Skip to content

Pohár trpezlivosti pretiekol! Ostrý štrajk v automobilke v Trnave?

strajk psa V piatok 22. mája vyhlásili odbory v automobilke PSA Peugeot Citroen štrajkovú pohotovosť a začali už zbierať podpisy pracujúcich, potrebné na vyhlásenie ostrého štrajku. Z 2700 kmeňových zamestnancov musí podpísať 50% + jeden, aby sa štrajk mohol uskutočniť.

http://www.konzervativnyvyber.sk/v-trnavskom-psa-peugeot-chystaju-ostry-strajk/3166/

VZDOR – strana práce Vám predstavuje naše riešenie automobilového priemyslu na Slovensku. Najprv však niekoľko praktických príkladov.

KIA vyrába z roka na rok vyšší počet automobilov a má rastúci zisk. VW tiež vyrába rok od roka viac automobilov, teraz dokonca rozširuje výrobu a naberá nových zamestnancov. PSA sa naopak trápi. Doteraz v PSA neznižovali výrobu lenže za cenu zvyšovania intenzity práce a zosilňovania vykorisťovania robotníkov. V minulých týždňoch situácia vyvrcholila štrajkmi robotníkov PSA, výroba sa zastavila. Celkovo výroba AP na Slovensku rastie, sú prosperujúce automobilky, sú trápiace sa automobilky.

Rozrastá sa dodávateľská sieť AP. V týchto firmách tiež rastie výroba, naberajú nových robotníkov, mzdy však rastú podstatne pomalšie ako objem výroby. Bežná je dokonca taká prax, že napríklad podniku francúzskej firmy Valeo končili daňové prázdniny a preto prešiel pod japonskú firmu U – Shin, ktorá dostala ďalšie daňové prázdniny. Pracovné podmienky v týchto podnikoch sú ešte horšie ako v samotných automobilkách. Výrobu ženú do neba, mzdy zvyšujú len veľmi pomaly, štátny rozpočet oberajú o ďalšie financie. Skončiť to môže jedine ďalšou hospodárskou krízou.

Teraz sa na Slovensku kapitalizmus ako tak stabilizoval Počet nezamestnaných je podľa oficiálnych údajov najnižší za posledných 5 rokov (cca 330 tisíc). Súčasne však stále dochádza k prepúšťaniu zamestnancov. Niektoré podniky prosperujú, iné sú v problémoch. Niekde do práce prijímajú, inde z nej prepúšťajú. O čom to svedčí? Nepochybne to o tom, že ako v medzinárodnom meradle, tak aj na Slovensku existujú dve protikladné hospodárske tendencie – k rastu (rozmachu) a poklesu (kríze). To znamená, že aj u nás len čo sa výroba, ako tak rozbehne, ihneď narazí na strop, začne stagnovať a klesať. Najprv v jednom podniku, potom odvetví a potom v celom hospodárstve.
Pokiaľ ide o automobilovú výrobu ako takú, navrhujeme toto riešenie:

Automobilový priemysel musí svojou výrobou reagovať na potreby rozvoja dopravy a prepravy v Slovenskej republike, ako aj celkové hospodárske potreby. Je potrebné obmedziť jednostrannú výrobu osobných automobilov a všestrannejšie rozvinúť automobilový priemysel.

Predovšetkým sa jedná o postupný prechod k výrobe nákladných automobilov a stavebných strojov, autobusov, trolejbusov a strojárskych súčiastok pre električky a vlaky.
Túto všestrannú produkciu je potrebné využiť na vytvorenie všestranných obchodných vzťahov, čiže preorientovať sa zo západoeurópskeho trhu viac na Rusko, Čínu, Indiu a južnú Ameriku.
Ďalej je potrebné presadiť, aby 100% súčiastok automobilov montovaných v týchto podnikoch, bolo vyrábaných na Slovensku, od základnej suroviny až po hotovú súčiastku. To isté platí o strojoch a výrobných linkách používaných pri výrobe a montáži automobilov.
O týchto záležitostiach navrhujeme spoločné rokovania s jednotlivými automobilkami a dodávateľmi pre automobilových priemysel pôsobiacimi na Slovensku. Výsledkom rokovaní má byť:

• kto sa v akej miere bude podieľať na financovaní takéhoto rozvinutia automobilového priemyslu na Slovensku,
• v závislosti na tejto miere určiť podiel na rozhodovaní a zisku v automobilových podnikoch,
• určenie minimálnej miery ďalších investícií do rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku.

Ak automobilky nebudú ochotné na takéto rokovania pristúpiť, bude nutné ich podniky na území Slovenskej republiky vyvlastniť a následne prebudovať podľa hospodárskych potrieb Slovenskej republiky.

Ďalej v súlade s naším politickým programom navrhujeme v oblasti pracovného práva a postavenia pracujúcich takéto opatrenia:
– Zaviesť všeobecnú pracovnú povinnosť.
– Zodpovedajúce pracovné ohodnotenie.
– Povinné odbory v podnikoch.
– Minimálna mzda 600 eur pri osemhodinovej pracovnej dobe.
– Nezaplatenie za prácu je trestný čin.
– Kontrola dodržiavania pracovnej doby, dĺžky turnusov, pracovných prestávok a celkových pracovných podmienok.
– Zintenzívniť a zvýšiť právomoci inšpekcie práce.
– Demokratizácia riadenia firiem, vymeniteľnosť nadriadených i podriadených.
– Odborárov platiť cez štátne fondy, do ktorých prispievajú podniky.
– Trestné stíhanie za šikanovanie, skrytú diskrimináciu a mobbing.
– Zrušiť pracovné agentúry.

V jednote je sila a v jednote je i víťazstvo!

VZDOR – strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *