Skip to content

Neporaziteľný kapitalizmus, alebo ako ľudí chcú mať tam, kde ich momentálne majú…

Na Slovensku je nezamestnaných viac ako 400tisíc ľudí. Kto sú títo ľudia? Ľudia schopní a ochotní pracovať a vydať zo seba to najlepšie pre zlepšenie situácie v našej vlasti. No nie je im to dopriate! Nemôžu sa živiť svojou vlastnou prácou. Prácou v ktorej človek sám seba splodil.

Veď práca je prvou a základnou podmienkou ľudskej existencie! Práca nielen poskytuje človeku základné existenčné prostriedky, ale vytvorila i človeka samého. Vďaka práci sa človek vyčlenil zo sveta zvierat, lebo zviera koná pudovo, ale človek koná cieľavedome. Práca je cieľavedomá činnosť, ktorou človek mení nielen prírodu, ale aj sám seba. Zviera používa hotové produkty prírody. Človek vďaka práci využíva objektívne prírodné zákonitosti vo svoj prospech.

Kapitalizmus ako nástroj vyciciavania ľudí

Formy v ktorých vystupuje práca sú ukazovateľom vývoja spoločenských vzťahov danej doby. V kapitalizme dosahuje vykorisťovanie práce svoj vrchol. Svoje pravé poslanie dostáva práca až v socializme a už nie je len zdrojom existenčných prostriedkov. Je predovšetkým zdrojom tvorivého nadšenia a radosti. Umožňuje všestranný a harmonický rozvoj všetkých členov spoločnosti.

Dnes môžeme s úplnou istotou povedať, že kapitalizmus je v našej vlasti obnovený do všetkých dôsledkov, so všetkými zlami, hlavne s hrôzou nezamestnanosti. Kapitalistickí ekonómovia a sociológovia sa všemožne snažia zľahčovať skutočnosti. Hľadajú rôzne vysvetlenia a teórie na vysvetlenie, či skôr ospravedlnenie stavu spoločnosti, pritom vôbec neodhaľujú pravú príčinu. Sú v pozícii akýchsi štatistov, ktorí zostávajú iba na povrchu javov. Oni na procesy len nazerajú, miesto toho, aby sa do nich pozerali. Neponoria sa do ich jadra, nejdú do hĺbky, nevysvetľujú vývoj historicky a dialekticky na materialistickom základe a ani nemôžu! Ak by tak učinili nevyhnutne by došli k objektívnemu záveru, podobne ako Marx a Engels: „Ekonomické krízy dokazujú, že kapitalistické výrobné vzťahy sú príliš úzkym rámcom pre súčasné výrobné sily. Nedokážu zvládnuť, že sa prežili a dohrávajú svoju úlohu.“

Zmenu prinesú len uvedomelí a organizovaní pracujúci

Teda kapitalizmus je tiež len historicky prechodné obdobie v nekonečnej postupnosti systému vývoja, kde všetko speje od nižších foriem k vyšším, kde všetko prirodzene plynie smerom k dokonalosti, kde všetko vzniká a rozvíja sa so všetkými svojimi protirečeniami. A napokon sú práve jeho vlastné protirečenia to, čo vytvára podmienky pre jeho zánik. Aby si však nikto nemyslel, že kapitalizmus teraz zanikne nejako sám od seba, alebo sa cez tzv. reformy pretransformuje do nejakej humánnej podoby. Rozhodujúcu úlohu tu zohrávajú pracujúci. Iba od ich triednej uvedomelosti a aktivity závisí zdar triedneho boja.

Zvláštnosťou kapitalizmu je to, že je ako had, ktorý pojedá od chvosta sám seba. Neustále sa prehlbujú jeho protirečenia. Napríklad i toľko zmieňovaná nezamestnanosť. Drvivá časť spoločnosti má záujem na nulovej nezamestnanosti. Úzka skupina kapitalistov, ale nevyhnutne potrebuje existenciu nezamestnanosti. Jednak preto, že si takto vytvárajú rezervnú armádu pracovných síl, no hlavný dôvod vyplýva zo zákona ponuky a dopytu. Pracovná sila je v kapitalizme tovar ako každý iný. Nezamestnanosť spôsobuje prevísanie ponuky nad dopytom, čo zákonite strháva cenu pracovnej sily nadol.

Je teda naivné spoliehať sa na pomoc kapitalistického štátu. Na akúsi spoluprácu medzi pracujúcimi a kapitalistami. Jediní kto nám dokáže pomôcť sme my sami. No pozor! Musia to byť pracujúci „pre seba“ nie pracujúci „o sebe“. Pracujúci triedne uvedomelí, jednotní, vysoko organizovaní na všetkých úrovniach. Od dielne, továrne, kancelárie až po samotnú stranu. Potom môžeme naplniť svoju historickú úlohu. Revolučnou cestou pretvoriť kapitalizmus v socializmus. Právom nám patrí táto úloha, lebo:„Kapitalisti so svojimi vlastníckymi vzťahmi, mohutnými výrobnými a výmennými prostriedkami, podobá sa čarodejníkovi, neschopnému opanovať naďalej tajomné sily, ktoré vyvolal.“

Vývoj nemožno zastaviť

Dnes sú často takéto myšlienky vystavované posmechu, alebo sú označované za „zastarané“. Je to preto lebo kapitalistická ideológia vychádza z mylného metafyzického predpokladu, že vývoj prebieha ako pohyb v uzavretom kruhu, bez vznikania nového. História jasne dokazuje správnosť záverov marxizmu – leninizmu, že vývoj prebieha po špirále. Proces pretvorenia prebieha návratom „akoby k starému“. Je to opakovanie niektorých čŕt a zvláštností nižších stupňov na vyššom stupni. V konečnom dôsledku teda dostávame vzostupný, progresívny vývoj, a nie nejaký večný nemenný systém. Jediné čo sa nemení je to, že všetko sa mení. Vývoj nemožno zastaviť. Ten, aj napriek všetkým zvratom, zákrutám dejín a kontrarevolúciám, ide nakoniec vždy svojou prirodzenou cestou.   

Ivan Gaľa 

One thought on “Neporaziteľný kapitalizmus, alebo ako ľudí chcú mať tam, kde ich momentálne majú…

  1. Dalibor Spidla says:

    Pracovná sila je v kapitalizme tovar ako každý iný. – neni pravda, protoze trh s hodinkami je uplne neco jineho nez trh s praci

    Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *