Skip to content

Výzva Vzdoru-strany práce k odborárom:Za jeden spoločný revolučný odborový zväz

ProtestmarchÚstredným heslom nášho snaženia je “Vráťme do hry socializmus”. Nielen vráťme socializmus do hry, ale pošlime kapitalizmus na smetisko dejín a vybojujme si socializmus. Osloboďme sa od okrádania, ponižovania a vykorisťovania kapitalistami. Bráňme svoju dôstojnosť, prestaňme robiť otrokov. Budeme potrebovať statočných a odvážnych ľudí, ktorí sa nebudú báť postaviť na čelo tohto boja. Mnohí z vás si robíte nádej, že všetko môžu zmeniť voľby. Je to nesprávny názor, lebo nikdy v histórii ľudstva sa systém voľbami nemenil, vždy si ľudia museli svoje práva vybojovať v uliciach a pracoviskách.

Nespochybňujeme význam volieb, každý úspešný volebný výsledok vytvára lepšie podmienky pre boj za oprávnené požiadavky vykorisťovaných. Napriek tomu ale voľby a parlament nepokladáme za finále nášho snaženia. Pokladáme ich za prostriedok politického zápasu ale nie za rozhodujúce miesto, kde sa mení systém. Významnú úlohu pri organizovaní pracujúcich musia zohrať tiež odbory. Nie terajšie odbory, kolaborujúce vždy s príslušnou vládnou mocou, ale jednotné revolučné odbory. Dnes však vedenia odborových zväzov namiesto toho, aby stáli na čele boja za oprávnené požiadavky pracujúcich, stavajú sa do pozície zmierovateľov napätia medzi pracujúcimi a ich zamestnávateľmi.

Preto nevyhnutnou podmienkou pre to, aby odbory začali plniť svoje poslanie je odstrániť doterajšie vedenie odborových organizácii a nahradiť ho odvážnymi, statočnými a nepodplatiteľnými odborármi, ktorí sa nebudú báť postaviť do čela odborového hnutia. Do čela jednotného revolučného odborového hnutia, ktoré vznikne opätovným zlúčením doterajších odborových zväzov. Iba vtedy môžu odbory začať plniť svoje poslanie. Iba zlúčenie im môže vrátiť silu, ktorej sa kapitalisti s určitosťou budú báť.

Preto ponúkame všetkým zamestnancom, odborárom a čestným odborárskym funkcionárom našu pomoc a spoluprácu. Chceme spolu s vami zorganizovať štrajky za zlepšenie pracovných podmienok (skrátenie pracovnej doby a jej preorganizovanie, úplné zrušenie práce cez víkend a v noci, minimálna mzda 600 eur v čistom) a napokon generálny štrajk za zmenu spoločenských pomerov na Slovensku (zoštátnenie veľkých podnikov a firiem a zavedenie zamestnaneckých samospráv v nich).

Skorumpované vedenie odborov svoje výnosné miesta neopustí. Preto je za súčasných podmienok najlepšou cestou masový odchod radového členstva z roztrieštených odborových zväzov a vytvoriť spoločný Jednotný odborový zväz bojujúci za hospodárske a politické požiadavky pracujúcich všetkých sektorov hospodárstva. Proti dnešným kapitalistickým odborom postavíme odbory bojujúce proti kapitalizmu, odbory bojujúce za vládu pracujúcich v socialistickej spoločnosti.

O našich právach nevyjednávame! Presadzujeme ich!

VZDOR – strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *