Skip to content

Zasadalo vedenie Vzdoru-strany práce: Nové opatrenia na skvalitnenie vnútrostraníckej práce

13933499_581557082004776_1827186333_nDňa 31.7. 2016 sa konalo ďalšie zasadanie Ústrednej rady Vzdoru-strany práce, tentokrát na Liptove vo Valaskej Dubovej. Vzdor-strana práce konštatuje zložitú situáciu v ktorej sa nachádza oproti parlamentným politickým subjektom, pretože každý náš člen je prakticky dobrovoľník, keďže strana nemá žiadneho plateného straníckeho pracovníka. Každý náš člen chodí do svojho zamestnania, stará sa o svoju rodinu, rieši existenčné problémy a práci pre stranu môže obetovať len svoj voľný čas, veľakrát na úkor vlastnej rodiny. Aj toto nás znevýhodňuje oproti kapitalistickým stranám, ktoré majú veľké platené aparáty a platených poslancov. My nemáme za sebou žiadnych sponzorov, sme obyčajní pracujúci, ako väčšina obyvateľov Slovenska a bojujeme za práva pracujúcich práve preto, že sme súčasťou tejto triedy. Kapitalistickí politici sa pasujú do role obhajcov obyčajných ľudí a pritom pochádzajú z bohatej vrstvy, ktorej budú vždy verní., takže pracujúcich používajú iba na dosiahnutie svojich osobných egoistických cieľov. My naopak sme jední z vás a preto vieme najlepšie, čo všetko nás trápi a zužuje a aký ťažký život žijeme v kapitalizme. Vzdor-strana práce sa preto zaväzuje, že aj naďalej bude tvrdo hájiť pracujúcu triedu, bude hlavnou opozíciou voči kapitalizmu a bude presadzovať prechod k spravodlivejšiemu a ľudskému systému SOCIALIZMU, ktorý bude poučený z chýb minulosti, obohatený o poznatky prítomnosti a s víziou do budúcnosti.

Na zasadnutí sme prijali do strany sedem nových členov z východného a západného Slovenska. Schválili sa aj opatrenia na sfunkčnenie práce straníckych komisií, ktoré sa budú pravidelne vyjadrovať smerom k verejnosti na rôzne dôležité domáce, zahraničné a odborárske témy. Strana prerokovala postup do volieb VÚC, kde sa pokúsi vytvoriť spoločný postup všetkých antikapitalistických ľavicových strán.

13620099_1228110167219349_4814126739726327580_n

Do Ústrednej rady boli zvolení dvaja noví členovia strany, zástupca strany z Brezna a Košíc. Ústredná rada taktiež odvolala zo svojej funkcie tajomníka strany Ivana Gaľu. Strana prijala množstvo nových opatrení, ktoré zlepšia chod činnosti a napomôžu k ďalšiemu rastu strany.

Strana sa zúčastní na celoslovenských oslavách SNP v Banskej Bystrici a pripravujeme tiež diskusiu s odborníkmi na problematiky ťažby ropy na východnom Slovensku a poľnohospodárskej a enviromentálnej vízie rozvoja pre našu krajinu a taktiež pomôžeme pri organizácii podujatia Strečno-Varín, ktorá je venovaná boju proti fašizmu. 

Chystá sa tiež vznik nových Miestnych organizácii Vzdoru-strany práce na13681063_1227422670621432_2961568074619558366_n západnom a strednom Slovensku. V blízkej dobe tak vzniknú Miestne organizácie Vzdoru-strany práce v Žiline, Prievidzi, Nitre, či Považskej Bystrici.

Taktiež budeme prehlbovať spoluprácu s komunistickým hnutím po celom svete, lebo musí vzniknúť úzka spolupráca a solidarita medzi komunistickým hnutím vo svete. Politika hrania sa na vlastnom piesočku len v rámci svojich hraníc národných štátov je v komunistickom hnutí kontraproduktívna a devastujúca, nakoľko stojíme proti dobre kooperujúcemu globalizovanému kapitalizmu, ktorý nepozná hranice a ktorý pri umlčiavaní komunistického hnutia vždy spolupracoval medzinárodne. Nadnárodná oligarchia a koncerny pri svojom naháňaní stále väčších ziskov a dobíjania stále nových trhov nikdy žiadne hranice nerešpektovali. Proti tejto sile se preto môžeme brániť iba spoločne, spájaním a úzkou kooperáciou medzinárodného komunistického hnutia v každej jednej krajine.

ÚR Vzdor- strana práce

13933499_581557082004776_1827186333_n

13874882_581557055338112_1692086401_n

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *