Skip to content

Reflexie - 3. page

O teórii „základného príjmu“ z komunistického hľadiska

stanoooNiektorí sa nás pýtajú, čo si myslíme o teórii tzv. „Základného príjmu“, ktorý vychádza z faktu, že dnes je na svete taký dostatok statkov, že každý človek aj bez práce má právo na nejaký základný slušný príjem. Na túto otázku sa dá pozerať z rôzneho hľadiska a rôzna môže byť aj odpoveď. Kapitalizmus svojou konkurenciou a systémom voľného trhu produkuje masy nezamestnaných, zatiaľ čo na tých, ktorí prácu majú, nakladá čoraz viac. Zlikvidovaním socialistického plánového hospodárstva, ktoré budovalo podniky rovnomerne po republike a zavedením kapitalizmu integrovanom v svetovom systéme zapríčinil vysťahovalectvo, či už v rámci krajiny alebo sveta. Dnes už nepracujú desiatky ľudí na miestnych družstvách a stovky v podnikoch, ktoré sú 15 minút od domu. Celé doliny sú cez týždeň preč.

Continue reading

Smutný príbeh privatizácie Slovenských elektrární: Finančná skupina J&T si robí zálusk na ďalšiu trofej

10606567_827028167327553_3954671201210581169_nPolícia hovorí, že pri privatizácii Slovenských elektrárni dochádzalo k podvodom. Ako uviedla polícia, účtovník Slovenských elektrární mal pred privatizáciou znížiť ich účtovnú hodnotu, čím štát prišiel pri predaji o 308 miliónov eur. Ďalšou kapitolou je vodné dielo Gabčíkovo, ktoré podľa medzinárodných zmlúv, nemohlo byť sprivatizované Enelom v roku 2006 spolu so Slovenskými elektrárňami. Dzurindova vláda si však poradila aj s týmto a Vodné dielo Gabčíkovo prenajala na 30 rokov Slovenským elektrárňam, ktoré boli sprivatizované Enelom. Vláda tak naservírovala Enelu nie len Slovenské elektrárne, ale aj časti ziskov Vodného diela Gabčíkovo, Slovenská republika tak na ziskoch z Vodného diela Gabčíkova stratila za necelých 10 rokov približne 280 až 320 miliónov eur….

Continue reading

Mzdy v automobilkách – prežívanie ako bonus: Skutočný význam mzdových sústav v kapitalizme

workers-solidarityMzdy v automobilkách (prirodzene aj v ostatných podnikoch a firmách) majú v zásade dve zložky. Prvou je základný plat a druhou sú rôzne bonusy (za výkon, dochádzku, kolektívne a individuálne ohodnotenie). Odmeny za hospodársky výsledok sú najviac problematickým bodom. Automobilky sa najčastejšie bránia argumentmi typu: bonusy sú zamestnancom vyplácané priebežne každý štvrťrok, zamestnanci dostávajú vianočné prémie a pod. To všetko vyzerá pekne. V skutočnosti to nie je žiadna výhra. Povedal by som, že tá „odmena“, „prémia“, „bonus“ či ako krásne to nazveme je len nutná časť živobytia priemerného zamestnanca, aby vyžil. Nie je to žiadne prilepšenie. Je to almužna na skromné prežitie.

Continue reading

Budovanie rýchlostných ciest pomôže v boji s nezamestnanosťou v najchudobnejších regiónoch SR

winding_road_8„Všetky cesty vedú do Ríma“ – tak hovorí stará múdrosť. Veru starovekí Rimania a otroci museli byť výborní stavitelia. Pomocou kameňov, a z dnešného pohľadu primitívnych nástrojov, postavili cesty, ktoré pretrvali dodnes. Hoci väčšinou len ako turistické atrakcie. Dá sa toto povedať o súčasných slovenských cestách? Rozhodne nie. Naše cesty sú atrakcie v negatívnom zmysle. Nebudem sa rozpisovať o ich otrasnom stave, dlhom čase výstavby každého úseku, množstve premrhaných financií a pod. Toto všetci vieme a poznáme na vlastnej koži ako cestujúci v aute alebo autobuse.

Continue reading

Témou dňa v EÚ je imigrácia:Chápeme však jej pravé príčiny a sme ochotní ich odstrániť?

metanastes-krhth.jpg_205347674Poďme priamo k veci. Kapitalisti riadiaci Európsku úniu pobúrili svojich vlastných občanov snahami usídliť v Európe migrantov. Obyvateľov skutočných kapitalistických demokracií s obmedzenými zásahmi štátu, preto aj s ideálnym trhovým prostredím. Politici ,rozumej sluhovia kapitalistov, vo všetkých „nezávislých“ médiách  vytrvalo a dookola kladú „základnú“ otázku:„Súhlasíte s príchodom migrantov do svojej  krajiny?“  ako keby odpoveď mala podľa nich nejaký vplyv na ďalšiu migráciu. Ako by ju mala vyriešiť alebo aspoň obmedziť. Pritom celé tajomstvo migrácie je ukryté v tom, že  nesprávne kladú „základnú“ otázku.Otázka má znieť. „Chápete príčiny migrácie a ste ochotní ich odstrániť?“ ,lebo len tak sa dá migrácia zastaviť.

Continue reading

Ruskí motorkári alias cynizmus a pokrytectvo lokajských politikov a tzv. osobností…

noch_volk_7_originalxqTak toto je už naozaj na pováženie. Poľsko zakázalo prejazd ruským motorkárom Nočným vlkom. Je to hrubé porušenie práva slobodného pohybu pre ľudí, ktorí si idú uctiť víťazstvo nad nacizmom a ukončenie 2. sv. vojny. Ich odporcovia hovoria, že je to demonštrácia sily a provokácia Ruska na územiach susedných štátov, pretože títo motorkári podporujú Putina a Doneckú a Luhanskú ľudovú republiku. Je naozaj smiešne a v tejto rovine až tragikomické, keď neozbrojených motorkárov dokonca obviňujú z toho, že sú bezpečnostným rizikom a ich „najväčsím zločinom“ je vlastne to, že podporujú Putina a spomínané ľudové republiky…Je to ich legitímne právo, koho podporujú, či sa nám to páči, alebo nie, alebo po novom nebudeme púšťať do EÚ ľudí za podporu, alebo nepodporu určitých politikov? Demokracia ako vyšitá…

Continue reading

Kapitalizmus nás ťahá do vojny: Vyhnime sa zabíjaniu, voľme socialistickú zmenu

11066544_10153202338414322_4984310925205478331_nZase nastala doba, keď sú pošľapávané šľachetné ciele o ktoré sa veľká časť ľudstva pokúša už celé stáročia. Predovšetkým pracujúci, ale tiež rôzni myslitelia, filozofi, vedci už od nepamäti volajú po slobode, humanizme, rovnoprávnosti ľudí a sociálnej spravodlivosti. Dnes kapitalizmus deformuje a otvorene popiera stále viac práv, ktoré ľudia dosiahli počas predošlého historického vývoja. Dnes sme svedkami otvoreného porušovania ľudských práv, sociálnych istôt občanov na Slovensku a znemožňovania realizácie občianskych práv v praxi pre drvivú väčšinu spoločnosti. Rastúca byrokracia, korupcia, na jednej strane bohatstvo a na druhej bieda je výsledkom uzurpovania politickej moci oligarchiou.

Continue reading

Kriticky o Kube ( 2. časť- 2/2 )

pgiron4V podmienkach živelného pôsobenia zákona hodnoty sa z človeka ako jedinca musí stať viac menej sebecké indivíduum starajúce sa v prvom rade o svoje úzko súkromné záujmy a potreby. Spoločnosť začne vnímať ako čosi čo ho obmedzuje, začne mať voči nej nepriateľské postoje. Takú spoločnosť chce odstrániť, lebo verí, že si tým uvoľní cestu k uskutočneniu svojich sebeckých potrieb. V tomto prípade sa jedná o odstránenie akejsi zdegenerovanej podoby socializmu a jeho nahradenie kapitalizmom, na ktorom takýto jedinec „nevidí nič iného než široký nekonečný horizont lekcii úspechu Rockefellera ako ho prezentuje kapitalistická propaganda. Množstvo biedy, ktorá sa musí nahromadiť a zločinov, ktoré sa musia stať, aby bol dosiahnutý tento jeden exemplárny prípad úspechu za kapitalizmu, už nie sú súčasťou obrazu kapitalistickej propagandy.“ Ernesto Che Guevara – El socialismo y el hombre en Cuba (Človek a socializmus na Kube), marec 1965.

Continue reading

Kriticky o Kube (1. časť)

Aaron_Escobar-Cuba_LibreKuba je učebnicou revolúcie aj kontrarevolúcie. Týmito slovami začínam moju prácu „Kriticky o Kube“. Jej časti som už dlhšie nosil v hlave, mal zaznamenané v knihách, brožúrach a novinových článkoch. Teraz ich dávam na papier v ucelenej podobe. Tento rok 12. marca uplynulo 50 rokov od chvíle, keď Ernesto Che Guevara napísal šéfredaktorovi uruguayského týždenníka Marcha – Carlosovi Quijanovi – list s názvom „El socialismo y el hombre en Cuba“ (Človek a socializmus na Kube). Týždenník Marcha tento list neskôr uverejnil.

Continue reading