzívnejšie zapájať a napomáhať iniciatívam odborárov a pracujúcich na zvyšovanie platov a rozširovania výhod pre pracujúcich v rôznych podnikoch.

Vzdor-strana práce- Vždy na strane pracujúcich

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *