Skip to content

Ako z nás potrebujú spraviť extrémistov, bláznov a zdiskreditovať tak snahu o zmenu systému

IMG_1057„Ľavicoví extrémisti“ či „ultrakomunisti“ – aj takýmto mediálnym označením sa stretáva naša strana Vzdor-strana práce. Aj toto hranie sa so slovíčkami má svoju ideologickú podstatu. Legalizovať a legitimizovať súčasné politické zriadenie (to čo tu je, je v poriadku) a už vopred odrádzať od sympatizovania s tými, ktorý ho chcú zmeniť. (ak to chce niekto zmeniť, je to vyšinutý extrémista, pričom už pri samotnom slove „extrémista“ si mnohí predstavia násilie, ničenie majetku, terorizmus). Na stránkach ministerstva vnútra sme našli popis ľavicového extrémizmu: „Pokúšajú sa o absolútnu rovnosť v spoločnosti. … Typickým znakom ľavicového extrémizmu je rozširovanie princípu rovnosti na všetky oblasti života a pre všetkých ľudí… z tohto princípu vyvodzuje dôsledky, ktoré nie sú zlučiteľné s charakterom demokratického právneho štátu“

Je to typické zahmlievanie triednych rozporov, odvolávaním sa na niečo nedefinované („demokratický právny štát“ znamená akože konkrétne čo?. Znamená to vykorisťovateľský systém, ale to nikto nepovie lebo by to bolo neprijateľné). V matematike sa toto volá definovanie neznámeho neznámym (obscurum per obscurius). V exaktných vedách ako v matematike je to neprípustné ale v spoločenských vedách je to tolerované. Vidno, že kapitalizmu došli argumenty – je v kríze tak ako aj v ďalších oblastiach.

Poplatní spisovatelia kapitalizmu si dali nemalú prácu, aby vykreslili komunizmus ako vládu všeobecného rovnostárstva, kde vraj všetci budú dostávať rovnako, všetci budú mať rovnaké chute a potreby a pre všetkých bude zavedený „kasárenský poriadok“. Tieto rozprávky svedčia len o nevedomosti ideológov ospevujúcich kapitalizmus a o ich zvieracej nenávisti ku komunizmu.

V skutočnosti však v socializme, ani v komunizme nie je a nebude rovnostárstva. Marxizmus-leninizmus dokázal, že malomeštiacke predstavy o socializme, ako o všeobecnom rovnostárstve sú karikatúrou socializmu. V skutočnosti znamená rovnosť v socializme odstránenie triednej nerovnosti a útlaku, zavedenie rovnakého vzťahu k k výrobným prostriedkom a oslobodenie všetkých pracujúcich od vykorisťovania, zavedenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Socializmus však absolútne neznamená rovnakú odmenu pre všetkých, lebo každý dostáva podľa množstva a kvality práce, a na tomto stupni ešte stále trvá rozdiel medzi prácou kvalifikovanou a nekvalifikovanou, medzi prácou fyzickou a duševnou.

Rovnosťou marxizmus rozumie nie rovnostárstvo v osobných potrebách a životných pomeroch, ale úplné odstránenie tried, tj.

a) rovné oslobodenie všetkého pracujúceho ľudu od vykorisťovania, akonáhle sú kapitalisti zvrhnutí a vyvlastnení
b) rovné zrušenie súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov pre všetkých, akonáhle sú výrobné prostriedky prevedené do vlastníctva celej spoločnosti
c) rovnú povinnosť všetkých pracovať podľa svojich schopností a rovné právo všetkých pracujúcich dostávať za to ohodnotenie podľa svojej práce

Pritom vychádza marxizmus zo zistenia, že záľuby a potreby ľudí nebývajú a nemôžu byť rovnaké a rovné čo do kvality, alebo kvantity. V socializme je postavenie každého občana v spoločnosti určované nie jeho hmotnými pomermi, národnostným pôvodom ani pohlavím, ale jeho osobnými schopnosťami a jeho osobnou prácou.

Stanislav Pirošík- predseda Vzdoru-strany práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *