Skip to content

Za zrušenie EÚ, ako nástroja záujmov bánk a oligarchov!

10574173_10152729222564322_842616538403123229_nEurópska únia je výsledkom medzinárodnej integrácie kapitalistických ekonomík, ktorá sa začala rozvíjať po II. svetovej vojne. Vtedy sa začal proces všestranného prepájania a spájania národných ekonomík a vytvárania nadnárodných ekonomických celkov. Nositeľmi tohto procesu boli a sú jednotlivé kapitalistické štáty a ich predstavitelia. Táto integrácia v je však viazaná na kapitalistický systém a ako taká nejde za hranice kapitalizmu. Naopak slúži ako nástroj na udržanie kapitalizmu a vlády kapitalistov.

 

Integrácia v EÚ je ekonomická aj politická – hospodárske ovládnutie štátov medzinárodným kapitálom vedie k strate ich štátnej suverenity a kultúrnej osobitosti. Výsledky tejto integrácie sú protirečivé – zvyšuje sa bohatstvo, ekonomická a politická sila monopolov vo vlastníctve úzkej skupiny kapitalistov a klesá životná úroveň masy ľudí v štátoch podriadených EÚ.

Prax dokazuje, že v EÚ len veľmi ťažko možno presadzovať pokrokové prvky či už v ekonomike, politike alebo kultúre. Je to preto, lebo v nej nevládnu pracujúci ľudia, ale monopoly a finančná oligarchia. Nie je nástrojom vzájomnej podpory národov v ekonomike, slobodného a všestranného kultúrneho rozvoja národov. EÚ je nástrojom kapitalistov na zotročovanie národov. V dôsledku celoplošného vykorisťovania namiesto priateľských vzťahov medzi národmi narastá nacionalizmus, rasizmus a fašizmus.

Obyvatelia chudobnejších krajín sa hnevajú na obyvateľov bohatších pre vyššie platy za menej práce či pre podstatne vyššie dotácie. Naopak obyvatelia bohatších štátov sa hnevajú na zúfalých pracovníkov, ktorí musia opúšťať domácku krajinu,
že im „kradnú prácu“. Toto rozoštvávanie pracujúcich a nezamestnaných využívajú kapitalisti na presadzovanie svojich triednych záujmov, ktoré sú v protiklade s potrebami pracujúcich.

Európska únia je od počiatku a od svojho základu projektom kapitalistov na dosahovanie ich cieľov na medzinárodnej úrovni proti cieľom celých národov. Takú organizáciu pracujúci nemôžu zlepšiť, lebo to sa ani nedá, keďže je to nástroj kapitalistov proti pracujúcim. Musia ju zničiť a na jej troskách vybudovať vlastné
medzinárodné zoskupenie národov podľa potrieb pracujúcich ľudí. Až v takomto zoskupení, kde výroba a prírodné bohatstvo bude v spoločenskom vlastníctve každého národa, bude zabezpečená rovnosť národov a vzťahy vzájomnej podpory a nie olupovania, ktorého svedkami sme v EÚ.

Vzdor- strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *