Skip to content

Vzdor-strana práce inspiruje lidi i v Čechách a na Moravě: Vzniká vzdor-hnutí práce v České republice

13652975_10210200890518476_1664572821723596800_oNepromarnit příležitost. S tímto vědomím se v Brně na Bratislavské ulici uskutečnilo koordinační jednání-setkání sympatizantů Vzdoru-strany práce v České republice, za účasti dvou zástupců této slovenské komunistické strany, včetně předsedy Stanislava Pirošíka. Nepromarněnou příležitostí je myšlena šance na to, aby se komunisté a jinak prodemokraticky smýšlející aktivisté, na jedné antikapitalistické a opravdu československé platformě, prostřednictvím občanského sdružení Vzdor-hnutie/hnutí práce, setkali se svými myšlenkami na reformu totálně zdevastovaného komunistického hnutí v celém bývalém Československu a spojili se. Vzdor-strana práce tímto aktem napomáhá k obrodě zdravého komunistického hnutí v Čechách, na Moravě a Slezsku a ke vzniku úzké spolupráce a solidaritě mezi komunistickým hnutím v obou republikách. Politika hraní se na vlastním písečku a jen v rámci hranic svých národních států je v komunistickém hnutí kontraproduktivní a devastující, jelikož stojíme proti dobře kooperujícímu globalizovanému kapitalismu, který nezná hranice a který při umlčování komunistického hnutí vždy spolupracoval mezinárodně. Nadnárodní oligarchie a koncerny při svém nahánění stále větších zisků a ovládání stále nových trhů nikdy žádné hranice nerespektovali. Proti této síle se můžeme bránit pouze společně, spojováním a úzkou kooperací mezinárodního komunistického hnutí v každé jedné zemi.

V ČR byly a jsou všechny podobné aktivity, které předcházely té naší, poznamenány existencí KSČM ve stále neměnné podobě, která má, např. vůči Komunistické straně Slovenska (KSS), množství peněz a rovněž “věrných” funkcionářů, kterým současná KSČM umožňuje dlít desítky let, mnohdy bez jakékoliv činnosti, natož revoluční, v zastupitelských sborech (a přidružených dozorčích a správních radách, nehledě na kamarádíčky z velkého průmyslu a kapitalistických stran) od úrovně obcí až po tzv. Evropský parlament. Jejich hlavní snahou je a musí být úplná dekomunizace KSČM, jinak by, při případné vzrůstající akceschopností a uvědomělostí členské základny, šli samozřejmě oni “od válu” jako první. Přestože na posledním sjezdu KSČM nastala jistá změna k lepšímu, prostřednictvím místopředsedy pro ideologii a propagandu, situace se stále nemění a paralýza hnutí je téměř hmatatelná, mnozí jsou již unaveni řadou předchozích organizací a “poloiniciativ”..
Na setkání jsme se zmínili i o mezinárodní situaci, zejména se vzájemně informovali o našich postojích k uprchlické vlně a jejím příčinám, o ICOR, tedy Mezinárodní koordinaci revolučních stran a organizací a závazcích, které vyplývají z členství Vzdoru-strany práce v ní, tak i o Komunistické straně Řecka a pohybu kolem této významné síly v Evropě, nicméně jsme tímto tématem nezaplnili jednání celé schůze, jak také bývá u některých spolků zvykem, ale jednali jsme především konkrétně. Byl, logicky z účastníků z Brna, Ostravy a Prahy, stvořen přípravný výbor “českého rozšíření” Vzdoru-hnutie práce/hnutí práce. Byli bychom rádi, aby na začátku zimy mohla proběhnout ustavující konference a postupně jsme se stali fakticky československým sdružením, působícím skutečně na celém území uměle rozbité Československé republiky. Od Chebu až po východní Slovensko.
Předseda Vzdoru-strany práce Stano Pirošík, shrnul vývoj od mnohaletých snah o komunistickou reformu KSS a její mládežnické organizace, po dnes funkční komunistickou stranu Vzdor-strana práce a občanské hnutí Vzdor-hnutie práce, funkčí i přes finanční a byrokratické překážky (třeba přes 16 000 Euro předvolební kauce!), které ji klade dnešní právo.
Pirošík naznačil vývoj do budoucna s množstvím nově do strany vstupujících lidí, v této chvíli převážně dělníků. Vstoupili v průběhu předvolební kampaně slovenských parlamentních voleb, které byly využity především k propagaci Vzdoru-strany práce, tedy jediné strany na Slovensku, která nepodporuje současný režim a představitelé strany mohli říci, byť jen v těch několika málo pořadech, kam je pozvali, zcela odlišné věci a postoje, než všichni ostatní představitelé kapitalistických stran.
Setkání se účastnili zástupci více organizací, rozhodli jsme se je zdrcujícím způsobem nevyjmenovávat, strany se, tedy svými funkcionáři, zúčastnili dvě. Komunistická strana Česká 21 (KSČ 21) zde měla tajemníka a KSČM 2 zastupitele města Brna.
Závěrem chci poděkovat Café in the Ghetto za možnost, zde, v prostředí alternativní-kulturní kavárny zasedat. Včetně perfektního pečeného občerstvení od provozovatelů kavárny, kvalitní a věcné debaty na jednání, třeba i o historických věcech a s několika bezproblémovými hosty, se kterými jsme v průběhu setkání rovněž hovořili.
Jednoznačně jsme se také, v této souvislosti shodli na tom, že chceme dělat veřejné akce, že názorům bez tváře a bez jména nikdo nedůvěřuje.
David Pazdera, zástupce Vzdoru-strany práce pro ČR
Zájemci o členství ve Vzdoru-hnutí práce pište na tyto maily: praha@vzdor.org, brno@vzdor.org a ostrava@vzdor.org

13652975_10210200890518476_1664572821723596800_o

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *