Skip to content

Vzdor-strana práce odmieta dohodu (Trojského koňa) TTIP:Prečo sme proti a čo navrhujeme

stop-ttipČo znamená skratka TTIP? V preklade to slovenského jazyka to je „Transatlantická dohoda o obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA.“ Sme proti TTIP, lebo v zásade sa jedná o upevnenie moci monopolov a nadnárodných korporácii. Čo znamená byť proti TTIP? Protestovať proti TTIP, však nie je prejavom nacionalizmu, ktorý sa vždy končí fašizmom a nacizmom ako otvorenej totalitnej nadvlády kapitalistov nad pracujúcimi. Je prejavom boja za všeobecné demokratické práva v spoločnosti, aby pracujúci a utláčaní mohli legálne bojovať za svoje politické a sociálne požiadavky.

 

Protestovať proti TTIP pre nás neznamená primitívny antiamerikanizmus (t.j., ak niekto je proti Amerike a Američanom bez rozdielu, stačí, že ktosi je Američan, alebo čosi je americké, aby to bolo automaticky zlé). Naopak veľké protesty proti TTIP boli a sú aj v USA. Tu sa ukazuje, že väčšina ľudí v USA sú presne takí istí otroci kapitálu ako väčšina ľudí v Európe a inde vo svete. Jedine vzájomná solidarita nám pomôže. Preto boj proti TTIP je pre nás ako komunistickú stranu významnou časťou našej politickej agendy. Je to konkrétna súčasť všeobecného boja proti kapitalizmu a za socializmus.

Stop-TTIP-campagna

 

Čo nám prinesie TTIP?

V prípade, že bude táto zmluva uvedená do praxe to znamená zhoršenie pracovných a životných podmienok pre obyvateľov EÚ a USA. V čom konkrétne? Napríklad v USA je podstatne horšie postavenie odborov. Reálne hrozí, že po vytvorení jednotného voľného trhu medzi EU a USA, padnú nie len opatrenia na „obranu“ „domáceho“ trhu, ale aj terajšie torzo akých takých sociálnych práv občanov EÚ, lebo firmy v EÚ inak nebudú konkurencieschopné firmám v USA.

V EÚ sú v porovnaní s USA prísnejšie zákony ochraňujúce zamestnancov, čo v prípade jednotného trhu znižuje konkurencieschopnosť EÚ. Preto v záujme konkurencieschopnosti by sa v EÚ museli oslabiť práva zamestnancov. Vlastne zanikne doterajší model tzv. „sociálnej“ Európy. Zánik tejto akejsi „sociálnosti“ v EÚ spôsobí ďalšie zhoršenie postavenia pracujúcich v EÚ aj USA. Začne sa špirála neustáleho zhoršovania postavenia odborov a pracujúcich. TTIP urýchli proces zotročovania občanov USA a EÚ.

Ďalej podľa tejto dohody majú byť v prípade nezhôd arbitrážne súdy medzi „suverénnymi“ štátmi a korporáciami. Čosi také stavia štáty a celé národy na jednu úroveň so súkromnými monopolmi. Reálne hrozí, že záujmy korporácii a monopolov budú nadradené potrebám národov. Toto je najproblematickejší bod celej zmluvy, lebo to spôsobí zánik suverenity štátov a otvorenú nadvládu korporácii.

Protiľudovosť TTIP

Demokratickosť a výhodnosť tejto zmluvy pre národy EÚ a USA spochybňuje skutočnosť, že celá zmluva je vytváraná takmer v tajnosti a v oficiálnych médiách sa o nej informuje v minimálnej miere.

Toto malé množstvo informácii stačí k tomu, aby sme vedeli, že v praxi bude TTIP umožňovať rast ziskov lebo dovolí:

1. oslabenie pracovných práv zamestnancov,

2. škrtanie sociálnych výdavkov,

3. zmenšiť ochranu životného prostredia,

4. voľná produkcia a predaj GMO potravín,

5. zmenšiť ochranu osobných údajov a údajov,

6. zmenšiť ochranu spotrebiteľa, lebo v USA je podstatne horšia ako v EU,

7. dereguláciu verejných služieb (napr. distribúcia pitnej vody),

8. zníženie ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva (stanú sa súkromným vlastníctvom).

Medzinárodné dôsledky TTIP

Tento proces ešte viac prehĺby už aj tak veľkú nerovnosť medzi národmi. Marketing to schováva za pojem „bargaining power“ čo vo voľnom preklade znamená čosi ako „vyjednávacia sila“, „obchodná pozícia“. Aká je pozícia a sila Slovenska, Česka v rámci EÚ a voči USA hádam nemusíme vysvetľovať.

Aká je vzájomná pozícia a sila EÚ a USA? EÚ je predĺžená ruka USA v Európe po II. svetovej vojne. Navzájom sa dopĺňajú v boji kapitálu na globálnom trhu. jedno bez druhého nemôžu existovať.

Aká je pozícia pracujúcich, nezamestnaných a utláčaných obyvateľov EU a USA? Na prvý pohľad niet východiska… Jednotne proti TTIP, jednotne proti kapitalizmu V skutočnosti máme jedinú veľkú silu, silu zjednotenia sa proti kapitalizmu.

Preto ako VZDOR – strana práce navrhujeme:

1. posilniť pozíciu suverénnych štátov voči monopolom a korporáciám, odmietnuť klauzulu ISDS o arbitrážnych súdoch,

2. prírodné bohatstvo krajín previesť do štátneho vlastníctva,

3. prerokovať TTIP na úrovni národných vlád,

4. odmietnuť TTIP na úrovní národných vlád,

5. presadiť, aby o TTIP rokoval aj EP, lebo podľa terajšieho stavu je schválenie TTIP mimo kompetencií EP!,

6. zaviazať poslancov EP ich pol. stranami v národných parlamentoch, aby takúto a podobné dohody jednoznačne na pôde EP odmietli,

7. zaviazať Brusel, aby rozhodol podľa vôle väčšiny štátov EU a poslancov EP,

8. premeniť EÚ z predĺženej ruky USA na nástroj obrany Európy pred US korporáciami,

9. zosilniť medzinárodné zjednocovanie a spoluprácu odborov, komunistických strán a demokratických organizácii ako protiváhy k medzinárodnému zjednoteniu a spolupráce kapitálu proti radovým ľuďom,

10. v podmienkach Slovenska budeme presadzovať náš Politický program. Ako politická strana rozhodne použijeme boj proti TTIP vo volebnej kampani v blížiacich sa voľbách do NR SR.

VZDOR – strana práce

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *