Skip to content

Predseda Vzdoru-strany práce Stanislav Pirošík ku snahám o spoločný volebný postup s KSS

stanoooRiadne stanovisko – prerokované a odsúhlasené – našej strany je také, že do volieb pod značkou Komunistickej strany Slovenska (KSS) nejdeme, nakoľko by to narušilo a otupilo proces, ktorý sme naštartovali vznikom komunistickej strany Vzdor-strana práce a teda revolučný proces na Slovensku. Už dávno sme vypustili správu, že ideme do volieb pod našou značkou Vzdor-strana práce. Pre nejaký dôvod sme vystúpili a ten dôvod nepominul! Spojením pod značkou KSS aj keď s 0,5% viac, sa dá stratiť, ako získať, lebo je to, akoby sme uviazali mŕtvolu na špagát, pohli ňou, aby sme dali nádej, že žije. Veď v tomto stave sme boli pred pár rokmi – všetci svorne sme kandidovali za KSS ako v roku 2010 alebo v 2012 a kam sme sa dostali?. Dosiahneme síce nejakú silnejšiu, jednotnú, povedzme aj “radikálnu” ľavicu, no pochováme revolučný marxizmus-leninizmus. Za istých podmienok si viem predstaviť jedine koalíciu, to je však dnes nemožné.

PÝTAM SA PRETO, ČO JE Z HĽADISKA REVOLÚCIE PODSTATNEJŠIE? AK ZÍSKA NEREVOLUČNÁ KSS O 0,5% VIAC, UKÁŽE SA, ŽE NIČ INÉ OKREM NEJ TU NIE JE, ALEBO ČI SA KAMPAŇ A PRIESTOR V MÉDIÁCH VYUŽIJE NA REVOLUČNÉ UVEDOMOVANIE ĽUDÍ NA SLOVENSKU. V HISTÓRII SLOVENSKA SA UŽ UKÁZALO, ŽE AK SA “KOMUNISTICKÁ” STRANA SLOVENSKA DOSTANE DO PARLAMENTU, ZNAMENÁ TO STRATU DÔVERY V SOCIALIZMUS, POKIAĽ SA TÁ STRANA AKO KOMUNISTICKÁ NECHOVÁ, TAK AKO TOMU BOLO POČAS PôSOBENIA KSS V NR SR, AŽ NA MALÉ VÝNIMKY…

Čo pre nás znamená volebný výsledok?

Nás nesklame ani nižší volebný výsledok. Nebojíme sa, že “stratíme dôveru” – takéto uvažovanie nemá u nás miesta. Dôveru budeme mať práve tým, že pracujeme nonstop – bez ohľadu na to, či sú voľby alebo nie. Aj keď neraz politickú prácu robíme “na kolene” po večeroch, víkendoch, popri vlastnom civilnom zamestnaní a životných problémoch.

Áno – na rozdiel od KSS sa považujeme za skutočných komunistov a ak by tomu tak, nebolo, tak by sme z tej strany nevystupovali. A ak tu bude nejaký subjekt, ktorý bude tiež marxisticko-leninský, tak nevidíme zmysel, aby tu boli dva také subjekty a budeme rokovať o zlúčení. Netvárim sa povýšenecky a ani naduto, len hovorím, čo si myslím a to bez okľúk a zároveň si uvedomujem aj obrovské nedostatky našej strany, ktoré viem vymenovať do konkrétností.

Do volieb ideme pod našou značkou Vzdor-strana práce. Inej spolupráci sa nebránime. Pod inou stranou si neviem volebný postup predstaviť už absolútne. Nemáme však problém prediskutovávať konkrétne body politického programu, či ekonomické riešenia s inými subjektmi a osobami. V tom sa veľmi radi poradíme. K ostatným subjektom nepristupujeme nepriateľsky, nakoľko si ich vieme predstaviť ako partnerov pri konkrétnych kampaniach a akciách. Napr. Blokáda NATO – tu sme plne podporili tých, ktorí sa toho chytili od začiatku a nemali sme potrebu organizovať niečo ďalšie len preto, aby sme sa MY, MY a len MY búchali do pŕs.

Chceme ľudí, ktorí vedia, na ktorej stoličke sedia, nie ľudí, ktorí chcú sedieť na dvoch stoličkách. Potrebujeme ľudí, ktorí kopú za VZDOR – stranu práce, venujú jej svoju energiu a čas a nehaprujú medzi dvoma politickými subjektmi, čo nás vie iba spomaľovať a odoberať energiu a čas.

Vytvárame kvalitnú členskú základňu

Nejde nám teda o členskú základňu za každú cenu – teda prijať hneď každého, aj za cenu, že to bude pre stranu stratou. Nie každý stojí za náš čas. Raz sa stretnem so sympatizantom, ktorý je pre stranu prínosom a ktorého názor stojí za to si vypočuť, inokedy zabijeme celý deň z bláznom – podivínom presvedčeným o vlastnej genialite.

Preto sme aj teraz dali jasne najavo stanovisko, že sa nedáme ťahať do bahna, z ktorého sme sa vymotali. To nemá nič spoločné s Hrdličkovým prístupom k oponentom. Je to presne opačný prístup. To, ak sa strana očisťuje je v poriadku. Podstatné je však kto sa očisťuje od koho. V prípade KSS sa oportunisti očistili od revolucionárov, v prípade VZDORu-strany práce je to naopak.

Prosím Vás preto, rešpektujte stanovisko našej strany, ktoré bolo odsúhlasené na základe demokratického centralizmu a odobrené členskou základňou, ako na konferencii v Žiline, tak na poslednej ÚR. Naše stanovisko nie je “naduté”, len preto, lebo sa nezhoduje s Vašimi snahami.

Stanislav Pirošík, predseda VZDOR – strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *