Skip to content

Kapitalizmus nás ťahá do vojny: Vyhnime sa zabíjaniu, voľme socialistickú zmenu

11066544_10153202338414322_4984310925205478331_nZase nastala doba, keď sú pošľapávané šľachetné ciele o ktoré sa veľká časť ľudstva pokúša už celé stáročia. Predovšetkým pracujúci, ale tiež rôzni myslitelia, filozofi, vedci už od nepamäti volajú po slobode, humanizme, rovnoprávnosti ľudí a sociálnej spravodlivosti. Dnes kapitalizmus deformuje a otvorene popiera stále viac práv, ktoré ľudia dosiahli počas predošlého historického vývoja. Dnes sme svedkami otvoreného porušovania ľudských práv, sociálnych istôt občanov na Slovensku a znemožňovania realizácie občianskych práv v praxi pre drvivú väčšinu spoločnosti. Rastúca byrokracia, korupcia, na jednej strane bohatstvo a na druhej bieda je výsledkom uzurpovania politickej moci oligarchiou.


Všeobecnou tendenciou vo vývoji kapitalistických štátov je zrieknutie sa demokratických princípov a prechod k otvorenému násiliu. Zreteľne sa prejavujú fašistické tendencie. Kapitalistické vlády prestávajú vládnuť doterajšími aspoň formálne demokratickými metódami lebo by si neudržali moc. Aby si udržali svoju pozíciu prechádzajú k „novým“ autoritatívnym spôsobom vlády.

Pracujúci, nezamestnaní, študenti a všetci poctiví občania musia rozbiť zvnútra tento vykorisťovateľský systém a nahradiť ho vlastným systémom. Lebo pôvod všetkého utrpenia je v súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov. Preto je potrebná taká zmena politiky a ekonomiky, ktorá zaručí skutočnú politickú moc širokej vrstve pracujúcich. Umožní pracujúcim reálnu kontrolu ekonomiky zoštátnením výrobných prostriedkov.

Kapitalizmus nesmie a nemôže prežiť. Sú dve cesty ako ho potlačiť – mierová alebo vojnová. Buď udržíme mier a prinútime kapitalistov k sociálnym ústupkom, k postupnému prechodu k socializmu, alebo sa kapitalistom podarí rozpútať vojnu. V tejto vojne budeme musieť otočiť zbrane nie národ proti národu, ale vykorisťovaní proti kapitalizmu. Presne tak ako to urobili pracujúcu po I. a II. svetovej vojne. Dokázali zvrhnúť kapitalizmus na obrovskej časti sveta. Preto na rozdiel od pravicových a sociáldemokratických politikov a strán,nezachraňujme kapitalizmus, ale seba.

Nenechajme sa rozdeliť na rasovom alebo národnostnom základe. Lebo to je voda na mlyn nacionalistom a fašistom. Zjednoťme sa všetci antifašisti, ľavičiari a demokraticky zmýšľajúci občania. Zjednoťme sa ako jedna spoločenská trieda pracujúcich a nezamestnaných – jedným slovom okrádaných – proti kapitalizmu, za socializmus.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *