Skip to content

VZDOR-Strana práce a KSS zasadli za spoločný rokovací stôl: Prehoďme výhybku dejín z vojen a fašizmu na mier a socializmus

manifestacia-za-dobro-slovenska-mala-zuzka-pirosikova-009Aj my komunisti vo VZDORe- strane práce veľmi pozorne vnímame vývoj v kapitalistickej spoločnosti, ktorý vždy smeruje do nových vojen, zbedačenia a fašizácii spoločnosti. Niekoľkokrát sa už o tom presvedčila generácia našich dedov. V súčasnej dobe dôsledky kapitalizmu opäť pripravujú podu pre zbrojenie, imperialistické konflikty, vysťahovalectvo, ďalší fašizmus a zbedačenie. Vo svojom zbedačovaní začína znepriateľovať a nenávidieť triedne neuvedomelé obyvateľstvo proti sebe. Začína sa odvracať pozornosť od príčin problémov, chystá sa ľudská nenávisť namiesto odstránenia príčin tohto nešťastia. Žiaľ, keď sa dôsledky kapitalizmu stretnú s triedne neuvedomelým obyvateľstvom, tak fašizmus a militarizácia majú prestrený červený koberec. My problémy dnešnej politicko-hospodárskej krízy vidíme jednoznačne v existencii kapitalizmu. Dovoľte pár príkladov:

Vojna v Líbyi je bojom zahraničných monopolistov o ropné polia. Tí ktorí bombardovali líbyjský ľud ďalej vládnu, neboli súdení. Vojna v Sýrii je rovnako bojom mocností o strategickú krajinu na Blízkom východe.
Majdan na Ukrajine a tolerovanie neonacistov v tejto krajine je rovnako snahou západných kapitalistov násilným spôsobom pripraviť o sféru vplyvu východných kapitalistov.

15078588_1842701172675043_7369608115008262160_nNeekonomické vysťahovalectvo je spôsobené imperialistickými vojnami.
Ekonomické vysťahovalectvo je spôsobené faktom, že prírodné zdroje a ekonomika krajín je vo vlastníctve korporácií. Bohatstvo nejde obyvateľstvu krajín, ale sa vyváža, z čoho vyplýva, že v niektorých štátoch nie je samozrejmosťou ani základné vzdelanie. S biedou a negramotnosťou úzko súvisí aj kriminalita.

Migrácia za prácou nie len z krajín Tretieho sveta, ale aj v rámci EÚ a je spôsobená privatizáciou a s ňou súvisiacim oklieštením sociálnych istôt, nakoľko ľud už nerobí pre seba. Fakt že sa nedožijeme dôchodku je rovnako zapríčinený existenciou kapitalizmu. Každým rokom vyrobíme viac, počúvame o raste HDP, ale nik nám nepovie, že tento rast si národ neužije, zisk sa vyváža.

Tieto rozpory sa zákonite nemôžu udržať večne. Kapitalisti sa snažia národy ohlupovať buď agresívnou propagandou, alebo absolútnym odpolitizovaním, debilizáciou, komercionalizáciou života, naháňaním sa za nepotrebnými vecami, bavením sa na zvrátenostiach a ľudskej hlúposti.

15027766_10208992135938081_8338768557722527159_nTlak vytvára protitlak a preto keď cítime svoju historickú zodpovednosť, chceme tento svet ušetriť ZBYTOČNÝCH vojen a biedy, sme povinní spoločnými silami vyvíjať čo najsilnejší a najkoordinovanejší protitlak. Sme povinní (aj keď nesedíme v parlamente a nepoberáme tisíce eur za nič ako pani poslankyni za SaS, ktorej sa to máli) intenzívnejšie mobilizovať pracujúcich, ktorí budú požadovať socializmus a napokon zvrhnú toto neľudské zriadenie. Momentálne ťaháme za podstatne kratší koniec, a preto cítime zodpovednosť spolupracovať a ťahať spoločne s tými, ktorí sa nachádzajú najbližšie pri nás.

V dnešnej situácii otázka nestojí na tom, kto je väčší komunista, ale či sa vydáme cestou socializmu, alebo cestou barbarstva (a po ňom tak či onak príde socializmus). Medzi stranami KSS a VZDOR-stranou práce sa konalo už niekoľko priateľských rokovaní. Prvé symbolicky 29. augusta v deň výročia SNP, a druhé opäť v historický deň- dňa 17. novembra.

Predstavitelia strán sa jednoznačne zhodujú na nevyhnutnosti spoločného postupu a intenzívnejšej spolupráce pri zachovaní jednotlivých politických subjektov. Vydávame sa cestou akčnej jednoty, padli už i návrhy na vytvorenie spoločného volebného “Frontu”, spoločných médií i organizovaní spoločných podujatí. Že to neostalo len na papieri sa mohli občania presvedčiť práve dňa 17. novembra na spoločnej manifestácii. Za základ akčnej jednoty revolučného hnutia považujeme práve spoluprácu KSS-VZDOR-strana práce, no vyzývame všetky subjekty, organizácie, či jednotlivcov, ktorí sa radia k antifašistickej a antikapitalistickej ľavici na Slovensku, aby sa pridali k nášmu spoločnému boju. Naša koordinovaná spolupráca je nevyhnutná. Každý budeme agitovať a pracovať podľa svojich predstáv, avšak v uliciach, či vo voľbách nás uvidíte spoločne.

Naše zámery sme prezentovali aj na tlačovej konferencii po kladení smútočného venca, ktorú si môžete vypočuť TU:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *